Ένας θεσμός αποκτά εξουσία όταν οι άνθρωποι παραδίδουν την προσωπική τους αυτενέργεια στον θεσμό αυτό.

Όσοι περισσότεροι το κάνουν αυτό, τόσο πιο ισχυρός γίνεται ο θεσμός αυτός. Η εξουσία μπορεί να προσληφθεί ως μια δεξαμενή συγκέντρωσης των ατομικών ενεργειών του κάθε ανθρώπου.
Το κίνημά μας αφορά την προσπάθεια παρακίνησης των ανθρώπων να επαναδιεκδικήσουν την ενεργητική υπόστασή τους και να ασχοληθούν με τους εαυτούς τους και την πραγματικότητα. Το να παραδίνεις την αυτενέργεια σου είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό. Σε αυτό το κίνημα, οι θεσμοί δεν θα πρέπει να έχουν την εξουσία. Θα πρέπει να υπάρχουν για να διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων.
Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) μπορεί να ιδωθεί υπό αυτό το πρίσμα. Διευκολύνει τη συνεργασία και την δράση. Οι άνθρωποι λειτουργούν βάσει των συναινετικών αποφάσεων της ΓΣ γιατί συμφωνούν με αυτές. Ωστόσο, θα πρέπει να αντιταχθούν στην ιδέα πως οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις αποφάσεις της ΓΣ, ή ότι για να ενεργήσουν αυτοβούλως χρειάζονται την άδεια της.
Η Γενική Συνέλευση δεν είναι κοινοβούλιο. Δεν ψηφίζει νόμους. Οι άνθρωποι πρέπει να διατηρήσουν το ατομικό τους δικαίωμα στην αυτενέργεια, δηλαδή θα μπορούσαν να διαλέξουν να μην ακολουθούν τις αποφάσεις της ΓΣ. Έχουμε επικεντρώσει την προσοχή μας αρκετά στο θέμα της απουσίας «εξουσιοδοτημένων» ηγετών, το οποίο είναι λογικό καθώς οι ηγέτες εξασκούν την εξουσία που επίσης τους έχει παραδωθεί. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να αντικαταστήσουμε το ήδη υπάρχον σώμα κυριαρχίας με ένα διαφορετικό. Θα καταλήξουμε με προβλήματα ίδιας φύσεως. Τα άτομα είναι πάντοτε ελεύθερα να δράσουν χωρίς τις ευλογίες της ΓΣ. Αυτό είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.
Anteant

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!