Η αστική κοινωνία διαιρείται σε τάξεις. Είναι η αστική-μικροαστική τάξη και οι υποτελείς τάξεις.

Η αστική τάξη αποτελείται απ’ αυτήν των εξουσιαστών-καπιταλιστών και από την καπιταλιστική τάξη. Οι υποτελείς τάξεις θα είναι αυτές της εργατικής-εργαζομένων, των αγροτών, των γυναικών, των σπουδαστών όλης της εκπαιδευτικής βαθμίδας.
Οι βάσεις των τάξεων είναι η εξουσίαση-καταπίεση η εκμετάλλευση. Οι όροι αυτοί έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο. Δεν θα αναλυθούν εδώ.
Κοινωνική απελευθέρωση των υποτελών τάξεων είναι η πραγμάτωση της ικανοποίησης των εκδηλώσεων του ατομικού είναι μέσα στο κοινωνικό είναι. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι του εξουσιαστικού ενστίκτου της αυτοσυντήρησης, του ερωτικού, του διανοητικού και συναισθηματικού είναι. Το κοινωνικό είναι συνίσταται στο οργανωτικό και οικονομικό είναι. Οργανωτικό είναι ορίζεται οι τρόποι οργάνωσης της ικανοποίησης των εκδηλώσεων του ατομικού είναι των ατόμων και η ρύθμιση των σχέσεων αυτών είναι της συμπεριφοράς των. Το οικονομικό είναι προσδιορίζεται από τις σχέσεις των ατόμων με τα μέσα παραγωγής και τον τρόπο οργάνωσης, της παραγωγής-ανταλλαγής των οικονομικών αγαθώς και υπηρεσιών. Η πραγμάτωση της κοινωνικής απελευθέρωσης στο οργανωτικό είναι γίνεται με την ελεύθερη ρύθμιση αυτού. Στο δε οικονομικό είναι με της αυτοδιαχείρισης της παραγωγής-ανταλλαγής από τις υποτελείς τάξεις. Περαιτέρω ανάλυση φυσικά θα μπορούσε να γίνει.
Η μεταβολή του αστικού κοινωνικού είναι πραγματοποιείται με την ταξική πάλη. Είναι αυτή η οργανωμένη συμπεριφορά των υποτελών τάξεων εναντίον της αστικής τάξης για την πραγμάτωση της κοινωνικής απελευθέρωσης.
Η συνείδηση, το ασυνείδητο, προσδιορίζεται και δημιουργείται στο διανοητικό είναι των ατόμων όπου επιδρά το φυσικό, βιολογικό «ατομικό», κοινωνικό είναι, οι σχέσεις στοιχείων, μερών και όλες οι αλληλοεπιδράσεις αυτών.
Η συμπεριφορά καθορίζεται από το συνειδητό καταρχάς, αλλά και από το ασυνείδητο. Επομένως, μπορούμε να καθορίσουμε την συμπεριφορά.
Η ταξική πάλη αναφέρεται σε όλο το κοινωνικό είναι, σ’ όλες τις εκδηλώσεις του ατομικού είναι και στην διατήρηση-αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας, του φυσικού είναι.
Η απελευθέρωση θα προέλθει από την πραγμάτωση αυτής στο οργανωτικό είναι μέσα στο αστικό κοινωνικό είναι που ζούμε.
Διεξάγεται αυτή με τον συνδικαλισμό, με τους ομίλους διαλόγου, όπου γίνεται η γνωστική απελευθέρωση από τα γνωστικά δεσμά της αστικής τάξης, με διάφορες μορφές οργανωμένης δράσης και με τον ατομικοκοινωνικό αγώνα.
Η ταξική πάλη είναι επιστημονικά σχεδιασμένα, εκτελείται συστηματικά, μεθοδικά, με επιμονή, υπομονή, είναι ευλύγιστη, συνδέει την τακτική με την στρατηγική. Καθορίζεται από την ανάλυση του τρόπου λειτουργίας του κοινωνικού είναι. Στo πλαίσιo αυτά, μικρή αξία έχει το λεγόμενο «αυθόρμητο». Πάντως, αυτό μελετάται, αναλύεται και παίρνουμε όσα απ’ αυτό είναι χρήσιμα.
Θεσσαλονίκη 19 Δεκεμβρίου 2011
Στέλιος Παπαδόπουλος
Αμπελόκηποι Λοχαγού Ντούρμα

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!