Επιμέλεια: Βάννα Σφακιανάκη

Η πολιτική της Ε.Ε. όπως διατυπώνεται στην από 28/11/2018 ανακοίνωσή της με θέμα «Καθαρός πλανήτης για όλους» (1) αναφέρεται σε «κλιματικά ουδέτερη οικονομία» με «ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα». Δεν αναφέρεται σε απάλειψη των εκπομπών αερίων ρύπων μόνο από εγκατάσταση και χρήση ΑΠΕ, όπως επαγγέλλονται μεγάλες ΜΚΟ και ΜΜΕ, δημιουργώντας εντυπώσεις που υπερβαίνουν στοιχειώδεις όρους σοβαρής συζήτησης τόσο για τα οράματα, όσο και για τις «ρεαλιστικές λύσεις».

Η πολιτική της «κλιματικά ουδέτερης οικονομίας» επιτρέπει στις κυρίαρχες χώρες της Ε.Ε. να διαμορφώνουν το ενεργειακό τους μείγμα ανάλογα με τα συμφέροντά τους, που δεν αποκλείουν καμιά μορφή εφαρμογής στην παραγωγή ενέργειας –συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής– με βάση την αρχή της «τεχνολογικής ουδετερότητας».

Στη χώρα μας η πλήρης παραίτηση των κυβερνήσεών μας από ανάληψη πρωτοβουλιών σε αυτόνομο σχεδιασμό –και όχι μόνο στα θέματα της ενέργειας– έχει οδηγήσει σε απόλυτη εξάρτηση από τον κεντρικό σχεδιασμό της Ενεργειακής Ένωσης και βέβαια, τις σχετικές χρηματοδοτήσεις και μάλιστα με ένα εξαιρετικά μηχανιστικό τρόπο.

 

Οι αβεβαιότητες ενός εξαρτημένου ενεργειακού σχεδιασμού

Εδώ και πολλά χρόνια, ακόμα και πριν από την κρίση, στη χώρα μας δεν παράγεται πολιτική αλλά μόνο τεχνοκρατικές διαχειριστικές επεξεργασίες σε όλο και πιο στενούς κύκλους «ειδικών», που επικαλούμενοι την επιστήμη και την τεχνολογία αποκλείουν σταδιακά όλους αυτούς που παραδοσιακά συμμετείχαν αλλά και λογοδοτούσαν. Οι επεξεργασίες αυτές εναρμονίζονται με τα πορίσματα της Εσπερίας, όπως αυτά προκύπτουν από τον εκάστοτε συσχετισμό συμφερόντων ισχυρών κρατών και μονοπωλιακών ομίλων και λόμπι.

Αναρωτιέται κανείς σε τι έχουν ωφελήσει οι επενδύσεις μισού αιώνα –με την ευρεία έννοια και όχι μόνο την οικονομική– σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, σε ανθρώπινο δυναμικό, όταν δεν παράγονται όχι μόνο πραγματικά ριζοσπαστικές προτάσεις που να συνάδουν με την ταυτότητα της χώρας μας, αλλά ούτε καν καταλληλότερες και συμφερότερες εφαρμογές στα πλαίσια της πολιτικής της Ε.Ε. που να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες που προκύπτουν από την ταυτότητα αυτή.

Προτεραιότητα παραμένει το κυνήγι των «επενδύσεων» που συχνά οδηγεί στο να αδειοδοτούνται έργα πριν καν διαμορφωθεί το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής τους.

Αυτός είναι και σε μεγάλο βαθμό ο λόγος καθυστέρησης υλοποίησης των έργων και όχι η γραφειοκρατία όπως πολιτικοί και ΜΜΕ κατά κόρον ισχυρίζονται.

Εξ άλλου, οι εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων που παρέχονται χωρίς να είναι ολοκληρωμένο το συνολικό θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης, αποτελούν αυτές καθ’ αυτές παράγοντα κερδοφορίας των εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

Σήμερα για παράδειγμα, προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι η αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ εξαρτάται από τις διασυνοριακές διασυνδέσεις και από την αποθήκευση ενέργειας.

Ωστόσο ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), περιμένει τον ευρωπαϊκό διαχειριστή των ηλεκτρικών δικτύων ENTSO-E για να διαμορφώσει τις προτεραιότητές του. Όπως προκύπτει από το Δεκαετές Πρόγραμμά του: «Στα πλαίσια αυτά και σε συνεργασία με τον ENTSOE, ο ΑΔΜΗΕ παρακολουθεί στενά τις ενεργειακές εξελίξεις στην Ν.Α. Ευρώπη, ώστε να προκρίνει τις περισσότερες νέες διασυνδέσεις (από τεχνική και οικονομική σκοπιά), με απώτερο στόχο να συμβάλει στην ολοκλήρωση της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.» (2)

Εν τω μεταξύ συνεργάζεται στην αδειοδότηση νέων μονάδων ΑΠΕ την ίδια στιγμή που επισημαίνει ότι: «Στο σύνολο της χώρας έχουν εκδοθεί άδειες παραγωγής τριπλάσιας περίπου ισχύος από τη μέγιστη ζήτηση του Συστήματος. Είναι φανερό ότι ισχύς τέτοιας κλίμακας δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από το Σύστημα, ούτε όσον αφορά τη διακίνηση της ισχύος (είτε εντός της χώρας, είτε για εξαγωγές), ούτε όσον αφορά την ασφαλή και απρόσκοπτη απορρόφηση της παραγόμενης ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ. Παρά ταύτα, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επιβάλλει στον ΑΔΜΗΕ να ανταποκριθεί στο σύνολο των αιτημάτων σύνδεσης που του υποβάλλονται.» (3)

Αντίστοιχα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αδειοδοτεί έργα αντλησιοταμίευσης ενώ παραδέχεται ότι για το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας: «έχει ξεκινήσει τη διερεύνηση, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, για τη διαμόρφωση νέου πλαισίου στήριξης… Παράλληλα, το σχήμα θα συζητηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκρισή του από άποψη κρατικών ενισχύσεων, αλλά και συμβατότητάς του με το Μοντέλο-Στόχο (Target Model).» (4)


Παραπομπές

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!