Σε συνέχεια του δημοσιεύματός μας στο τεύχος 13 «Πίστευε και μη ερεύνα» στη Ριζάρειο Σχολή δημοσιεύουμε την επιστολή που λάβαμε από τη Ριζάρειο και τον κ Χρήστο Μασσαλά, καθώς και την απάντηση της εφημερίδας μας.

 

Επιστολή της Ριζαρείου Σχολής

 

Κύριοι,

Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας σας στο φύλλο της 8/5/2010 θέλουμε να σας εκθέσουμε τα εξής: Καταρχήν λυπούμεθα που πριν τη σύνταξη και τη δημοσίευση του άρθρου σας δε ζητήσατε την άποψη του Ριζαρείου Ιδρύματος όπως επιβάλλει και η δημοσιογραφική δεοντολογία ώστε να αποφευχθούν ανακρίβειες, παρεξηγήσεις και ετεροχρονισμοί.

Ήδη πριν το έγγραφο του συμβούλου κ. Κοπιδάκη προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του υπουργείου Οικονομικών το Συμβούλιο με τo από 270/98/5-3-2008 έγγραφο προς τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων ζήτησε τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου από τους αρμόδιους οικονομικούς επιθεωρητές. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1050586/20-5-2009 έγγραφό μας προς τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων που αναφέρετε στο άρθρο σας αφορούσε αίτημα του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης προς τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων για τους λόγους καθυστέρησης διενέργειας του ελέγχου του ιδρύματος. Τα αιτούμενα έγγραφα (τίτλοι ακινήτων, μισθωτήρια κτλ.) δεν ήταν δυνατό ν’ αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή διότι δεν είναι ψηφιοποιημένα αλλά σε έντυπη μορφή και σε μεγάλο όγκο, εκτός δε αυτού ο έλεγχος διενεργείται πάντοτε στην έδρα του ιδρύματος. Ως εκ τούτου καμία μομφή ότι δήθεν αρνηθήκαμε να αποστείλουμε στοιχεία επιδιώκοντες την καθυστέρηση στον έλεγχο δεν μπορεί ν’ αποδοθεί σ’ εμάς.

Επίσης η μισθοδοσία του προσωπικού μας και η διαδικασία πρόσληψής του είναι απολύτως σύννομες με το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και τις σχετικές διατάξεις του οργανισμού μας. Ακόμα, για την εκτέλεση τεχνικών και άλλων μη έργων ακολουθούνται πάντα οι νόμιμες διαδικασίες. Σχετικά με την κατάρτιση των προϋπολογισμών η έγκρισή τους γίνεται κάθε χρόνο από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του υπουργείου Οικονομικών και απεικονίζουν τους σκοπούς του ιδρύματος, σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη Γεωργίου Ριζάρη.

Η περιουσία του ιδρύματος δεν έχει παραμεληθεί, τουναντίον έχει πολλαπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία με την προσθήκη τριών μεγάλων ακινήτων τα οποία τριπλασίασαν τα έσοδα του ιδρύματος και έτσι αυξήθηκε η διοχέτευση οικονομικών πόρων προς την παιδεία, τον πολιτισμό και την ακριτική περιοχή της Ηπείρου. Υπενθυμίζουμε ότι το ίδρυμα μισθοδοτεί 140 υπαλλήλους υποστηρίζοντας θέσεις εργασίας και στις ακριτικές περιοχές, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη των περιοχών αυτών, κρατώντας τον πληθυσμό στα σπίτια τους και προσφέρει στο ελληνικό δημόσιο ετησίως ένα σεβαστό ποσό φόρων, το οποίο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για το 2011 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 1.500.000,00 ευρώ περίπου.

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ιδρύματος προς τις ακριτικές περιοχές της Ηπείρου, όπως και σε άλλα χωριά της Ηπείρου, δόθηκε στο ακριτικό χωριό Πλαίσιο επιχορήγηση ποσού 8.000 ευρώ προς τον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής πνευματικού κέντρου στο χώρο του δημοτικού σχολείου.

Η εκταμίευση κάθε ποσού γίνεται με απόφαση του Πολυμελούς Συμβουλίου, η δε τυχόν καθυστέρηση της επικύρωσης των πρακτικών δεν επιφέρει καμία ακυρότητα στην πληρωμή των δαπανών σύμφωνα με το νόμο και την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Άλλωστε, δαπάνη που δεν εγκρίνεται καταλογίζεται στον υπαίτιο. Δεν υπάρχουν «παράτυπες» αμοιβές συμβούλων και οι όποιες έχουν δοθεί και αφορούν είτε έξοδα κινήσεως είτε παρεχόμενες υπηρεσίες, πέραν αυτών του συμβούλου-εκτελεστή που είναι απολύτως νόμιμες και κακώς γίνεται αναφορά σε αυτές.

