Υπόλογη για 52 παραβάσεις η Ελλάδα στην υπόθεση του Ασωπού

Εληξε προ ημερών η εξάμηνη προθεσμία που είχε δώσει στην ελληνική κυβέρνηση η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης με προηγούμενη απόφασή της όπου εξέταζε τις… 52(!) παραβάσεις της Ελλάδας που αφορούν τη μόλυνση στον Ασωπό. Εκείνη η απόφαση μετέτρεπε το περιβαλλοντικό πρόβλημα του Ασωπού σε πρόβλημα δημόσιας Υγείας.
Τι σημαίνει αυτό; Ουσιαστικά ανατροπή του σκηνικού που ξέραμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή την τελευταία περίπου δεκαετία ήταν οι κάτοικοι της περιοχής και το μαχητικό ΙΤΑΠ (Ινστιτούτο για την Αειφόρο Ανάπτυξη και τον Πολιτισμό) που προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα περιβαλλοντικής ρύπανσης στον Ασωπό. Με τα νέα δεδομένα η κυβέρνηση είναι που θα πρέπει να αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει θέμα επικινδυνότητας για τη δημόσια Υγεία στην περιοχή.
Συγκεκριμένα η επιτροπή είχε αποφανθεί ότι: «Η ελληνική πολιτεία δεν πήρε τα ενδεικνυόμενα επαρκή μέτρα για να ελαχιστοποιήσει είτε να μειώσει τις καταστροφικές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών, με την εξεταζόμενη περιβαλλοντική ρύπανση και δεν ενέργησε έτσι ως όφειλε (κατά νόμο) ώστε ο κόσμος των περιοχών να απολαμβάνει το δικαίωμα της προστασίας της υγείας του».
Σύμφωνα με την απόφαση, οι ελληνικές κυβερνήσεις παρέβησαν το άρθρο 11 της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συγκεκριμένα το μέρος Ι όπου ορίζεται ότι «Ο καθένας έχει το δικαίωμα να επωφεληθεί και να προστατεύεται από μέτρα που θα του επιτρέπουν να απολαμβάνει τη μεγίστη δυνατή προστασία της υγείας του» και το μέρος ΙΙ που αναφέρει: «Με τη στόχευση της διασφάλισης επιτυχημένων ενεργειών, σε σχέση με το δικαίωμα προστασίας της υγείας, τα κράτη μέλη υποχρεούνται, σε συνεργασία είτε και ανεξάρτητα, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε, μεταξύ άλλων:
1. Να απομακρύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον κίνδυνο για την υγεία.   
2. Να παρέχουν συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες για την προαγωγή της υγείας και την εμψύχωση των πολιτών, να ανταποκρίνονται στα θέματα προστασίας υγείας.
3. Να προλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο, επιδημικές, ενδημικές και άλλες ασθένειες, καθώς και ατυχήματα».
Επειδή λοιπόν η ρύπανση είναι πια θέμα δημόσιας Υγείας η Επιτροπή είχε δώσει έξι μήνες στην ελληνική κυβέρνηση να λάβει μέτρα και έτσι ενώ η παραπάνω απόφαση εκδόθηκε στις 23/01/2013 το εξάμηνο παρήλθε στις 6 Ιουνίου και φυσικά τίποτα δεν έγινε.
Όσο για τις 52 παραβάσεις, η λίστα της… ενοχής περιλαμβάνει παραβάσεις διατάξεων του Συντάγματος, Διεθνών Συμβάσεων, Οδηγιών, Νόμων, Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και Δικαστικών Αποφάσεων, αποδεικνύοντας ότι όσοι λένε πολλά για νομιμότητα και κουνούν το δάκτυλο στους άλλους είναι αυτοί που κάνουν τα χειρότερα.

Γεωργία Ζαβιτσάνου
Θανάσης Παντελόγλου

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!