Το νέο σχέδιο νόμου διαπνέεται από τη λογική του πλέον ακραίου real estate δημόσιας περιουσίας

Του Γιώργου Θεοδωρόπουλου*

 

Στo πλαίσιo της μνημονιακής πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων είχαν δρομολογηθεί διαδικασίες αποκρατικοποιήσεων των εκτάσεων πρώην στρατοπέδων σε μια σειρά πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Τα σενάρια αυτά επανέρχονται πλέον και από την σημερινή κυβέρνηση.

Στις 28/3, η κυβέρνηση διά του υπουργείου Εθνικής Άμυνας έθεσε σε διαβούλευση (έληξε στις 11/4) σχέδιο νόμου στο οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται στο κεφάλαιο Γ’ η σύσταση Υπηρεσίας Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το σύνολο του κεφαλαίου Γ’ του νομοσχεδίου διαπνέεται από λογική του πλέον ακραίου real estate δημόσιας περιουσίας.

Το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων (στρατόπεδα) ανήκουν στη σφαίρα αυτών που η Αριστερά όλα τα χρόνια θεωρούσε ως δημόσια-κοινωνικά αγαθά ή περιουσιακά στοιχεία που έπρεπε να εξυπηρετούν κοινωνικές ανάγκες και να συμβάλουν στην αναβάθμιση της ζωής των πολιτών, κυρίως στα αστικά κέντρα.

Πιο συγκεκριμένα:

Η συνιστώμενη με τις διατάξεις του αρ. 9 υπηρεσία υπάγεται απευθείας και αποκλειστικά στον έλεγχο μονοπρόσωπου οργάνου, το οποίο μάλιστα θα είναι ο εκάστοτε υπουργός Άμυνας, εγείροντας μείζον θέμα κοινωνικής λογοδοσίας.

Στο άρθρο 10 προσδιορίζεται η αποστολή της μονάδας αυτής, που είναι η αξιοποίηση όλης της ακίνητης περιουσίας που δεν χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς και ανήκει στα Ταμεία καθώς και τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων. Ρητά στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας θα έχει στόχο μόνον τους στρατιωτικούς, αποκλείοντας όλη την υπόλοιπη κοινωνία.

Η διαδικασία και ο τρόπος αξιοποίησης καθορίζεται με το αρ. 11 του σχεδίου νόμου. Συγκεκριμένα, η ΥΠΑΑΠΕΔ επιλέγει τα ακίνητο προς αξιοποίηση και προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση, σύσταση δικαιώματος επιφανείας σύμφωνα με τα άρθρα 18 και επόμενα, του Ν. 3986/2011 και κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο αξιοποίησης, με την εξαίρεση της εκποίησης του ακινήτου.

Η τιμή εκκίνησης του ετησίου ανταλλάγματος δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 5% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή, σε περίπτωση μη υπαγωγής στο αντικειμενικό σύστημα, κατώτερη του 5% επί της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται νόμιμα από τη φορολογική Αρχή.

Το άρθρο 13 προβλέπει την κατ’ εξαίρεση δυνατότητα αξιοποίησης με τους παραπάνω τρόπους να αναλαμβάνεται απευθείας, δηλαδή χωρίς την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, από ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ή νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από αυτούς, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν ή εποπτεύονται από αυτούς συμβάλλονται αυτοτελώς.

β) Υποβάλλουν πλήρες βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο και οικονομοτεχνική μελέτη με σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

γ) Το συμφωνηθέν τίμημα δεν υπολείπεται του 5% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή σε περίπτωση μη υπαγωγής στο αντικειμενικό σύστημα, του 5% επί της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται νόμιμα από τη φορολογική αρχή.

δ) Η σχετική συμφωνία εγκρίνεται από το ΣΑΜ.

Το τίμημα 5% είναι εξωπραγματικό για τα οικονομικά δεδομένα των δήμων και συνεπώς είτε του αποκλείει ή του οδηγεί να γίνουν μεσίτες ιδιωτικών συμφερόντων (πιθανόν κάποιοι δήμαρχοι να το επιθυμούν).

Τέλος, με το άρθρο 16 προβλέπεται ότι τα ακίνητα των οποίων την αξιοποίηση αναλαμβάνει η ΥΠΑΑΠΕΔ υπάγονται σε διαδικασία πολεοδομικής ωρίμανσης και αποκτούν βιώσιμη επενδυτική ταυτότητα με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 έως 16 του ν. 3986/2011.

Ο νόμος αυτός στον οποίο γίνεται αναφορά, είναι ο ιδρυτικός νόμος του ΤΑΙΠΕΔ και τα άρθρα 11 έως 16 ρυθμίζουν θέματα πολεοδόμησης και χωροθέτησης μέσω των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Ακινήτων τα οποία μάλιστα κατισχύουν των ΓΠΣ, Ρυμοτομικών Σχεδίων κ.λπ.

 

Στρώνει το χαλί

Από τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά και από τις μνημονιακές δεσμεύσεις του περασμένου καλοκαιριού για τη σύσταση Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων, γίνεται ξεκάθαρη η κυβερνητική πρόθεση να αποδοθούν οι εκτάσεις των πρώην στρατοπέδων σε επιχειρηματικά συμφέροντα και στρώνει το χαλί να περάσουν σε επόμενο στάδιο στο «υπερταμείο».

Απέναντι στις διεκδικήσεις και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, για άλλη μια φορά, τοποθετούνται πολιτικές νεοφιλελεύθερου χαρακτήρα που εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα, υπονομεύοντας ανεπανόρθωτα το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής για το παρόν και το μέλλον.

Με πρωτοβουλία της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας (ΡΑΕ) το θέμα συζητήθηκε στην Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης όπου όλες οι παρατάξεις εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.

Την ομόφωνη αντίθεσή της επίσης εξέφρασε και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κ. Μακεδονίας με επιστολή που απέστειλε στις 7/4 προς τον υπουργό κ. Καμμένο.

Η ΡΑΕ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ΤΑΙΠΕΔ Καμμένου και εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να αποσυρθεί άμεσα ολόκληρο το Γ΄ κεφάλαιο από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

 

*Ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος είναι περιφερειακός σύμβουλος ΠΚΜ

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!