Ο διορισμός των συμβούλων γίνεται μετά από πρόταση τριών υποψηφιοτήτων από το Πολυμελές Συμβούλιο, στο οποίο σημειωτέον συμμετέχει άνευ ψήφου κυβερνητικός επίτροπος ως εκπρόσωπος της Πολιτείας και μετά από επιλογή του υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τη διαθήκη, και ακολούθως εκδίδεται Προεδρικό Διάταγμα. Ειδικότερα η αναφορά σας σε επιπρόσθετη αμοιβή του νεοδιορισμένου συμβούλου κ. Μασσαλά είναι εντελώς αβάσιμη. Επισημαίνουμε ότι η Διοικούσα Επιτροπή των εκπαιδευτικών σχημάτων στο Μονοδένδρι Ζαγορίου (χειροτεχνική Σχολή, οικοτροφείο κ.λπ.), στις συνεδριάσεις της οποίας συμμετέχει ο κ. Μασσαλάς ως εκπρόσωπος του Συμβουλίου, είναι θεσμοθετημένο όργανο από το 1957.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι το Ριζάρειο Ίδρυμα ιδρύθηκε το 1841 και από τότε έως σήμερα είναι ενεργό και αυτοχρηματοδοτούμενο (ιδίοις πόροις) μέσω της αξιοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων και της χρηστής διοίκησής του και έχει μακρόχρονη προσφορά στην εκκλησιαστική και γενική παιδεία στην Αθήνα και την Ήπειρο, με υποτρόφους άπορους σπουδαστές, ενισχύοντας συγχρόνως την πολιτιστική ζωή της Ηπείρου με εκθέσεις, εκδόσεις βιβλίων, υποτροφίες, παραγωγή έργων λαϊκής τέχνης (υφαντών και χαλιών) και συντήρηση μνημείων στο Ζαγόρι και την Ήπειρο γενικότερα.

Σε κάθε περίπτωση, οι αναφορές σας για «διασπάθιση δημοσίου χρήματος», «κακοδιοίκηση» και «γκρίζες ζώνες» θα πρέπει να κριθούν ως προϊόν παραπληροφόρησης και επιεικώς δυσφημιστικές, πόσο μάλλον που οποιαδήποτε αναφορά στα πεπραγμένα μας θα έπρεπε να στηρίζεται αποκλειστικά όχι σε φήμες και διαδόσεις αλλά στο αποτέλεσμα του επίσημου ελέγχου της Πολιτείας.

 

Με εντολή Πολυμελούς Συμβουλίου

Ο γραμματέας της Σχολής

Σταμάτης Μωραΐτης

 

Επιστολή του κ. Μασσαλά

 Αξιότιμε κ. Διευθυντά

Σε άρθρο της εφημερίδας σας (8-5-2010) με τίτλο Πίστευε και μη ερεύνα αναφέρεται και το όνομά μου ως μέλος του ΠΣ του Ριζαρείου Ιδρύματος.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας σας γνωρίζω ότι: 1) Για τα αναφερόμενα ως καταγγελία του κ. Κοπιδάκη τα μαθαίνω για πρώτη φορά. Άλλωστε, αναφέρονται για τη λειτουργία του Ιδρύματος πριν το διορισμό μου ως μέλος του ΠΣ. 2) Δεν έθεσα ποτέ υποψηφιότητα για μέλος του ΠΣ. 3) Γεννήθηκα σε χωριό των Ιωαννίνων και μεγάλωσα και ζω στα Ιωάννινα. 4) Για τη λειτουργία του Ιδρύματος είμαι το μόνο μέλος που έχει υποβάλλει στο ΠΣ σειρά εισηγήσεων για τη λειτουργία του και τόνωση του κύρους του. 5) Το ΠΣ μου ανέθεσε την εποπτεία των δράσεων του Ιδρύματος στα Ιωάννινα-Ζαγόρι και την ευθύνη των συνεδριάσεων της τοπικής του επιτροπής ( καμία επαφή με εξωθεσμικούς παράγοντες). 6) Είμαι το μόνο μέλος του ΠΣ που πληρώνει 700 ευρώ/μήνα για τη συμμετοχή του στη διοίκηση του Ιδρύματος. Για να γίνω σαφής: Για τις μετακινήσεις μου Ιωάννινα-Αθήνα- Ιωάννινα 3 φορές το μήνα και 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο η δαπάνη ανέρχεται στα 1.000 ευρώ, ενώ η αποζημίωσή μου από το Ίδρυμα είναι της τάξης των 300 ευρώ. 7) Μετά από συζήτηση στο ΠΣ και εμμονή του για παραμονή μου στη διοίκηση του Ιδρύματος αποφασίστηκε ( σύμφωνα και με τη διαθήκη του ευεργέτη για κάλυψη των «αμαξαγωγίων» των συμβούλων) να μου καλύπτονται τα εισιτήρια Ιωάννινα- Αθήνα-Ιωάννινα και να διανυκτερεύω στο οικοτροφείο του Ιδρύματος στο Χαλάνδρι (χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση του Ιδρύματος).

