Οικονομική αιμορραγία για την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, περιμένοντας την… πιστοποίηση

Του Γιώργου Θεοδωρόπουλου*

 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) κάθε χρόνο δαπανά πάνω από 400.000 ευρώ για την ανάθεση αναλύσεων δειγμάτων που αφορούν βιολογικούς, φυσικοχημικούς, κτηνιατρικούς και χημικούς ελέγχους. Οι αναθέσεις, συνήθως, γίνονται σε εργαστήρια του ΑΠΘ και ιδιωτικά εργαστήρια που διαθέτουν ανάλογη πιστοποίηση. Το κόστος επιβαρύνεται από το γεγονός ότι κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) κάνει ξεχωριστή ανάθεση και πολλές φορές για το ίδιο αντικείμενο σε διαφορετικό φορέα.

Την ίδια ώρα η ΠΚΜ διαθέτει ένα άρτια εξοπλισμένο Περιβαλλοντικό Εργαστήριο, που κόστισε 1 εκατ. ευρώ. Το εργαστήριο βρίσκεται σε εγκαταστάσεις 400 τ.μ., παραχωρημένες στην ΠΚΜ, μέσα στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όμως επί 5 χρόνια παραμένει σε αχρηστία, αφού από το 2010 που ετοιμάστηκε δεν λειτούργησε ποτέ. Το εργαστήριο άρχισε να στήνεται το 2008 ως εργαστήριο πιστοποίησης της υγιεινής και της ασφάλειας των οστρακοειδών της περιοχής με επιχορήγηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας. Επειδή όμως το αρμόδιο υπουργείο ποτέ δεν ανταποκρίθηκε στη χρηματοδότηση, το 2010 εντάχθηκε στο διακρατικό πρόγραμμα Safe Wet με την πΓΔΜ, που χρηματοδοτούσε δομές για την ποιοτική ανάπτυξη των υδάτινων πόρων και την προστασία της δημόσιας Υγείας. Το εργαστήριο είναι σε θέση να εκτελεί αναλύσεις δειγμάτων από επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, λίμνες, κανάλια), από υπόγεια ύδατα (γεωτρήσεις), από βιομηχανικά και κτηνοτροφικά απόβλητα, από βιολογικούς καθαρισμούς, από ΧΥΤΑ, να κάνει μετρήσεις με ρυπαντές σε τρόφιμα, μετρήσεις για βαρέα μέταλλα, να ελέγχει τη λειτουργία βαφείων, μονάδων παραγωγής βιομηχανικών χρωμάτων, παραγωγής πλαστικών, βουστασίων και σφαγείων.

Το θέμα έφτασε στη Βουλή με ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ και την περασμένη Δευτέρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ύστερα από επερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης. Η Διοίκηση της ΠΚΜ επιβεβαίωσε ότι οι εργασίες αποπερατώθηκαν το 2009, πλην της πιστοποίησης του εργαστηρίου. Το 2014 εντάχθηκε στο ΠΔΕ ποσό 140.000 ευρώ για την πιστοποίηση του εργαστηρίου και σήμερα είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση του έργου της πιστοποίησης. Η πιστοποίηση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2016.

Είναι προφανείς οι οικονομικές επιβαρύνσεις αλλά και οι ευθύνες, από την πενταετή και πλέον καθυστέρηση λειτουργίας του εργαστηρίου και βέβαια ουδεμία απάντηση δίδεται επ’ αυτού. Ερωτηματικό παραμένει αν τα πανάκριβα μηχανήματα συντηρούνται και είναι αξιοποιήσιμα. Για τη λειτουργία του εργαστηρίου δεν υπάρχει επαρκής στελέχωση από επιστημονικό προσωπικό και στο προτεινόμενο νέο οργανόγραμμα της ΠΚΜ συρρικνώνονται ακόμα περισσότερο οι θέσεις μονίμων υπαλλήλων υψηλής ειδίκευσης που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στον σοβαρό επιστημονικό-ελεγκτικό ρόλο του εργαστηρίου.

 

Παροπλισμένα, ασυντήρητα, χωρίς στελέχωση

Η απαξίωση του εργαστηρίου, αν και όποτε λειτουργήσει, είναι προδιαγεγραμμένη κάτω από αυτούς τους όρους. Η ΠΚΜ διαθέτει αρκετά εργαστήρια που λειτουργούσαν στο πλαίσιο των πρώην Νομαρχιών τα οποία παραμένουν παροπλισμένα, ασυντήρητα χωρίς στελέχωση και οδηγούνται σε πλήρη απαξίωση. Η υποστελέχωση των υπηρεσιών ελέγχου και η εκχώρηση των ελέγχων σε ιδιωτικούς φορείς είναι πάγια επιταγή των μνημονιακών νόμων ώστε με «απρόσκοπτο» τρόπο να υλοποιηθεί η «αναπτυξιακή κόλαση» που θα έχει τραγικές και μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές συνέπειες για τη «μητέρα γη». Η Τοπική Αυτοδιοίκηση –Περιφερειακή και Δημοτική– έχει ευθύνη να υπερασπιστεί τον τόπο της!

 

* Ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος είναι Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΚΜ με την Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!