Tεμαχίζουν κυνικά την κοινωνία εκτελώντας πιστά τις εντολές της τρόικας. Του Γιώργου Κατερίνη

Με απολύσεις 15.000 δημοσίων υπαλλήλων μέχρι τέλους του 2014, από τους συνολικά 25.000 που θα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, με ρυθμίσεις για τον κατώτατο μισθό μέχρι το 2017 και νέα φορο-επιδρομή το πολυνομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη έχει τα χαρακτηριστικά ενός ακόμα μνημονίου. Τα 109 άρθρα του θεωρούνται ως προαπαιτούμενα για την εκταμίευση 6,8 δισ. ευρώ μέχρι τον Οκτώβριο.

Διάλυση του Δημοσίου
Η γενίκευση του καθεστώτος της διαθεσιμότητας και μάλιστα με μια απλή υπουργική απόφαση είναι το «νέο» που κομίζει το πολυνομοσχέδιο. Η κατάργηση θέσεων σε όλο το δημόσιο τομέα θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε υπουργού και το προσωπικό των καταργούμενων θέσεων θα τίθεται αυτομάτως σε καθεστώς διαθεσιμότητας.  
Με απλή υπουργική απόφαση, επίσης, ένας υπάλληλος μπορεί να μετατεθεί από μία υπηρεσία σε άλλη, χωρίς να είναι σε θέση να προβάλει οποιαδήποτε μορφή αντίδρασης. Δηλαδή, η κυβέρνηση θα μπορεί οποτεδήποτε επιθυμεί να μειώνει τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων. Πρακτικά πρόκειται για κατάργηση της μονιμότητας και επιβολή και στο Δημόσιο εργασιακών σχέσεων, οι οποίες τείνουν να εξομοιωθούν με τις ήδη διαλυμένες εργασιακές σχέσεις του ιδιωτικού τομέα. Πρώτα θύματα της διαθεσιμότητας οι κοινωνικές υπηρεσίες και λειτουργίες του κράτους, καθώς επιλέχθηκαν η Παιδεία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Υγεία ως οι πρώτοι χώροι εφαρμογής του μέτρου και δραστικής μείωσης προσωπικού.
Ο μηχανισμός της διαθεσιμότητας και της κινητικότητας είναι απόλυτα σφαγιαστικός. Με βάση το άρθρο 90 του πολυνομοσχεδίου «Επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα σε υπουργεία, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Η επιλογή του προσωπικού που θα τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας θα γίνει «με βάση την αποτίμηση των προσόντων όλων των υπαλλήλων του κλάδου ή της ειδικότητας…».
Με την ίδια… φιλοσοφία στο άρθρο 91 για την «κινητικότητα» αναφέρεται: «Επιτρέπεται: α) η μετάταξη μονίμων πολιτικών υπαλλήλων και η μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού, και των λοιπών Νομικών Προσώπων Iδιωτικού Δικαίου β) η μεταφορά υπαλλήλων που διατηρούν τη δημοσιοϋπαλληλική τους ιδιότητα των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου…».
Με μια ακόμη διάταξη του πολυνομοσχεδίου τίθεται ασφυκτικό όριο στις εκδικάσεις υποθέσεων συμβασιούχων που παραμένουν στις εργασίες τους με προσωρινές διαταγές. Έτσι καθορίζεται ότι πρέπει όλες οι υποθέσεις να έχουν εκδικαστεί μέχρι 1 Νοεμβρίου 2013 και οι αποφάσεις να έχουν εκδοθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Καταργείται η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Η διαμόρφωση του κατώτατου μισθού περνά οριστικά στην ευθύνη της κυβέρνησης και θα καθορίζεται από την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Αυτό προβλέπεται σε ειδικό άρθρο του πολυνομοσχεδίου, με το οποίο καταργούνται και τυπικά οι διαδικασίες σύναψης της ΕΓΣΣΕ και το ύψος του μισθού «θα πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας, των τιμών και της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του ποσοστού της ανεργίας, των εισοδημάτων και μισθών». Μάλιστα, αυτός ο μηχανισμός διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού θα ισχύσει μετά την 1/1/2017, ενώ μέχρι τότε τα όρια παραμένουν στα σημερινά εξευτελιστικά επίπεδα των 586 ευρώ μεικτά για τους εργαζόμενους άνω των 24 ετών και των 511 ευρώ μεικτά για τους νέους έως 24 ετών.