Κύριε Διευθυντά, η παραποίηση της αλήθειας αποσκοπεί στην αποδόμηση μελών του ΠΣ και την αναστολή κάθε προσπάθειας τόνωσης του κύρους του Ιδρύματος. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία

 

Καθηγητής Χρήστος Β. Μασσαλάς, πρόεδρος του ΣΑΠΕ

(π. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) και μέλος του ΠΣ του Ριζαρείου Ιδρύματος

 

Η απάντηση του Δρόμου

Καταρχάς για το ζήτημα της καθυστέρησης του ελέγχου στο δημοσίευμα του «Δ» γινόταν αναφορά περί αδυναμίας και όχι περί άρνησης. Όμως αυτό που μας προβληματίζει είναι το γιατί δεν δόθηκαν τουλάχιστον τα στοιχεία που υπήρχαν σε ηλεκτρονική μορφή, πχ μισθοδοσίες, στοιχεία προσωπικού, πρακτικά συνεδριάσεων κ.λπ. Θα μπορούσαν βέβαια πολύ εύκολα να ψηφιοποιηθούν και τα υπόλοιπα, χωρίς μεγάλο κόστος. Πέρα όμως από τα στοιχεία ζητήθηκε από τη Ριζάρειο να απαντήσει και στην αναφορά – καταγγελία του κ. Κοπιδάκη και σε έκθεση – καταγγελία ενός υπαλλήλου. Όμως ούτε σε αυτά υπήρχε ανταπόκριση.

Από το ρεπορτάζ του «Δ» έχει προκύψει πως ο πρώτος έλεγχος διατάχθηκε από τον υπουργό Οικονομικών στις 25/2/2008. Ήταν διαταγή για έλεγχο μισθοδοσίας που θα διενεργούσε η 50η Διεύθυνση Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Στις 3/3/2008 το συμβούλιο της Ριζαρείου αποφάσισε να υποβάλει ένσταση περί αναρμοδιότητας του συγκεκριμένου ελεγκτικού μηχανισμού. Ο μόνος σύμβουλος που μειοψήφησε στην απόφαση για την ένσταση ήταν ο κ. Κοπιδάκης. Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε να ζητηθεί έλεγχος από την 11η Διεύθυνση Κληροδοτημάτων (Δ11) με το έγγραφο που επικαλείται η Ριζάρειος. Αναρωτιόμαστε τι συζητήθηκε στο συγκεκριμένο συμβούλιο αφού 3 μέρες αργότερα έγινε η καταγγελία του κ. Κοπιδάκη στον υπουργό των Οικονομικών κ. Μπέζα και κατόπιν ζητήθηκαν, τελικά, τα στοιχεία στις 17/7/2008 από το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης.

Σχετικά με τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και τις προσλήψεις έχουμε να πούμε τα εξής. Η μισθοδοσία ελέγχεται από το υπουργείο Οικονομικών και στην έγκριση του προϋπολογισμού του 2009 επισημαίνεται ότι οι αμοιβές προσωπικού είναι σε πολλές περιπτώσεις κατά πολύ ανώτερες των προβλεπόμενων και ότι οι από πέρυσι ποσοστιαίες αυξήσεις είναι επίσης μεγαλύτερες των προβλεπόμενων και ότι δεν συμφωνούν με την κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Μάλιστα δίνεται εντολή για άμεση εναρμόνιση τους, πράγμα που δεν συνέβη. Μήπως γι αυτό έγινε ένσταση στον έλεγχο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους;

