Το δαιδαλώδες πολυνομοσχέδιο σφραγίζει και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Με τις ρυθμίσεις για τις τράπεζες που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση ολοκληρώνεται το σκάνδαλο της ανακεφαλαιοποίησης του εγχώριου τραπεζικού συστήματος που έχει κοστίσει στον ελληνικό λαό, μέχρι τώρα, 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις:
1. Δίνεται η δυνατότητα διάθεσης νέων μετοχών στον ιδιωτικό τομέα, σε τιμή χαμηλότερη εκείνης στην οποία το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), απέκτησε τη συμμετοχή του σε μία τράπεζα αλλά και της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει, αρχικά, ο δρόμος για την υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, συνολικού ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ, σε τιμή υποπολλαπλάσια της τιμής αγοράς των μετοχών (1,54 ευρώ) από το Ταμείο. Τα συνολικά κεφάλαια που έχει κοστίσει η ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank, μέσω του ΤΧΣ, ανέρχονται σε 11 δισ. ευρώ και έναντι αυτών το Ταμείο κατέχει το 95% των μετοχών. Εάν υλοποιηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με τιμή μετοχής 0,35-0,50 ευρώ, τότε το ποσοστό του ΤΧΣ θα υποστεί τεράστια απομείωση και θα ανέρχεται περίπου στο 35%. Αυτή η διαδικασία απομείωσης της συμμετοχής του ΤΧΣ θα ακολουθηθεί και για τις άλλες τρεις συστημικές τράπεζες. Η «επιτυχία» της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των Alpha και Πειραιώς με τη συμμετοχή επιθετικών κερδοσκοπικών κεφαλαίων (York Capital Management, Paulson Hedge Fund, Stratford Capital, Fairfax κ.λπ.) προδικάζουν τη συνέχεια. Άσκηση υποτιμητικής κερδοσκοπίας στο Χρηματιστήριο ώστε να μειωθεί η τιμή των μετοχών και να δοθεί το πρόσχημα για τη διαμόρφωση χαμηλότερα της τιμής που το ΤΧΣ θα διαθέσει τις μετοχές που έχει στη διάθεσή του. Αποδεικνύεται η εξαπάτηση του ελληνικού λαού από τις μνημονιακές κυβερνήσεις που διαβεβαίωναν ότι τα κεφάλαια που διατέθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα επέστρεφαν στο Eλληνικό Δημόσιο και θα μείωναν το δημόσιο χρέος.
2. Δίνεται η δυνατότητα επαναγοράς από το ΤΧΣ των μετατρέψιμων δικαιωμάτων που κατέχουν οι ιδιώτες που συμμετείχαν στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της ανακεφαλαιοποίησης (μετατροπή σε μετοχές στη βάση της τιμής που έγινε η ανακεφαλαιοποίηση πλέον ενός ποσοστού αύξησης ανάλογα με τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος). Το σχέδιο είναι απλό: το Ταμείο θα αγοράσει αυτά τα δικαιώματα, προσφέροντας μια τιμή ανώτερη της χρηματιστηριακής, στη συνέχεια θα τα ακυρώσει και θα προσφέρει τις μετοχές που κατέχει σε τιμή χαμηλότερη όχι μόνο της τιμής έκδοσης αλλά και της τρέχουσας χρηματιστηριακής. Οι μαφιόζοι της εποχής της ποτοαπαγόρευσης μοιάζουν με μαθητές νηπιαγωγείου μπροστά στους μνημονιακούς «λύκους»…
3. Περιορίζεται η άσκηση των δικαιωμάτων του ΤΧΣ ως βασικού μετόχου. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο, το Ταμείο ασκεί το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο για ζητήματα στρατηγικής σημασίας (όπου απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία) και μόνο εφόσον το ποσοστό συμμετοχής του είναι ανώτερο του 50%. Δηλαδή, το ΤΧΣ απεκδύεται της δυνατότητας να παρεμβαίνει στον καθορισμό της πιστωτικής στρατηγικής, της πολιτικής ανθρώπινου δυναμικού, καθορισμού των επιτοκίων κ.λπ. των τραπεζών που ελέγχει αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο στους ιδιώτες που χρεοκόπησαν τις τράπεζες και με τις αποφάσεις τους για τα παραπάνω ζητήματα. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στο Ταμείο να παραιτείται από το δικαίωμα συμμετοχής του στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου χωρίς να τίθενται συγκεκριμένοι ποσοτικοί όροι για τη διασφάλιση των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου (ελάχιστο ύψος τιμής, επιστροφή κεφαλαίων που δόθηκαν κ.λπ.).
4. Διευρύνονται, σημαντικά, τα δικαιώματα των επενδυτών που θα συμμετάσχουν στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, καθώς τους παραχωρούνται δικαιώματα πρώτης προσφοράς και πρώτης άρνησης.
5. Απαγορεύεται με ρητό τρόπο η διάθεση των μετοχών που ανήκουν στο ΤΧΣ σε «επιχείρηση η οποία ανήκει (άμεσα ή έμμεσα) στο κράτος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».
6. Καθιερώνεται η διαδικασία διάσωσης με ίδια μέσα (bail in) των τραπεζών. Εάν δεν επαρκούν τα μέτρα που προτείνονται κατά προτεραιότητα (μη διανομή κερδών, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πώληση στοιχείων ενεργητικού κ.λπ.) τότε θα περικόπτονται οι «απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης» στις οποίες περιλαμβάνονται και οι καταθέσεις.
7. Κατοχυρώνεται το ακαταδίωκτο των μελών του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ. καθώς οι αποφάσεις που θα λάβουν «θεωρούνται σύμφωνες με το σκοπό του ταμείου και το δημόσιο συμφέρον, επωφελείς και συμφέρουσες για το Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο και υπηρετούσες τη χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου». Μάλιστα το Ταμείο θα καλύπτει και τα δικαστικά έξοδα όποιου μέλους του αντιμετωπίσει δικαστικές διώξεις(!).
Οι ρυθμίσεις για τις τράπεζες που περιέχονται στο πολυνομοσχέδιο επιβεβαιώνουν το ληστρικό χαρακτήρα που έχει προσλάβει στην πατρίδα μας η μνημονιακή πολιτική. Προδίδουν, όμως, και την αγωνία που διακατέχει τη μνημονιακή κυβέρνηση μπροστά στη «βουή των επερχομένων γεγονότων»… Ας κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε αυτή η αγωνία τους να μην κρατήσει πολύ!

Γιώργος Τοζίδης
(www.gtozidis.wordpress.com)

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!