Πρόγραμμα κατακερματισμού της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στο ν/σ του ΥΠΠΟΑ

 

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατακερματισμού της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς διαφαίνεται στο Σχέδιο Νόμου «Αρχείο Διαφύλαξης Κινηματογραφικής Κληρονομιάς, ρύθμιση θεμάτων Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και άλλες διατάξεις». Με το νομοσχέδιο, ως φαίνεται, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού ολοκληρώνει προκλητικά και ανερυθρίαστα το «μεταρρυθμιστικό» έργο που άρχισε με την εφαρμογή του νέου Οργανισμού του ΥΠΠΟΑ.

Όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Ελλήνων αρχαιολόγων, η πρόθεση της κυβέρνησης δεν είναι άλλη από τη διαρκή απαξίωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του προσωπικού της στα μάτια της κοινωνίας και την κατασκευή έωλων επιχειρημάτων μέχρι την τελική κατάργηση και την παράδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε τρίτους.

Μεταλλάσσει το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού (!) Δικαίου με τρόπο που αντιβαίνει το Σύνταγμα, τους όρους της δωρεάς και τον ίδιο τον ιδρυτικό νόμο του Μουσείου. Παραβιάζονται κατάφωρα και οι διατάξεις του Ν. 3028/2002, κι αυτό με τη σειρά του ανοίγει επικίνδυνες ατραπούς στη διαχείριση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Από τις πολλές «ιδιαίτερες» ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου, ο Σύλλογος Αρχαιολόγων επισημαίνει και τη σχετική με τον διευθυντή του Μουσείου, ο οποίος πλέον θα επιλέγεται από το Δ.Σ. του ΝΠΙΔ, χωρίς καν να θεσπίζονται ο τρόπος, τα κριτήρια, ούτε καν η ειδικότητα του αρχαιολόγου ή μουσειολόγου ή το επιστημονικό έργο ως προϋπόθεση! Χωρίς να τηρούνται πλέον ούτε τα προσχήματα… Στο δε άρθρο που αφορά τους πόρους του Μουσείου, αναφέρεται ότι «τα εισιτήρια και τα έσοδα από τις εκθεσιακές και άλλες δραστηριότητές του τα καρπώνεται το ΝΠΙΔ» αποστερώντας το ΤΑΠΑ από πολύτιμους πόρους, ενώ οι λειτουργικές ανάγκες του επιχορηγούνται από το ΥΠΠΟΑ! Έτσι εννοεί η κυβέρνηση το «μεταρρυθμιστικό της όραμα» για τον πολιτισμό: τα έσοδα στους ιδιώτες, τα έξοδα στο Δημόσιο!

 

Ρύθμιση και για το Μουσείο Ακρόπολης

Ο δε Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης μεταλλάσσεται σε «Οργανισμό Αποπεράτωσης και Λειτουργίας Μουσείου Ακρόπολης»! Έναν μόλις μήνα μετά τη συρρίκνωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κατά 40% με το πρόσχημα της μείωσης των δομών, του δημοσιονομικού κόστους και της γραφειοκρατίας, η πολιτική ηγεσία παρατείνει απροκάλυπτα τη ζωή ενός αχρείαστου νομικού προσώπου, που εξ ορισμού είχε ως ημερομηνία λήξης το 2009, και έκτοτε έχει αναγγελθεί πολλές φορές η κατάργησή του από τις εκάστοτε κυβερνήσεις.

Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, «ο σκοπός της διατήρησης σε λειτουργία του ΝΠΙΔ παράλληλα με το Μουσείο Ακρόπολης μέχρι την πλήρη αποπεράτωση του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης αποτελεί απόδειξη ότι το Μουσείο Ακρόπολης δεν μπορεί να λειτουργήσει από μόνο του με αυτή τη νομική μορφή, είτε κατά την αντίληψή μας πρόφαση εν αμαρτίαις. Στο βαθμό μάλιστα που δεν περιγράφεται κανένα χρονικό όριο για την επίτευξη των σκοπών αυτών, ουσιαστικά επιτρέπεται η κατά το δοκούν παράλληλη λειτουργία των δύο αυτών νομικών προσώπων εις το διηνεκές».

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!