Επίσης από το ρεπορτάζ του «Δ» προκύπτει ότι η διαδικασία προσλήψεων γίνεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού. Μάλιστα, αποδεικνύεται ότι υπάρχει σωρεία συγγενικών σχέσεων μεταξύ υπαλλήλων. Εκτός αυτού έχουν προσληφθεί αρκετοί εξωτερικοί συνεργάτες με συμβάσεις έργου οι οποίες έγιναν με απευθείας αναθέσεις με την επίκληση του κατεπείγοντος του έργου ή τις εξειδικευμένες ανάγκες, αποφάσεις ισχνής τεκμηρίωσης. Στο ρεπορτάζ του «Δ» αναφέραμε συγκεκριμένο περιστατικό για την απευθείας ανάθεση έργου στην «Τεχνική-Κατασκευαστική Βρεττάκος Παναγιωτίδης». Με στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας μπορούμε να πούμε ότι το ίδιο έγινε και στην περίπτωση της αναπαλαίωσης του αρχοντικού Κατσαδήμα. Για αυτά δεν έχουμε λάβει απάντηση από μεριά σας.

Ο έλεγχος των προϋπολογισμών από το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι δεν τηρούνται επακριβώς οι σκοποί τους ιδρύματος, σύμφωνα με τη διαθήκη και τις κείμενες εφετειακές αποφάσεις. Πέρα από αυτά έχει καταγγελθεί επανειλημμένα η εκπρόθεσμη υποβολή τους καθώς και των απολογισμών στις αρμόδιες υπηρεσίες του οικονομικών.

Ειδικά στους απολογισμούς καταγγέλθηκε η ανακρίβεια των ποσών καθώς και η μη εγγραφή κονδυλίων υπέρ σκοπού για τα 13 αυτοτελή κληροδοτήματα.

Για τα ακίνητα, τα έσοδα των οποίων προορίζονται για την εκτέλεση του σκοπού εμπίπτουν στις διατάξεις του Α.Ν. 2039/39 και πρέπει να μισθώνονται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Όχι μόνο αυτό δεν συμβαίνει, αλλά κτίρια επί σειρά ετών είναι παντελώς απαξιωμένα με αποτέλεσμα την αδυναμία ενοικίασής τους επί μακρό χρονικό διάστημα. Π.χ. Στο κτίριο της Κόδρου 14 έγινε έκθεση τον Ιούνιο του 2009 από δίκτυο καλλιτεχνών που κάνει καταλήψεις σε εγκαταλειμμένα κτίρια.

Τα έσοδα, λοιπόν, θα ήταν μεγαλύτερα αν συντηρούνταν τα ακίνητα σωστά και τηρούνταν οι διαδικασίες πλειοδοσίας.

Κονδύλια για πολιτιστικές δραστηριότητες δεν προβλέπονται ούτε από τη διαθήκη ούτε κι από την ερμηνεία της, βάσει της εφετειακής απόφασης.

Και αφού υπάρχουν μπορείτε να μας πείτε με ποιο κωδικό εγγράφονται στον απολογισμό και πως γίνονται οι διαδικασίες ανάθεσης αφού οι συγκεκριμένες δραστηριότητες δεν εγγράφονται στους σκοπούς του ιδρύματος;

Όσο για την εκταμίευση ποσών χωρίς επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων που ελήφθησαν οι συγκεκριμένες αποφάσεις, θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που τις νομιμοποιεί.

Για τις παράτυπες αμοιβές συμβούλων δόθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα και από μεριάς σας δεν δίνεται επίσης απάντηση, όπως και για άλλα θέματα που θίχτηκαν από το ρεπορτάζ του «Δ».

 

Σχετικά με την επιστολή του κ. Μασσαλά και όσα αναφέρονται στην επιστολή της Ριζαρείου για το ίδιο ζήτημα.

