Ο Παναγιώτης Τζούμας είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Πέλλα, αγρότης στον κάμπο των Γιαννιτσών, τελειόφοιτος Γεωπονικής ΑΠΘ.

Η γεωργία, αποτελεί ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα δυνατά χαρτιά της αιμορραγούσας οικονομίας της χώρας μας. Η κατάσταση στο χώρο της αγροτικής παραγωγής λόγω της συστηματικά λανθασμένης πολιτικής που ακολουθήθηκε τα τελευταία τριάντα χρόνια από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ και σ’ αυτόν τον τομέα, έχει δημιουργήσει τρομερές στρεβλώσεις που οδήγησαν σε νεοπλασίες.
Ακολουθούν μερικές βασικές προτάσεις που προέρχονται από τα προγράμματα του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ για την αγροτική πολιτική καθώς και προσωπικές απόψεις του γράφοντα όπως αυτές προκύπτουν από την άσκηση του αγροτικού επαγγέλματος και από μελέτη των τεκταινομένων του χώρου. Οι προτάσεις αφορούν στη μείωση του κόστους παραγωγής, που αποτελεί το βασικότερο πρόβλημα του Έλληνα αγρότη και προτείνουν αναδιάρθρωση εκ βάθρων του χώρου της γεωργίας, έχοντας ως στόχο μια ουσιαστική αγροτική ανάπτυξη βασισμένη στην αειφορία και την οικολογία. Αξίζει να σημειωθεί πως δε θίγονται τα προβλήματα που αφορούν την κτηνοτροφία και την αλιεία τομείς της οικονομίας εξίσου σημαντικούς με τεράστιες δυνατότητες αλλά και διαρκή υπονόμευση. Αναλυτικότερα:
• Κατάργηση της αγροτικής ιδιοκτησίας. Δημιουργία αγροτικού κτηματολογίου. Αναδιανομή της χαρακτηρισμένης αγροτικής γης με μακροχρόνια μίσθωση από το κράτος με γνώμονα τη διατήρηση του ποσοστού του πληθυσμού που απασχολείται στον αγροτικό τομέα.
• Διατήρηση της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας υπό κρατικό έλεγχο και του χαρακτήρα της ως τράπεζας εξυπηρέτησης κατά κύριο λόγο των αγροτικών αναγκών.
• Μείωση του ενιαίου φόρου καυσίμων (ΕΦΚ) για τους αγρότες και όλους τους επαγγελματίες για τους οποίους τα καύσιμα αποτελούν βασικό έξοδο.
• Επανίδρυση της συνεταιριστικής ιδέας. Ανασύσταση των συνεταιρισμών ως βασικό μέσο μείωσης του κόστους παραγωγής (προμήθεια εφοδίων κ.λπ.) αλλά και της διάθεσης και μεταποίησης των προϊόντων.
• Ανασύσταση του παραπαίοντος Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) με στόχο να αποτελέσει βασικό πυλώνα εξέλιξης και επιστημονικής υποστήριξης της αγροτικής έρευνας και ανάπτυξης. Δημιουργία σχολών αγροτών, δια βίου εκπαίδευση των αγροτών.
• Επαναλειτουργία και εξυγίανση εργοστασίων παραγωγής λιπασμάτων (ΧΒΒΕ, ΒΦΛ) και σπόρων (ΚΕΣΠΥ κ.α.). Παραγωγή ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων. Χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων με συνταγογράφηση από γεωπόνους.
• Χωρισμός της χώρας σε καλλιεργητικές ζώνες ανάλογα με το κλίμα της κάθε περιοχής και κατεύθυνση των αγροτών σε συγκεκριμένες καλλιέργειες ανά περιοχή. Προώθηση νέων καλλιεργειών. Διασφάλιση της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) για προϊόντα εντός και εκτός Ελλάδας. Δημιουργία εθνικής επάρκειας σε βασικά αγαθά.
• Προβολή των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, συμμετοχή σε εκθέσεις, οργάνωση των εξαγωγών.
• Ορθολογική διαχείριση υδάτων για άρδευση. Αρδευτικά και εγγειοβελτιωτικά έργα σε διάφορες περιοχές. Λειτουργία δικτύων άρδευσης με φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας.
• Καλλιέργεια με βάση τις αρχές της γεωργικής οικολογίας και της ολοκληρωμένης διαχείρισης.
• Προώθηση της βιολογικής καλλιέργειας, της βιοδυναμικής γεωργίας και του αγροτουρισμού.
• Διάσωση παραδοσιακών σπόρων και καλλιεργειών. Ξεκάθαρη απαγόρευση στα μεταλλαγμένα. Κατηγορηματική άρνηση στο ενδεχόμενο ποινικοποίησης της οικοκαλλιέργειας και της βοτανοκαλλιέργειας.
• Ενημέρωση της κοινής γνώμης με στόχο τη δημιουργία εθνικής καταναλωτικής συνείδησης.
• Εξορθολογισμός του καθεστώτος των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Επαναπροσανατολισμός της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής με βάση τις αρχές που περιγράφονται στο παρόν πόνημα.

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!