Τα δεδομένα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών

Της Δέσποινας Χαραλαμπίδου*

 

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Π.Σ.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) στις 20/4/2016, ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν και η έγκριση της μελέτης διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Πέρα από την ίδια τη διαδικασία της εισαγωγής του θέματος που εγείρει ερωτηματικά τα οποία είναι ουσιαστικά και καθόλου τυπικά: δηλαδή με ποια διαδικασία και γιατί ήρθε στο Π.Σ. το παραπάνω θέμα, όταν τη συγκεκριμένη μελέτη δεν την αποφάσισε το Π.Σ., και φυσικά ούτε και θα την πληρώσει(;), η ίδια η μελέτη με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο, επιβεβαιώνει ότι η ΠΚΜ, βιώνει μία οκταετή περίοδο μηδενικής οικονομικής ανάπτυξης ,η οποία δεν ξεπερνιέται όσο συνεχίζεται η ύφεση και οι αρνητικοί ρυθμοί εξέλιξης του ΑΕΠ, αφού:

Α. Στη μελέτη καταγράφονται τα στατιστικά στοιχεία σε σχέση με το ΑΕΠ: Το διάστημα που εξετάζει η μελέτη -2008 έως 2012- η μείωση του ΑΕΠ στην ΠΚΜ ήταν 19,8 % έναντι 22% του Μέσου Εθνικού Όρου (μ.ε.ο.).

Β: Οι μειώσεις των παγίων κεφαλαίων στην ΠΚΜ ήταν πολύ μεγαλύτερες του μ.ε.ο., με πιο χαρακτηριστική την τεράστια μείωση -71,3% των παγίων στον κλάδο των κατασκευών. Ο μοναδικός κλάδος που εμφανίζει μηδαμινές αυξήσεις παγίων κεφαλαίων είναι ο κλάδος: Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία κ.ά.

Γ. Οι τομείς-πρωταθλητές στην ΠΚΜ είναι:

 1. Αγροτο-διατροφικός τομέας.
 2. Τομέας Υλικών.
 3. Τομέας κλωστοϋφαντουργίας-ένδυσης.
 4. Τομέας Τουρισμού.

Δ. Ανεργία: τραγικά τα νούμερα σε όλους τους τομείς και η σύγκριση με τον μ.ε.ο.:

 1. Στο δευτερογενή τομέα η μείωση της απασχόλησης ήταν 53,10%, έναντι 48% του μ.ε.ο.
 2. Στον τριτογενή τομέα η μείωση της απασχόλησης ήταν 18,60%, έναντι 17,90% του μ.ε.ο.
 3. Στον πρωτογενή τομέα η μείωση της απασχόλησης ήταν 6,7%,έναντι 6,4% του μ.ε.ο.

Βεβαίως, η ίδια η μελέτη αν αναγνωστεί ανάποδα, δηλαδή με γνώμονα το συμφέρον των εργαζομένων, καταδεικνύει ότι είναι απολύτως απαραίτητη σήμερα:

 • Η διαμόρφωση ένα προγράμματος παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας, με βάση το οποίο οι υποδομές, τα δίκτυα, η γνώση, η καινοτομία, το ανθρώπινο δυναμικό, οι πόροι κ.λπ. θα αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο σύμπλεγμα δραστηριοτήτων, που θα συνδυάζεται με την εκπόνηση γενικών κλαδικών πολιτικών, τη σύγκλιση των περιφερειών, την αξιοποίηση των κοινωνικών δυνάμεων κ.λπ.
 • Η προτεραιότητα ενίσχυσης των κλάδων και επιχειρήσεων που συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Η στήριξη στη δημόσια και κοινωνική οικονομική δραστηριότητα με την ενθάρρυνση παραγωγικών και καινοτόμων συνεταιρισμών, αυτοδιαχειριζόμενων παραγωγικών μονάδων και άλλων μορφών αλληλέγγυας οικονομίας.
 • Η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του αγροτικού κόσμου, παράλληλα με μια γενναία ρύθμιση έως και διαγραφή του ιδιωτικού χρέους, ανέργων, μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και μικροεπαγγελματιών που έχασαν σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους. Για να συμβούν αυτά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εθνικοποίηση-κοινωνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος.
 • Η ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας με την αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού για την ανάσχεση της φυγής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό.
 • Η διεκδίκηση της αύξησης των πόρων από την κεντρική Διοίκηση προς την Αυτοδιοίκηση, παράλληλα με αύξηση του ποσού των δημοσίων επενδύσεων στον Κρατικό Προϋπολογισμό, που θα διαχέονται ισόρροπα στην περιφέρεια. Έτσι, θα μπορούμε να τροφοδοτήσουμε ένα πλήρες πρόγραμμα περιφερειακών δημόσιων επενδύσεων για την κατασκευή πολλαπλών τεχνικών έργων υποδομής, όπως σχολικών κτιρίων, πολιτιστικών κέντρων, αντιπλημμυρικών προστατευτικών έργων και δικτύων απορροής των όμβριων υδάτων κ.ά. προκειμένου να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες κοινωφελείς υποδομές για το σύνολο του πληθυσμού της περιφέρειας
 • Η σθεναρή εναντίωση στην ισχυρή απαίτηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Β. Ελλάδος που ζητά να γίνουν στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας Ειδικές Οικονομικές Ζώνες.

 

* Η Δέσποινα Χαραλαμπίδου είναι επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!