…και την εκλογή του κεντρικού οργάνου μέχρι το Συνέδριο

– Η απαίτηση των καιρών, έτσι όπως εκφράστηκε από τα κινήματα των τελευταίων ετών, από το κίνημα των πλατειών στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, από τα κινήματα «Δεν πληρώνω», από την κριτική στις γραφειοκρατικές λειτουργίες του συνδικαλισμού και των κομμάτων και της Αριστεράς.
– Η τραγική εμπειρία από τα καταπιεστικά και εκμεταλλευτικά καθεστώτα του ανατολικού μπλοκ και η εμπειρία από την ενσωμάτωση-γραφειοκρατικοποίηση της σοσιαλδημοκρατίας και από την αναποτελεσματικότητα του ευρωκομουνισμού
βάζουν το ζήτημα της δημοκρατίας στο επίκεντρο, πλάι-πλάι με τη ριζοσπαστική, μαχητική, λαϊκή, αριστερή πολιτική για τον νέο πολιτικό φορέα της Αριστεράς.
Έτσι, στις προσυνεδριακές διαδικασίες στις οποίες εισερχόμαστε ο στόχος θα πρέπει να είναι το πώς θα πετύχουμε την πιο πλατιά και άμεση συμμετοχή των συντροφισσών και συντρόφων και όχι το πώς θα συνεχίσουν να υπάρχουν με τον ένα ή τον άλλο μανδύα στο ενιαίο πλέον κόμμα ομαδοποιήσεις και τάσεις, που δεν αφορούν τη δημοκρατική και συμμετοχική λειτουργία του νέου κόμματός μας.
Πώς λοιπόν θα συμμετάσχει στις διαδικασίες και θα εκπροσωπηθεί στα όργανα ο μεγάλος αριθμός ανένταχτων εργαζόμενων και ανέργων, διανοούμενων, τεχνοκρατών και άλλων στελεχών, και με την πιο ευρεία έννοια σκεπτόμενων ανθρώπων που διαθέτει η Αριστερά και οι οποίοι μέχρι σήμερα είναι περιθωριοποιημένοι από την ίδια τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ; Μόνο με την ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού και τον εμπλουτισμό της παραγόμενης θεωρίας, είναι δυνατόν να εκπονηθούν με σοβαρότητα προγράμματα που θα εγγυώνται, βάσει αυστηρών κριτηρίων, την αναδόμηση του κράτους, ενός κράτους απαλλαγμένου από τη διαφθορά που κατέκλυζε και συνεχίζει να κατακλύζει όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Μόνο έτσι θα καταστεί δυνατόν να κατακτηθεί η εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των πολιτών, την οποία, ας μην αυταπατώμαστε δεν έχει κερδίσει μέχρι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ.

