667.823 ευρώ καλείται να καταβάλει στη ΔΕΗ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό του ΠΑΟΚ!

 

paok-deh12

 

Στις 16/4/2000 η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) παραχώρησε στον ΠΑΟΚ τη χρήση του κλειστού γυμναστηρίου και του περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή του Δήμου Πυλαίας Θεσσαλονίκης και από τότε το Αθλητικό Σωματείο ΠΑΟΚ ασκεί στο χώρο αυτό τις αθλητικές του δραστηριότητες.

Το κλειστό γυμναστήριο χρηματοδοτήθηκε και εκτελέστηκε εξ ολοκλήρου από τη ΓΓΑ ως δημόσιο έργο, ενταγμένο στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δηλαδή, το Ελληνικό Δημόσιο κατασκεύασε σε οικόπεδο εκτάσεως συνολικά 45.811 τ.μ. που ανήκε ιδιοκτησιακά μόνον κατά το 1/3 στον ΠΑΟΚ και κατά τα 2/3 στο Ελληνικό Δημόσιο-ΓΓΑ) ένα κλειστό γυμναστήριο-γήπεδο, που έχει χωρητικότητα 8.000 θέσεων και περιλαμβάνει επίσης προπονητήρια, γραφεία, αίθουσες συνεντεύξεων, αποθηκευτικούς χώρους κ.λπ., και «παραχώρησε» στον ΠΑΟΚ την αποκλειστική νομή και κατοχή του κλειστού γυμναστηρίου και του περιβάλλοντα χώρου.

Λίγα χρόνια μετά, στις 30/1/2006, υπογράφηκε μεταξύ της ΓΓΑ, του Α.Σ. Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπουλιτών-ΠΑΟΚ και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, σύμβαση παραχώρησης των εγκαταστάσεων κλειστού Γυμναστηρίου Περιοχής Δήμου Πυλαίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της σύμβασης, υπήρχε η υποχρέωση της καταβολής από τη ΓΓΑ προς τη ΝΑΘ του ποσού των 40.000 ετησίως για δαπάνες προς τη ΔΕΗ και την ΕΥΑΘ. Αντίστοιχα, με το άρθρο 4 της σύμβασης η ΝΑΘ αναλάμβανε την υποχρέωση εάν οι δαπάνες για ΔΕΗ και ΕΥΑΘ ξεπερνούσαν το ποσό που θα διέθετε η ΓΓΑ να χρηματοδοτεί η ΝΑΘ τις δαπάνες ρεύματος και νερού και μέχρι του ποσού των 30.000 επιπλέον. Και με το άρθρο 5, το Αθλητικό Σωματείο ΠΑΟΚ αναλάμβανε την υποχρέωση να καλύπτει τις δαπάνες για ΔΕΗ και ΕΥΑΘ, εφόσον οι συγκεκριμένες δαπάνες υπερέβαιναν το ποσό των 70.000 ευρώ ετησίως.

Και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, στις 21/1/2006, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της παραπάνω σύμβασης παραχώρησης , η διάρκεια της οποίας ήταν εξαετής, ενώ στις 14/11/2014 το Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΚΜ ανανεώνει τη σύμβαση με τη ΓΓΑ και τον ΠΑΟΚ, χωρίς να περιέχεται η ρήτρα της πληρωμής μέρους της δαπάνης της ΔΕΗ ως υποχρέωση της ΠΚΜ.

Είναι απόλυτα προφανές ότι η όλη διαδικασία των διαδοχικών συμβάσεων παραχώρησης (και της σύμβασης που υπέγραψε η ΓΓΑ με τον ΠΑΟΚ αλλά και οι συμβάσεις που υπέγραψε η ΝΑΘ και η ΠΚΜ) είναι παντελώς παράτυπη. Αυτό προκύπτει πεντακάθαρα από το έγγραφο της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, στο οποίο διατυπώνει τα παρακάτω:

«Οι κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας περιοχής και είναι αντικείμενο των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και όχι αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ εταιριών Ιδιωτικού Δικαίου και φορέων του δημοσίου τομέα. Εν προκειμένω, δεν δύναται να συναφθεί προγραμματική σύμβαση διότι το Αθλητικό Σωματείο ΠΑΟΚ δεν ανήκει στους φορείς του δημόσιου τομέα των ανωτέρω διατάξεων οι οποίοι δύναται να είναι τα κύρια μέρη να συμμετέχουν στην εκτέλεση προγραμμάτων μέσω προγραμματικών συμβάσεων».

Για όλα τα παραπάνω καταθέσαμε επερώτηση στη Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης αλλά η κ. Πατουλίδου, αρμόδια αντιπεριφερειάρχης, δεν απάντησε σε κανένα από τα ερωτήματά μας! Και δήλωσε άγνοια για το γεγονός ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καλείται να καταβάλει προς τη ΔΕΗ, ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό που αγγίζει τις 667.823 ευρώ για λογαριασμό του ΠΑΟΚ!

 

Δέσποινα Χαραλαμπίδου, Γεώργιος Θεοδωρόπουλος
Περιφερειακοί σύμβουλοι
Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας με τη Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!