Αρχική πολιτική οικονομία Οικονομικά ερανίσματα: Η παρακμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οικονομικά ερανίσματα: Η παρακμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ερανιστής: Γιώργος Τοζίδης

 

Στις αρχές Σεπτέμβρη, η Eurostat δημοσίευσε τα τελευταία στοιχεία για τη θέση της Ε.Ε.-28 σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες του G20 («The EU in the world», διαθέσιμο στην ιστοσελίδα ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-EX-15-001).

Από τα πολύ σημαντικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκδοση, η στήλη επιλέγει τα πιο ενδιαφέροντα:

1. Το 2013, ο παγκόσμιος πληθυσμός ανήλθε σε 7,1 δισεκατομμύρια κατοίκους. Παρόλο που, σε σύγκριση με το 1960, καταγράφηκε αύξηση του πληθυσμού σε όλες τις χώρες του G20, το ποσοστό του πληθυσμού που διαμένει σε αυτές τις χώρες σε σύγκριση με τον παγκόσμιο πληθυσμό μειώθηκε από 73,8% σε 64,3%. Στη Ρωσία καταγράφηκε το μικρότερο ποσοστό αύξησης (19,7%) και ακολούθησε η Ε.Ε.-28 (23,9%). Οι χώρες με τον μεγαλύτερο πληθυσμό είναι η Κίνα και η Ινδία καθώς ο πληθυσμός τους αντιστοιχεί στο 37% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο πληθυσμός της Ε.Ε.-28 ανήλθε σε 506,0 εκατομμύρια ήτοι το 7,1% του παγκόσμιου πληθυσμού.

2. Στην Ε.Ε.-28 καταγράφεται το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών (27,5%) σε σύγκριση με το σύνολο του πληθυσμού. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην Ιαπωνία (40,5%) και τα χαμηλότερα σε Σ. Αραβία (4,2%), Ινδονησία (7,9%) και Ινδία (8%).

3. Το 2013, το συνολικό παγκόσμιο ΑΕΠ ανήλθε σε περίπου 57 τρισεκατομμύρια ευρώ, με το ΑΕΠ των G20 να ανέρχεται στο 85,2%, 4,8 εκατοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το 2003. Το ΑΕΠ της Ε.Ε.-28 αντιστοιχούσε στο 23,7% του παγκόσμιου ΑΕΠ και ήταν μειωμένο κατά 7 εκατοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2003 ενώ των ΗΠΑ στο 22,2% και ήταν μειωμένο κατά 7,5 εκατοστιαίες μονάδες. Την ίδια περίοδο το ΑΕΠ της Κίνας αυξάνεται από το 4,3% του παγκόσμιου στο 12,1%.

4. Με εξαίρεση τη Ν. Αφρική (24,9%), στην Ε.Ε.-28 καταγράφεται το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (10,8%) με βάση τα στοιχεία για το 2013. Ν. Αφρική (51,1%), Ινδονησία (31,3%), Σ. Αραβία (29,5%) και Ε.Ε.-28 (23,5%) κρατούν τα σκήπτρα στην ανεργία των νέων ηλικίας 16-24 ετών. Το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων ανέρχεται στην Ε.Ε.-28 σε 5,1% (47,4% των ανέργων) και είναι το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό μετά από αυτό της Ν. Αφρικής (16,4% ή 65,9% των ανέργων).

5. Η Ιαπωνία είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα (243,2% του ΑΕΠ), μεταξύ των G20, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ (104,2%) και τον Καναδά (88,8%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Ε.Ε.-28 είναι 85,4% και για την ευρωζώνη 90,9%. Εντυπωσιακή είναι η απομείωση του δημόσιου χρέους της Αργεντινής που από 116,5% (2003) μειώθηκε στο 41% του ΑΕΠ (2013).

6.Η ακαθάριστη εγχώρια δαπάνη για Έρευνα και Ανάπτυξη (ως ποσοστό του ΑΕΠ) ήταν 2,02% (2012) στην Ε.Ε.-28, ελάχιστα αυξημένο σε σύγκριση με το 2002. Υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν σε Ν. Κορέα (4,04%), ΗΠΑ (3,39%) και Αυστραλία (2,39%) ενώ παραπλήσιο ήταν το ποσοστό της Κίνας (1,98%). Ανάλογη υστέρηση καταγράφεται στην Ε.Ε.-28 και ως προς την ανά κάτοικο σχετική δαπάνη, η οποία υπολείπεται της αντίστοιχης σε ΗΠΑ, Ιαπωνία, Αυστραλία, Καναδά και Ν. Κορέα. Στην υστέρηση της Ε.Ε.-28 σε επενδύσεις Ε&Α οφείλεται η μείωση κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες (μεταξύ 2003 και 2013) του μεριδίου της Ένωσης σε παγκόσμιες ευρεσιτεχνίες.

Οι παραπάνω δείκτες πιστοποιούν την ουσιαστική υποχώρηση του βάρους της Ε.Ε.-28 στην παγκόσμια οικονομία. Η εικόνα θα ήταν ακόμα χειρότερη εάν τα σχετικά μεγέθη της Ένωσης υπολογίζονταν χωρίς τα αντίστοιχα της Γερμανίας, που εκμεταλλευόμενη την κρίση, έχει βελτιώσει τα οικονομικά μεγέθη της σε βάρος των υπόλοιπων χωρών της Ε.Ε.-28.

www.gtozidis.wordpress.com

Σχόλια

Exit mobile version