Ο κ. Μασσαλάς ανέλαβε καθήκοντα τον Σεπτέμβριο του 2009. Στις 10/02/2010 στάλθηκε έγγραφο από την κ. Καβαζαράκη, διευθύντρια της 11ης Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων προς το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης που κοινοποιήθηκε και στη Ριζάρειο -και συγκεκριμένα σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και τους καταγγέλλοντες- λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων 283 και με ημερομηνία 16/02/2010. Το θέμα του εγγράφου: Χορήγηση στοιχείων για τη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή. Με το ανωτέρω έγγραφο ο κ. Μασσαλάς ενημερώθηκε για την ύπαρξη καταγγελιών, για τα ονόματα των καταγγελλόντων και για την επικοινωνία της Ριζαρείου και των δύο ελεγκτικών μηχανισμών. Ο κ. Μασσαλάς με την ιδιότητα του εκτελεστή συμβούλου είχε κάθε δικαίωμα να ζητήσει να ενημερωθεί εκτενέστερα είτε από τη Ριζάρειο είτε από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Ο διορισμός του κ. Μασσαλά στο Πολυμελές Συμβούλιο είναι παράτυπος. Πέρα από το γεγονός ότι ήταν αποτέλεσμα ωμής κομματικής παρέμβασης από την Νέα Δημοκρατία (η υποψηφιότητά του έλαβε 1 ψήφο έναντι 3 και 5 των συνυποψήφιών του), δεν είχε καν το δικαίωμα να είναι υποψήφιος. Η εκ πατρός καταγωγή του κ. Μασσαλά είναι από το χωριό Χουλιαράδες του νομού Ιωαννίνων και όχι από την πόλη των Ιωαννίνων, από την οποία είναι προϋπόθεση να κατάγεται κανείς ώστε να έχει το δικαίωμα του υποψηφίου συμβούλου της εξ Ιωαννίνων θέσης, είτε θέτοντας ο ίδιος υποψηφιότητα είτε ανταποκρινόμενος στην πρόταση κάποιου μέλους του συμβουλίου. Η διαθήκη του Ριζάρη ορίζει σαφώς τους όρους τους οποίους πρέπει να πληροί μία υποψηφιότητα συμβούλου και η καταγωγή του υποψηφίου αποτελεί κριτήριο επιλογής (άρθρο 153 της Διαθήκης του Ριζάρη). Ακόμα έχει ενδιαφέρον να μας ειπωθεί το ποιος τον πρότεινε για τη θέση αφού ο ίδιος λέει ότι δεν αυτοπροτάθηκε.

Σχετικά με την εποπτεία των δράσεων: Ο κ. Μασσαλάς σύμφωνα με την απόφαση της 13/01/2010 ανέλαβε να κάνει προτάσεις για τη διοικητική αναδιοργάνωση του σχολείου στο Χαλάνδρι και «τα κτίρια στο Μονοδένδρι εφόσον πηγαινοέρχεται και ξέρει τα προβλήματα και θα συζητήσουμε και το ενδεχόμενο των πολιτιστικών εκδηλώσεων εδώ και γενικότερα». Η ιδέα να συνεδριάζει με μια 5μελή, επί σειρά ετών ανενεργή επιτροπή ήταν δική του πρωτοβουλία και δεν υπάρχει σχετική απόφαση. Μετά την πρώτη συνεδρίαση ζήτησε αμοιβή και αυτή καθορίστηκε στα 150€ για τη συνεδρίαση που πραγματοποίησε και για τις μελλοντικές χωρίς να προσδιορίζεται η συχνότητα των αναγκαίων συνεδριάσεων.

Είναι αλήθεια ότι η Ριζάρειος επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης του κ. Μασσαλά. Όπως επιβαρύνεται και τη διαμονή του κου Μασσαλά στην Αθήνα, αφού έχει εγκριθεί δαπάνη διαμόρφωσης ενός διαμερίσματος στο οικοτροφείο της Ριζαρείου στο Χαλάνδρι για να μένει εκεί όποτε είναι στην Αθήνα.

Θα θέλαμε όμως να θέσουμε και εμείς ένα ζήτημα. Οιοσδήποτε εκτελεστής – σύμβουλος, αποδεχόμενος το αξίωμά του ενώπιον του υπουργού Οικονομικών (Α.Ν.2039/1939) οφείλει να γνωρίζει εκτός από τους όρους της Διαθήκης του Ριζάρη και του Οργανισμού λειτουργίας του Ιδρύματος και τη σχετική με τη λειτουργία των ιδρυμάτων νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους. Σύμφωνα με τα παραπάνω, δαπάνες μέχρι 45.000€ απαιτούν διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και λήψη τριών τουλάχιστον ενσφράγιστων προσφορών. Με πρωτοβουλία του κ. Μασσαλά το Συμβούλιο αποφάσισε να αναθέσει απευθείας: α) Στον Κωνσταντίνο Θεμελή μελέτη βιωσιμότητας για τη Χειροτεχνική σχολή ύψους 5.000€ πλέον ΦΠΑ (Απόφαση Π.Σ. 25/01/2010), β) Στο συγκρότημα ΕΜΜΕΛΟΝ την παρουσίαση συναυλίας συνολικού ύψους 7.350€ (Απόφαση Π.Σ. 25/01/2010).

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!