1η Πρόταση
Υπό αυτό το πρίσμα, εξετάζουμε την κεντρική εισήγηση για τα οργανωτικά του ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογή του Κεντρικού Οργάνου και συγκεκριμένα την πρόταση για το διορισμό του 25% του σώματος καθ’ υπόδειξη των συνιστωσών και εκλογή του υπολοίπου με δυνατότητα θέσης 75 σταυρών σε κάθε ψηφοδέλτιο, χωρίς να αποκλείεται και η πιθανότητα εμφάνισης ξεχωριστών λιστών.
Θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση είναι απολύτως εναρμονισμένη με την παλιά λειτουργία του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ των Συνιστωσών χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν τα νέα δεδομένα. Είναι μια πρόταση που ευνοεί τις ομαδοποιήσεις και αποκλείει από την εκλογή στα Όργανα, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ελέγχονται από τις συνιστώσες καθώς, οι μεν μικρές Συνιστώσες θα εκφραστούν στο Κεντρικό Όργανο μέσω του διορισμού εκπροσώπων τους, οι δε μεγάλες θα επιβληθούν με κατευθυνόμενες σταυροδοσίες.  
Εμείς, όμως, αυτό που επιθυμούμε είναι να συμμετέχουμε σε ένα κόμμα που θα είναι πραγματικά δημοκρατικό, όπου κάθε σύντροφός μας θα έχει το δικαίωμα να συμφωνεί ή να διαφωνεί ελεύθερα σε κάθε θέμα, ανάλογα με την άποψη που τον εκφράζει κι όχι ανάλογα με τα πρόσωπα που τη διατυπώνουν, ώστε οι μεν διαδικασίες να είναι δημοκρατικές, οι δε συζητήσεις ουσιαστικές και συνθετικές.  
Είναι, βεβαίως, αυτονόητο ότι στη μεταβατική φάση που περνάμε σήμερα μέχρι το Συνέδριο, όλες οι συνιστώσες πρέπει να εκπροσωπούνται στα όργανα. Αυτό όμως είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την προτεινόμενη διαδικασία εκλογής του Κεντρικού Οργάνου.
Κατά την άποψή μας, είναι πέρα για πέρα αντιδημοκρατικό το ¼ των μελών του Κεντρικού Οργάνου να διορίζεται, ενώ μάλιστα και στα υπόλοιπα ¾ θα εκλέγονται οι πριμοδοτούμενοι από τις συνιστώσες, δεδομένου του υπερβολικά μεγάλου αριθμού σταυρών που προβλέπεται. Αν καταλαβαίνουμε καλά «περιορισμένη» σταυροδοσία ίση με το 30% των εκλεγομένων μελών, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό κείμενο, σημαίνει δικαίωμα θέσης 75 περίπου σταυρών σε κάθε ψηφοδέλτιο. Αυτό στην πράξη σημαίνει «διορισμό» όλου του οργάνου από ομαδοποιήσεις, τάσεις και συνιστώσες. Οι συντροφικές σχέσεις, οι σχέσεις αλληλοεκτίμησης και οι ιδεολογικές συγγένειες που υγιώς έχουν ήδη δημιουργηθεί στους μαζικούς χώρους και στα κινήματα μεταξύ συντρόφων ενταγμένων ή ανένταχτων σε συνιστώσες, δεν θα μπορέσουν να εκφραστούν, καθώς θα υπερισχύσουν οι ελεγχόμενες σταυροδοσίες.
Έτσι, κατά τη γνώμη μας:
α. Θα πρέπει παράλληλα με τη διαδικασία εγγραφής μελών, να καταγραφούν και τα μέλη των Συνιστωσών, ώστε να γνωρίζουμε τι εκπροσωπεί κάθε Συνιστώσα μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι κάτι πολύ απλό, αφού ήδη στην «αίτηση μέλους» που διαμορφώθηκε από  τη Γραμματεία υπάρχει σχετικό πεδίο.
β. Ανάλογα με το ποσοστό που εκφράζει η κάθε Συνιστώσα μπορεί να οριστεί ένας μίνιμουμ αριθμός μελών της που θεωρείται απαραίτητο να συμμετέχει στο Κεντρικό Όργανο. Προκειμένου να καταλήξουμε σ’ αυτόν τον μίνιμουμ αριθμό και, με δεδομένο ότι σύμφωνα με την πρόταση της εισήγησης, το ¼ των μελών του Κεντρικού Οργάνου προτείνεται να διοριστούν, αποδεχόμαστε ως σύμβαση ότι στο ¼ των μελών του Κεντρικού Οργάνου πρέπει να τηρείται το ποσοστό της δύναμης που έχει η κάθε συνιστώσα στο σύνολο των μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχής της κάθε συνιστώσας ορίζεται από το λόγο: (αριθμός μελών συνιστώσας x 75): αριθμός μελών ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση προτείνουμε να υπάρχει μια ελάχιστη συμμετοχή κάθε συνιστώσας με 3 εκπροσώπους.
γ. Προκειμένου η διαδικασία της εκλογής να είναι πραγματικά δημοκρατική, ο επιτρεπόμενος αριθμός των σταυρών θα πρέπει να είναι πολύ μικρότερος, κατά τη γνώμη μας όχι μεγαλύτερος από 15 σταυρούς, ώστε να αποφευχθεί ο έλεγχος του αποτελέσματος από κατευθυνόμενες σταυροδοσίες.
Έτσι, αφενός μεν θα αποφευχθούν φαινόμενα αποκλεισμού μικρών συνιστωσών ή ανένταχτων σε κάποια συνιστώσα συντρόφων, από την άλλη οι συνιστώσες θα συμμετέχουν σύμφωνα με την πραγματική τους επιρροή.
δ.  Από το σώμα, λοιπόν, με ψηφοφορία θα πρέπει να εκλεγεί το σύνολο του Κεντρικού Οργάνου. Αν στη σειρά των 301 εκλεγομένων οι Συνιστώσες δεν καλύπτουν τον ορισμένο εκ των προτέρων ορισμένο ελάχιστο αριθμό μελών, τότε ο αριθμός των με άμεση ψηφοφορία εκλεγομένων θα περιοριστεί κατά τον αριθμό αυτών που εξ ανάγκης θα διοριστούν.
Με την προτεινόμενη διαδικασία, θεωρούμε ότι θα επιτευχθεί μια πραγματική ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού και η εκπροσώπηση των νέων υγειών δυνάμεων που εισρέουν στο ΣΥΡΙΖΑ.

