Αρχική πολιτική οικονομία Το χάσμα στην Ε.Ε. διευρύνεται

Το χάσμα στην Ε.Ε. διευρύνεται

 Η Eurostat δημοσίευσε πρόσφατα (21/4/2015) στοιχεία για το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και της Ευρωζώνης για το χρονικό διάστημα 2011-2014. Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα:

1. Στα 16 από τα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε. το δημόσιο χρέος υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ, που είναι το αποδεκτό ποσοστό με βάση τη Συνθήκη του Maastricht. Επιπλέον, σε 21 από τα 28 κράτη-μέλη καταγράφηκε αύξηση του δημόσιου χρέους, με αποτέλεσμα το συνολικό δημόσιο χρέος στην Ε.Ε. να ανέρχεται σε 12,1 τρισ. ευρώ ή 86,8% του κοινοτικού ΑΕΠ. Το εύρος στα ποσοστά δημόσιου χρέους κυμαίνεται μεταξύ του 10,6% (Εσθονία) και του 177,1% (Ελλάδα).

2. Δώδεκα κράτη-μέλη παρουσίασαν έλλειμμα υψηλότερο του 3% του ΑΕΠ: Κύπρος (-8,8%), Ισπανία (-5,8%), Κροατία και Ηνωμένο Βασίλειο (-5,7%), Σλοβενία (-4,9%), Πορτογαλία (-4,5%), Ιρλανδία (-4,1%), Γαλλία (-4,0%), Ελλάδα (-3,5%), Βέλγιο, Πολωνία και Φινλανδία (-3,2%). Η μεγαλύτερη μείωση δημόσιου ελλείμματος καταγράφηκε στην Ιρλανδία (8,6 εκατοστιαίες μονάδες) και στη χώρα μας (6,7). Το άνοιγμα μεταξύ του υψηλότερου πλεονάσματος (Δανία/ 1,2%) και του αντίστοιχου ελλείμματος (Κύπρος/ -8,8%) εξακολουθεί να είναι μεγάλο και ενδεικτικό των ενδοκοινοτικών ανισοτήτων.

3. Σε όλες τις χώρες καταγράφεται μείωση των δημοσίων δαπανών, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στην Ιρλανδία (-7,3 εκατοστιαίες μονάδες) και την Ελλάδα (-4,7). Τα δημόσια έσοδα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αυξήθηκαν, επίσης, σε όλα τα κράτη-μέλη, με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στην Ιταλία (+2,5) και την Ελλάδα (+2). Εντυπωσιακά είναι τα σχετικά στοιχεία της Δανίας: παρά το γεγονός ότι τόσο οι δημόσιες δαπάνες (57,2% του ΑΕΠ) όσο και τα δημόσια έσοδα (58,5%) είναι τα υψηλότερα στην Ε.Ε., η χώρα παρουσιάζει δημοσιονομικό πλεόνασμα (1,2%) και από τα χαμηλότερα ποσοστά δημόσιου χρέους (45,2% του ΑΕΠ) και ανεργίας (6,4%).

Από το σχετικό πίνακα προκύπτουν ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα που αφορούν στα κράτη-μέλη που εντάχθηκαν στον μηχανισμό στήριξης και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά δημοσιονομικά προβλήματα (παρά την προπαγάνδα για την επιτυχία των μνημονιακών πολιτικών στα υπόλοιπα, εκτός Ελλάδας, κράτη):

1. Σε όλα τα κράτη, εκτός από την Ιρλανδία, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε σημαντικά ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Ισπανία (28,5 εκατοστιαίες μονάδες), ενώ το ύψος του δημόσιου χρέους σε Ιταλία (132,1%) και Πορτογαλία (130,2%) είναι μη βιώσιμο με βάση τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για το ελληνικό χρέος.

2. Το ύψος του δημοσιονομικού ελλείμματος κυμαίνεται μεταξύ 3% (Ιταλία) και 5,8% (Ισπανία). Η μεγάλη μείωση του δημόσιου ελλείμματος στην Ιρλανδία και την Ελλάδα, προέκυψε, κυρίως, από τη μείωση των δημοσίων δαπανών και είχαν ως αποτέλεσμα την κατάρρευση των συστημάτων εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας.

Εάν στις μεγάλες διαφορές που καταγράφονται μεταξύ των κρατών-μελών συμπεριλάβουμε και τα ποσοστά ανεργίας, προκύπτει ανάγλυφα το συνεχώς διευρυνόμενο χάσμα στην Ε.Ε. και την ευρωζώνη. Με βάση τα στοιχεία Δεκεμβρίου 2014 της Eurostat, μεταξύ των κρατών-μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφηκαν στη Γερμανία (4,8%) και την Αυστρία (4,9%) και τα υψηλότερα στην Ελλάδα (25,8%) και την Ισπανία (23,7%). Αντίστοιχα τα χαμηλότερα ποσοστά νεανικής ανεργίας καταγράφηκαν επίσης στη Γερμανία (7,2%) και την Αυστρία (9,0%) και τα υψηλότερα στην Ισπανία (51,4%), την Ελλάδα (50,6%) και την Κροατία (44,8%).

Τα παραπάνω στοιχεία τεκμηριώνουν τις ανισότητες που διευρύνονται συνεχώς μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης. Ο στόχος της κοινωνικής συνοχής και της σύγκλισης μεταξύ των οικονομιών, που αποτέλεσε τον κύριο λόγο δημιουργίας της Ένωσης, ελάχιστα απασχολεί πλέον τις κυρίαρχες ευρωπαϊκές ελίτ. Η συνέχιση αυτών των πολιτικών θα έχει ως αποτέλεσμα τη διάλυση και το τέλος της Ε.Ε. Είμαστε προετοιμασμένοι;

(Πατήστε και δείτε τον πίνακα σε μεγαλύτερο μέγεθος)

 

Ερανιστής: Γιώργος Τοζίδης

www.gtozidis.wordpress.com

Σχόλια

Exit mobile version