Σαφάρι επιβολής φόρων από το πρώτο ευρώ
Με τις νέες κλίμακες στο φορολογικό που προβλέπονται από τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου διευρύνεται το «σαφάρι» συλλογής φόρων από τις κατηγορίες των μικρών επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων και από τους εργαζόμενους, αφού επιβάλλεται άγρια φορολογία από το πρώτο ευρώ εισοδήματος.
Με τις ρυθμίσεις για το φόρο εισοδήματος:
• Καθιερώνεται φορολογία τριών κλιμακίων για μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι για τα φετινά τους εισοδήματα θα πληρώσουν φόρο εισοδήματος:
– 22% για τα πρώτα 25.000 ευρώ
– 32% για το εισόδημα 25.001 – 42.000 ευρώ
– 42% για τα επιπλέον ποσά
• Καταργείται κάθε αφορολόγητο όριο, με κεντρική ιδέα ότι πρέπει να καταβάλλεται φόρος από το πρώτο ευρώ. Ως πρώτη εφαρμογή του μέτρου θα ισχύσει …έκπτωση φόρου, η οποία σε εισοδήματα μέχρι και 21.000 ευρώ είναι 2.100 ευρώ, ενώ σε υψηλότερα φθίνει κατά 100 ευρώ, για κάθε 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος.
• Καταργούνται οι εκπτώσεις φόρου που είχαν οι οικογένειες για τα παιδιά. Με βάση αυτή την κατάργηση θα υπάρξει άμεση επιβάρυνση 270 ευρώ για όσους έχουν ένα παιδί, 540 ευρώ για τις οικογένειες με δύο παιδιά και 2.550 για όσες οικογένειες έχουν τρία παιδιά.
• Καταργούνται ακόμα μια σειρά φορολογικών εκπτώσεων που σχετίζονται με τις δαπάνες ενός νοικοκυριού, επιβαρύνοντας έτσι το συνολικό φορολογητέο εισόδημα. Έτσι για τα φετινά εισοδήματα δεν θα ισχύουν πλέον:
– Η έκπτωση φόρου λόγω πληρωμής ενοικίου
– Η έκπτωση φόρου για την πληρωμή τόκων στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας
– Η έκπτωση φόρου για έξοδα φροντιστηρίων για τα παιδιά
Η νέα φορολογική κλίμακα για τους αυτοαπασχολούμενους θα έχει δύο μόλις κλιμάκια, τα οποία προβλέπουν:
– Συντελεστή 26% για εισοδήματα μέχρι 50.000 ευρώ
– Συντελεστή 33% για μεγαλύτερα εισοδήματα.
Και φυσικά σε αυτούς τους φόρους πρέπει να προσθέσουμε το αυξημένο «τέλος επιτηδεύματος», το οποίο φτάνει ήδη τα 650 ευρώ.
Η φορολογία όμως δεν σταματά εδώ, αφού προβλέπονται αυξημένα τεκμήρια διαβίωσης βάσει των οποίων χιλιάδες φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετους φόρους. Την ίδια στιγμή εισάγονται μειώσεις στους φόρους που πληρώνουν οι επιχειρηματίες. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση η μείωση στο συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων, ο οποίος από 25% πέφτει σε 10%, με αποτέλεσμα οι μεγαλομέτοχοι των επιχειρηματικών ομίλων να ωφελούνται μείωση των φόρων μέχρι και κατά 60%. Αντίστοιχα ο συντελεστής φορολόγησης για τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων καθορίζεται σε 15%, οι τραπεζικές καταθέσεις θα έχουν συντελεστή φορολόγησης επίσης 15% κ.ο.κ.

Η κυβέρνηση, κάθε μέρα που περνάει, διευρύνει την εικόνα κοινωνικής καταστροφής και ανθρωπιστικής κρίσης. Προσθέτει νέες «τυφλές» στρατιές απολυμένων από το Δημόσιο, αδιαφορεί για τις κοινωνικές επιπτώσεις των επιλογών της, χαρίζει αυτές τις ημέρες και την τελευταία τράπεζα που ήταν υπό δημόσιο έλεγχο (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο) και ξεπουλά τη δημόσια περιουσία. Η συντονισμένη λαϊκή κινητοποίηση μπορεί να αποτρέψει τα νέα μέτρα. Ο αγώνας αυτός αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Είναι κομμάτι του αγώνα για να απελευθερωθεί η χώρα από την ομηρεία της τρόικας και να ανοίξει ο δρόμος για πραγματική Δημοκρατία, εργασία και αξιοπρέπεια, κοινωνική δικαιοσύνη και προκοπή. Με τους εργαζόμενους των δήμων στην αιχμή των κινητοποιήσεων, η προηγούμενη εβδομάδα όπως και αυτή που έρχεται, έχει «βαρύ» απεργιακό πρόγραμμα. Κλειστοί δήμοι και κατειλημμένα δημαρχεία, συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις καθημερινές, αλλά και επίσης πανελλαδικό συλλαλητήριο τη Δευτέρα (8:00μ.μ.) στο Σύνταγμα με συναυλία και ολονύχτια διαμαρτυρία, γενική απεργία την Τρίτη με συγκέντρωση στην Πλ. Κλαυθμώνος (11:00 π.μ.).

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!