2η Πρόταση
Εκτός από τα παραπάνω θεωρούμε ότι προκειμένου να υπάρξει πολιτική ανάδειξης στελεχών στο νέο κόμμα και να αποφευχθούν στο μέλλον διάφορες στρεβλώσεις θα πρέπει στη Συνδιάσκεψη να αποφασιστεί η υποχρεωτική κυκλική εναλλαγή των στελεχών ανά 2 θητείες, καθώς και η ανανέωση του 25% των μελών των οργάνων ανά θητεία. Στον κανόνα των 2 μάξιμουμ θητειών θα μπορεί να γίνεται εξαίρεση που θα αφορά το πολύ το 20% των μελών του οργάνου ή εκπροσώπων, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί με αυξημένη πλειοψηφία 80% από την αντίστοιχη συνελευσιακή διαδικασία, π.χ. για το συντονιστικό από τη συνέλευση της Τ.Ε. ή της Κλαδικής, για την Κ.Ο. από το Συνέδριο κ.λπ.
Δεν νοείται το σύνολο της ηγεσίας ενός Αριστερού Κόμματος να αποτελείται από στελέχη που ισοβίως κατέχουν τις θέσεις τους. Δεν νοείται να υπάρχουν στελέχη αποσπασμένα επί δεκαετίες, δεν νοείται να υπάρχουν επαγγελματικά πολιτικά στελέχη, δεν νοείται οι συνδικαλιστές που χαίρουν διαφόρων προνομίων να είναι οι ίδιοι επί δεκαετίες. Το μέλος της ηγεσίας ενός κόμματος διατηρεί την ορθή πολιτική του κρίση όσο ζει και εργάζεται μέσα στην κοινωνία, όσο αφουγκράζεται τον παλμό της.
Η παραμονή επί μεγάλα χρονικά διαστήματα στις ίδιες θέσεις μέσα στα κομματικά γραφεία ή τα γραφεία συνδικαλιστικών οργανώσεων δημιουργεί στρεβλώσεις που άπτονται αφενός μεν γραφειοκρατικών διαστροφών, αφετέρου δε προσωπικών προνομίων που εμπλέκονται και κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

3η Πρόταση
Στο πλαίσιο μιας νέας αντίληψης για την πολιτική και την κοινωνία, η οποία προβλέπει π.χ. περιουσιολόγιο για όλους τους πολίτες, δίκαιη φορολογία, πάταξη της λαμογιάς και των πελατειακών σχέσεων, ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει πρώτος το παράδειγμα της νέας κοινωνίας που οραματίζεται.
Προτείνουμε, λοιπόν, όλα τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ να δημοσιοποιούνται από τώρα στην ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ και να είναι προσβάσιμα από όλη την κοινωνία. Π.χ. Τι ποσά λαμβάνουν οι Συνιστώσες, με ποιο τρόπο υπολογίζεται η αναλογία, πού διοχετεύονται τα ποσά (ενοίκια, έντυπα κ.λπ.), ποιο ποσόν διατίθεται στις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ποιο ποσόν διατίθεται στις δράσεις Αλληλεγγύης κ.λπ. Επίσης, να δημοσιοποιούνται όλα τα ονόματα των αποσπασμένων, των προσληφθέντων συμβούλων, η λειτουργία που επιτελούν, ο χρόνος που έχουν ήδη σε τέτοια θέση (αν είναι από προηγούμενες βουλευτικές θητείες). Δημοσιοποιείται επίσης ο αριθμός και τα ονόματα των ατόμων που έχουν προσληφθεί ή είναι αποσπασμένοι στα βουλευτικά γραφεία.
Δημοσιοποιούνται, τέλος, οι συνολικές αποζημιώσεις των βουλευτών (μισθοί + εξτρά, αν υπάρχουν) καθώς και δημοτικών συμβούλων, συνδικαλιστικών στελεχών και οι πραγματικές δαπάνες ανά εκπρόσωπο.

4η Πρόταση
Σχετικά με την ενιαία έκφραση, προτείνουμε τα στελέχη να εκφράζουν δημόσια μόνο τις αποφασισμένες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, διατηρώντας το δικαίωμα έκφρασης της προσωπικής τους γνώμης στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα του ΣΥΡΙΖΑ. Αν θεωρούν ότι η προσωπική τους θέση σε κάποιο θέμα είναι διαφορετική από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, σε βαθμό που να μην μπορούν να την υποστηρίξουν με πειστικότητα και επάρκεια, να αντικαθίστανται από άλλο εκπρόσωπό μας.

5η Πρόταση
Σε σχέση με όσα νέα μέλη του κόμματος έχουν στο παρελθόν εκτεθεί σε κυβερνητικές ή κομματικές θέσεις του Δικομματισμού, προτείνουμε να μην έχουν δυνατότητα εκλογής, κατά κανόνα, στα όργανα επί μια τετραετία.

Υπογραφές:
Τζέλα Ασπρογέρακα, Μάνια Επιθυμιάδου, Αγγελική Ζάχου, Κώστας Καλοκαιρινός, Σταύρος Κασιώτης, Χρήστος Μέλλιος, Άρτεμη Μοσχολέα, Γεωργία Νικητοπούλου, Δημήτρης Οικονομίδης, Παναγιώτης Οικονομίδης, Δημήτρης Πετράς, Βασίλης Τζούφης, Σταμάτης Στεφανάκης, Στέλιος Χριστογιώργος

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!