Νέο πολυνομοσχέδιο περικοπών, απολύσεων και περιστολής δικαιωμάτων. Του Γιώργου Κατερίνη.

Νέες δραστικές περικοπές συντάξεων, μειώσεις μέχρι και 50% των εισοδημάτων των δημοσίων υπαλλήλων και απολύσεις χιλιάδων υπαλλήλων μέσω της εργασιακής εφεδρείας και κατάργηση ουσιαστικά των κλαδικών συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα, όλα αυτά σε ένα ακόμα πολυνομοσχέδιο, παρουσίασε η κυβέρνηση επιχειρώντας την τρίτη μαζική νομοθετική ρύθμιση περιστολής δικαιωμάτων και φτωχοποίησης εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών.

Οι συνταξιούχοι χάνουν μέχρι και τρεις συντάξεις το χρόνο
Ραγδαία κλιμάκωση των μειώσεων στους συνταξιούχους όλων των κατηγοριών επιβάλλεται με πολλούς τρόπους από την 1η Νοεμβρίου. Στους νεώτερους συνταξιούχους (κάτω των 55 ετών) ως όριο για τις περικοπές τίθεται πλέον η κύρια σύνταξη των 1.000 ευρώ, σε όλους τους άλλους η σύνταξη των 1.200 ευρώ, ενώ όλες σχεδόν οι επικουρικές συντάξεις κόβονται μέχρι και 50%.
Σημειώνουμε ότι δεν έχουν περάσει ούτε τρεις μήνες από την τελευταία έκτακτη εισφορά, όταν επιβλήθηκε παρακράτηση 6-10% στις κύριες και 3-10% στις επικουρικές συντάξεις. Με τις τωρινές περικοπές πλήττονται ακόμα και οι πλέον χαμηλοσυνταξιούχοι, αφού περικοπή 30% επιβάλλεται σε όσους συνταξιούχους του ΙΚΑ λαμβάνουν επικουρική σύνταξη άνω των 150 ευρώ από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), ενώ δεν… γλυτώνουν ούτε οι υπερήλικες!
Οι μειώσεις αυτές αφορούν σχεδόν το σύνολο των επικουρικών ταμείων (εξαιρούνται για την ώρα τα ταμεία των επιστημόνων και των εργαζομένων στα ΜΜΕ) και το σύνολο των συνταξιούχων με εξαίρεση τους ανάπηρους και τους στρατιωτικούς που αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα.
Αναλυτικά από 1/11/2011 περικόπτεται:
• Το 20% του τμήματος της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ όλων των συνταξιούχων άνω των 55 ετών.
• Το 40% του τμήματος της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ των συνταξιούχων που είναι νεώτεροι των 55 ετών.
• Το 30% του τμήματος της επικουρικής σύνταξης του ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ που υπερβαίνει το ποσό των 150 ευρώ.
• Το 15% του συνόλου της επικουρικής σύνταξης που δίνει το ΤΑΥΤΕΚΩ στους συνταξιούχους της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, των ΕΛΤΑ και της ΕΤΒΑ.
• Το 15% της επικουρικής σύνταξης που παίρνουν ως μοναδική σύνταξη από το ΕΤΑΤ οι τραπεζοϋπάλληλοι.
• Το 20% επί του συνόλου του μερίσματος που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων και το 50% του τμήματος του μερίσματος που υπερβαίνει τα 500 ευρώ.
Μειώσεις υφίστανται και οι εφάπαξ παροχές ασφαλισμένων ορισμένων ταμείων, που ενώ έχουν υποβάλλει αίτηση δεν έχουν εκδοθεί ακόμη αποφάσεις χορήγησης.
Συγκεκριμένα οι μειώσεις αφορούν:
• Το 15% του εφάπαξ για τους δημοσίους υπαλλήλους που υπέβαλαν αιτήσεις συνταξιοδότησης το 2010 και το 20% όσων συνταξιοδοτούνται το 2011.
• Το 25% του εφάπαξ των συνταξιούχων της ΔΕΗ που έφυγαν από την υπηρεσία το 2010 και το 30% αυτών που έκαναν αίτηση το 2011.
• Το 30% του εφάπαξ των συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 1η Αυγούστου του 2011.
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο που ασφαλίστηκαν πριν το 1993 μπορούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους με την ολοκλήρωση 15ετίας αλλά τη σύνταξη θα την λάβουν μόλις συμπληρωθεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Μειώσεις αποδοχών στο Δημόσιο μέχρι και 50%
Με το νέο μισθολόγιο – βαθμολόγιο που εισάγει το πολυνομοσχέδιο το σύνολο των εργαζομένων στο Δημόσιο, αλλά και τις ΔΕΚΟ θα δουν άμεσα τις αποδοχές τους να σφαγιάζονται. Με το κόλπο της κατάργησης του συνόλου των επιδομάτων, τα οποία ελάμβαναν όλοι οι υπάλληλοι και αποτελούσαν σημαντικότατο τμήμα των συνολικών αποδοχών τους, αλλά και με τη σύνδεση μισθού και βαθμού μέσω της «αξιολόγησης» οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν το μισθό τους να μειώνεται σε ποσοστά που θα φθάσουν και το 50%.
Μέχρι σήμερα η βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων εξαρτάται μόνο από το χρόνο υπηρεσίας και δεν συνδέεται σε καμιά περίπτωση με τη μισθολογική τους εξέλιξη. Το νέο νομοσχέδιο συνδέει τις αποδοχές με την αξιολόγηση και το βαθμό του υπαλλήλου. Ο οποίος βαθμός θα αποδίδεται με βάση «το βαθμό επιτυχούς ή μη υλοποίησης της στοχοθεσίας», τις «διοικητικές ικανότητες» και την «συμπεριφορά» του υπαλλήλου. Και για να μην υπάρχει αμφιβολία ότι θα υπάρχει παρακώλυση της εξέλιξης των… ενοχλητικών υπαλλήλων το νομοσχέδιο ορίζει μια κλίμακα που μειώνει ποσοστιαία και με αυξανόμενο τρόπο την εξέλιξη προς τους ανώτερους βαθμούς. Έτσι ενώ από τον εισαγωγικό βαθμό ΣΤ στον επόμενο Ε μπορούν να προάγονται μέχρι και το 100% των «κρινόμενων», από τον προτελευταίο (Β) στον τελικό (Α) βαθμό προάγονται το πολύ μέχρι 20% των «κρινόμενων». Μάλιστα η παραμονή σε ένα βαθμό μπορεί να φθάσει ή και να ξεπεράσει τα δέκα χρόνια.
Βάσει υπολογισμών που γράφτηκαν στον τύπο π.χ. ένας εργαζόμενος που θα προσληφθεί στο μέλλον και είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) προκειμένου να προαχθεί από το βαθμό Δ στο βαθμό Γ πρέπει να έχει ήδη 8 χρόνια υπηρεσία στον βαθμό Δ και να διανύσει άλλα 6 χρόνια για να προαχθεί – αν του το επιτρέψουν – στο βαθμό Γ. Ακόμη χειρότερα ένας παλιός εργαζόμενος ΔΕ για να καταταχθεί στο βαθμό Δ πρέπει να έχει έντεκα χρόνια υπηρεσίας και για να προαχθεί στο βαθμό Γ πρέπει να ξεπεράσει τα 19 χρόνια και άλλα 10 χρόνια για να φθάσει στο βαθμό Β. Κι όλα αυτά για να πάρει μια αύξηση 15%!
Έτσι με τους εισαγωγικούς μισθούς που διαμορφώνονται από τα 780 ευρώ (δηλαδή 550-560 ευρώ καθαρά) για τους αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), μέχρι και 1.092 ευρώ για τους πτυχιούχους πανεπιστημίου (ΠΕ) και με την στασιμότητα επί χρόνια στον ίδιο βαθμό, ο εργαζόμενος στο Δημόσιο θα δει το μισθό του να υπολείπεται κατά πολύ αυτού που υπάρχει σήμερα. Είναι σημαντικό ότι πέρα από την κατάργηση των επιδομάτων οι ίδιοι οι εισαγωγικοί μισθοί στο νέο μισθολόγιο είναι μειωμένοι από 112 μέχρι 32 ευρώ.
Η μεγαλύτερη μείωση γίνεται στους χαμηλόμισθούς υπαλλήλους της ΥΕ και ΔΕ κατηγορίας, στους νέους, στους εργαζόμενους με υψηλότερα επιδόματα, ενώ μεγάλες μειώσεις προκύπτουν για τους εργαζόμενους στις ΔΕΚΟ, που για πρώτη φορά εντάσσονται στο μισθολόγιο του Δημοσίου.
Ο υψηλότερος προβλεπόμενος μισθός (ΠΕ, 35 χρόνια υπηρεσία) είναι 2.096 ευρώ μεικτά, που σημαίνει καθαρός μισθός λιγότερο από 1.500 ευρώ.
Οι επιλογές για το προσυνταξιοδοτικό καθεστώς και την εφεδρεία επιπλέον οδηγούν στην απόλυση και την εξαθλίωση δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο. Το καθεστώς αυτό επεκτείνεται οριζόντια σε όλους τους εργαζόμενους του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα οι οποίοι μέχρι το τέλος του 2013 συμπληρώνουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης. Για όσους ενταχθούν στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας προβλέπεται ότι θα αμείβονται με το 60% του βασικού μισθού, σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο.

