Αρχική πολιτική Λεφτά (για κάποιους) υπάρχουν…

Λεφτά (για κάποιους) υπάρχουν…

Πάρτι συμβούλων αποκάλυψε ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ

Λεφτά (για μελέτες) για την αποδιάρθρωση του Δημοσίου, την κατάργηση υπηρεσιών και το νέο μισθολόγιο-πτωχολόγιο, υπάρχουν. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργείου Οικονομικών στη σχετική ερώτηση της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ (α.π. 714/12/3/2012), εννιά εταιρίες συμβούλων (η Grant Thornton και η Grant Thornton Ορκωτοί Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., η PriceWaterHouseCooters και η Price WaterHouseCooters Business Solutions Α.Ε., η Kantor Group Α.Ε., η Icap Group Α.Ε. και Hay Group Α.Ε., η Greycon LTD και η Accentoure Α.Ε.) έχουν αναλάβει τις εννιά διαφορετικές μελέτες που κοστολογούνται από 7.380 ευρώ έως και 73.800 ευρώ, η καθεμιά.
Πιο αναλυτικά, η μελέτη «Βελτίωση συστήματος είσπραξης δημοσίων εσόδων», κοστολογήθηκε σε 14.875 ευρώ, η μελέτη «Εκπόνηση αξιολόγησης για την αναδιοργάνωση του υπουργείου Οικονομικών» κοστολογήθηκε 24.600 ευρώ, η μελέτη «Ευκαιρίες βελτίωσης της οικονομικής αποτελεσματικότητας των ΔΕΚΟ για τις ανάγκες της ΕΓΔΕΚΟ» κοστολογήθηκε 22.140 ευρώ, η μελέτη «Συγκέντρωση-Κωδικοποίηση και Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων επιλεγμένων ΔΕΚΟ για τις ανάγκες της ΕΛΔΕΚΟ» κοστολογήθηκε 20.910 ευρώ, η μελέτη «Νέο Μισθολόγιο και δυναμική απασχόληση στο δημόσιο τομέα που προβλέπεται από το Πρόγραμμα Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας (Μνημόνιο) για τις ανάγκες του υπουργείου Οικονομικών», κοστολογήθηκε 71.955 ευρώ, η μελέτη «Υπηρεσίες υποστήριξης της ΕΓΔΕΚΟ στο πλαίσιο εφαρμογής των υποχρεώσεων των ΔΕΚΟ και λοιπών φορέων ενδιαφέροντος του Δημοσίου έναντι του αναθεωρημένου Μνημονίου» κοστολογήθηκε 67.650 ευρώ, η μελέτη «Υπηρεσίες για το συντονισμό ομάδων ΔΝΤ και εφαρμογή βασικών δεικτών απόδοσης για τις ΔΥΟ» κοστολογήθηκε 7.380 ευρώ, η μελέτη «Υπηρεσίες υποστήριξης της ΕΓΔΕΚΟ στο πλαίσιο εφαρμογής των υποχρεώσεων έναντι του αναθεωρημένου Μνημονίου όσον αφορά την ΚΕΔ Α.Ε. και ΟΔΔΥ Α.Ε.» κοστολογήθηκε 24.600 ευρώ και, τέλος, η μελέτη «Αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου -βαθμολογίου στο δημόσιο τομέα για την περίοδο 2012-2020, όπως προβλέπεται στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο Οικονομικής Πολιτικής» κοστολογήθηκε 73.800 ευρώ.  
Υπενθυμίζεται ότι της εταιρίας συμβούλων Kantor Group Α.Ε., ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος υπήρξε ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Αξιοποίησης (διάβαζε, ξεπουλήματος) της Δημόσιας Περιουσίας, Κώστας Μητρόπουλος.
Γ.Ν.

 

Σχόλια

Exit mobile version