Η Grant Thornton μια πολυεθνική εταιρία που δραστηριοποιείται στην παροχή ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εισηγμένες και μη επιχειρήσεις, δημοσιοποίησε πρόσφατα τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε με τίτλο Η Ελληνική Επιχείρηση: Σημάδια αντοχής και αχτίδες ανάπτυξης.

Η έρευνα της εταιρίας έγινε σε δείγμα 8.140 εταιριών που δραστηριοποιούνται σε 92 κλάδους και αφορούσε στο χρονικό διάστημα 2009-2013. Ο αριθμός των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων του δείγματος ήταν 7.821 και των μεγάλων και πολύ μεγάλων ήταν 319.

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας ήταν τα ακόλουθα:

1. Το 60% των επιχειρήσεων κατέγραψε πτώση των εσόδων και μείωση της κερδοφορίας και το 57% μείωση του τραπεζικού δανεισμού.

2. Οι πωλήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος μειώθηκαν κατά 13 δισ. ευρώ. Η κατανομή αυτής της μείωσης ήταν άνιση καθώς οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις αύξησαν κατά 3 δισ. ευρώ τις πωλήσεις τους ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες κατέγραψαν μείωση με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να καταγράφουν μείωση των πωλήσεων κατά 8 δισ. ευρώ (-20% του συνολικού κύκλου εργασιών) και τις μεγάλες κατά 6 δισ. ευρώ (-19%). Ο συνολικός κύκλος εργασιών των μικρών επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 45% (-2 δισ. ευρώ). Εάν από τις πωλήσεις των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων αφαιρεθούν οι πωλήσεις των καθετοποιημένων εταιριών πετρελαίου, τότε οι συνολικές πωλήσεις αυτών των εταιριών καταγράφουν μείωση κατά 6 δισ. ευρώ ή 8% του συνολικού κύκλου εργασιών τους.

3. Την ίδια περίοδο (2009-2013) τα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων κέρδη των επιχειρήσεων του δείγματος μειώθηκαν κατά 6 δισ. ή 38% (από 16 σε 10 δισ.) με τη μεγαλύτερη ποσοτική μείωση να καταγράφεται στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις (-4 δισ. ευρώ ή -42%) και τη μεγαλύτερη ποσοστιαία στις μικρές επιχειρήσεις (-51% ή -0,3 δισ.).

4. Ο καθαρός δανεισμός των εταιριών του δείγματος μειώθηκε από τα 54 δισ. το 2009 στα 46 δισ. ευρώ το 2013 (-15%). Τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψαν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (-5,5 δισ. ή -28%). Μία στις τρεις επιχειρήσεις του δείγματος αδυνατούν να εξυπηρετήσουν δάνεια ύψους 25 δισ. ευρώ (54% του συνολικού δανεισμού) με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να βρίσκονται στη χειρότερη θέση καθώς το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους ανέρχεται σε 10 δισ. ευρώ.

5. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της εταιρίας, είναι μόλις 10 οι κλάδοι που συνδυάζουν προοπτικές υψηλής «Ανάπτυξης» ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται και από υψηλή «Υγεία». Πρόκειται για τους κλάδους χημικών, διαχείρισης απορριμμάτων, χυμών και αναψυκτικών, λιανικού εμπορίου, προσωπικής φροντίδας, υπηρεσιών μεταφορών, πλαστικών-ελαστικών, καπνού, φυσικού αερίου και αεροπορικών εταιριών. Αυτοί οι κλάδοι συγκεντρώνουν το 14% των συνολικών πωλήσεων των εταιριών του δείγματος και το 9% του συνολικού δανεισμού.

Από την έρευνα της ίδιας εταιρίας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (μ.ε.δ.) προέκυψαν ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία:

1. Στις 31/12/2013 η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό μ.ε.δ. (35%) μεταξύ των χωρών του ευρωπαϊκού νότου και της Ιρλανδίας. Ακολουθούν η Κύπρος (30%), η Ιρλανδία (25%), η Ιταλία (15%), η Πορτογαλία (11%) και η Ισπανία (8%).

2. Την 30/09/2014 τα μ.ε.δ. ανέρχονταν σε 87 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 5 δισ. σε σύγκριση με την 31.12.2013 (82 δισ.). Το 54% αυτών των δανείων αφορά σε ιδιώτες (στεγαστικά, καταναλωτικά) και το 46% (38 δισ.) σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Το 62% των δανείων των μικρών επιχειρήσεων και το 49% των δανείων των μικρομεσαίων ανήκει στην κατηγορία των μ.ε.δ.

Η παραπάνω ακτινογραφία των ελληνικών επιχειρήσεων αποδεικνύει ότι η κρίση αποδιαρθρώνει ραγδαία το επιχειρηματικό τοπίο με τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υφίστανται περισσότερο τις αρνητικές συνέπειές της. Ταυτόχρονα επιβεβαιώνει την πάγια θέση της στήλης ότι μόνο ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης που θα πληροί τις προϋποθέσεις δημιουργίας θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας και προστασίας του περιβάλλοντος μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στην έξοδο από την κρίση.

 

Ερανιστής: Γιώργος Τοζίδης

www.gtozidis.wordpress.com

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!