Κι άλλα μέτρα κατά των συμβάσεων
Με τη διευκόλυνση της υπογραφής επιχειρησιακών συμβάσεων και την αναστολή για δύο χρόνια των κλαδικών στην ουσία η κυβέρνηση ναρκοθετεί και τα τελευταία υπολείμματα συλλογικών διαπραγματεύσεων που διέθεταν τα συνδικάτα. Έτσι με μια ειρά μέτρα οι ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις που είχαν νομοθετηθεί τον περασμένο Δεκέμβρη, θα μπορούν να υπογράφονται ακόμα και με “ενώσεις προσώπων” σε επιχειρήσεις κάτων των 50 εργαζομένων, χωρίς μάλιστα να περνούν από τη διαδικασία υποβολής αιτιολογημένης μελέτης στο ΣΕΠΕ. Με τον τρόπο αυτό τα κλαδικά σωματεία καθίστανται ανίσχυρα να αντιμετωπίσουν βίαιες ανατροπές μισθών, ωραρίων, επιδομάτων που δικαιούνται εργαζόμενοι σε συγκεκριμένους κλάδους. Μάλιστα με την μη επέκταση των κλαδικών συμβάσεων σε όσες επιχειρήσεις δεν αντιπροσωπεύουνται στις διαπραγματεύσεις, αλόμα και όσες συμβάσεις κατορθώσουν να υπογραφούν σε αυτό το δυσμενές κλίμα, θα μείνουν περιορισμένες και ίσως και ανενεργές.
Το πιο κραυγαλέο μέτρο που περιλαμβάνεται σε αυτή τη νέα νομοθετική επέλαση στις συμβάσεις είναι ότι πλέον παύει να ισχύει η ρήτρα της “ευνοϊκότερης ρύθμισης” που σε περίπτωση εργατικής διαφοράς στήριζε την καλύτερη συμβατική ρύθμιση υπέρ του εργαζομένου.

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!