Όσοι υπογράφουμε αυτό το κείμενο, όλοι μας μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αναλάβαμε, σε εφαρμογή των αποφάσεων του 3ου Πανελλαδικού Σώματος, την πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ενημέρωσης και κοινής δράσης των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ στη Β΄ Νομαρχιακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. 

Οι αποφάσεις του 3ου ΠΣ και οι εγκύκλιοι εφαρμογής που ακολούθησαν για την καμπάνια «ΣΥΡΙΖΑ παντού» αναθέτουν την πρωτοβουλία οικοδόμησης των οργανώσεων του ΣΥΡΙΖΑ, με τη εγγραφή μελών και τη δημιουργία μητρώου μελών, σε όσους ατομικά ή ομαδικά ενδιαφέρονται για το σκοπό αυτό χωρίς να κάνουν διάκριση ανάμεσα σε ανένταχτους και μέλη συνιστωσών.

Στο βαθμό που οι συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρωτοστατούν στη δημιουργία επιτροπών βάσης, η αυτοοργάνωση των μελών και φίλων του ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει, αναγκαστικά, να αποτελεί το μοναδικό διαδικαστικό πλαίσιο συγκρότησης αυτών των οργανώσεων. Σκοπός της πρωτοβουλίας μας είναι να επιτύχουμε τον συντονισμό ανάμεσα στις λίγες Τοπικές Επιτροπές του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή, αλλά και να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο παρέμβασης για τους συντρόφους που κατοικούν σε δήμους της Β΄ Θεσσαλονίκης, όπου δεν υπάρχει συγκροτημένος ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θέλουν να γίνουν μέλη του και να συμμετέχουν στις δραστηριότητές του. Επίσης, θέλουμε να διευκολύνουμε και να ενθαρρύνουμε τη συγκρότηση πυρήνων που θα μπορέσουν να μετεξελιχθούν σε Τοπικές Επιτροπές.

Μέρος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία προσωρινής συντονιστικής διαδημοτικής επιτροπής σε επίπεδο Β΄ νομαρχιακής περιφέρειας Θεσσαλονίκης, με βασικό κριτήριο την αντιπροσωπευτικότητα ως προς τους δήμους και με περιορισμένη χρονική διάρκεια.

Αποστολή αυτής της προσωρινής επιτροπής θα είναι να επικοινωνεί με τις υπάρχουσες Τ.Ε. και τους μεμονωμένους συντρόφους ή ομάδες συντρόφων, ώστε να συντονίζει και να υποστηρίζει τη διοργάνωση τοπικών και διαδημοτικών παρεμβάσεων απέναντι σε κεντρικά πολιτικά γεγονότα (π.χ. κυβερνητικά μέτρα, Σύμφωνο Σταθερότητας) αλλά και τοπικά προβλήματα (π.χ. συνέπειες Καλλικράτη στην Τ.Α. και στην απασχόληση, πρακτική αλληλεγγύη απέναντι στη διευρυνόμενη φτώχεια και σε γεγονότα όπως οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, δημιουργία-αναζωογόνηση γεωργικών συνεταιρισμών ή άλλων συλλογικοτήτων όπως οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί, ρατσιστικά φαινόμενα κ.λπ.), να δημοσιοποιεί και να προωθεί τις κεντρικές επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή ή απλά να ενημερώνει (πχ με αφισοκολλήσεις, τοποθετήσεις πανό και διανομή υλικού, πολιτικές εκδηλώσεις και δράσεις πολιτικού ακτιβισμού και τη χρήση του διαδικτύου με ιστοσελίδα και λίστα αποδεκτών).  Μία άλλη υποχρέωση της προσωρινής επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση της πολιτικής συγκυρίας στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ (συνέδριο ΣΥΝ, 4ο ΠΣ ΣΥΡΙΖΑ) και η διοργάνωση Συνέλευσης ενόψει του 4ου Π.Σ. για εκλογή αντιπροσώπων κυρίως από δήμους που δεν διαθέτουν ΤΕ. Στη συνέλευση αυτή, προφανώς, η προσωρινή επιτροπή θα αντικατασταθεί από άλλη με προσδιορισμένη θητεία πχ όχι μεγαλύτερη του εξαμήνου.

Τις διαδικασίες οικοδόμησης του ΣΥΡΙΖΑ από τη βάση υποστηρίζουν αυτονόητα όσοι κατανοούν ότι η κομματική τους ταυτότητα δεν αμφισβητείται ούτε καταργείται από την ύπαρξη οργανώσεων του ΣΥΡΙΖΑ, αντίθετα, αποκτά περιεχόμενο και ενισχύεται, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνιστώσες του υπήρχαν ως απλοί εκλογικοί μηχανισμοί ή δεν υπήρχαν καθόλου. Τις διαδικασίες αυτές υποστηρίζουν, επίσης, όσοι κατανοούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρά τα μεγάλα προβλήματά του συνεχίζει να διατηρεί ένα μέρος της απήχησής του προς την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα προς τη λεγόμενη κοινωνική Αριστερά, δηλαδή, το τμήμα εκείνο της κοινωνίας το οποίο αντικειμενικά βρίσκεται δίπλα μας και έχει ανάγκη την πολιτική μας δράση.

Τις διαδικασίες οικοδόμησης του ΣΥΡΙΖΑ από τη βάση, αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα ή αρνούνται άξιοι σύντροφοι που δεν είναι σωστά πληροφορημένοι ή παγιδεύονται σε έναν αδιέξοδο κομματικό πατριωτισμό. Αυτούς τους συντρόφους τους θέλουμε μαζί μας και δεν τους εξισώνουμε με άλλους που θέλουν τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και την υπαγωγή της αριστεράς στο κυρίαρχο αστικό σύστημα εξουσίας και διακυβέρνησης.

Ν. Αϊβαλιώτης, Τ. Αναστόπουλος,

Σ. Βασιλειάδου, Σ. Πασχαλίδης,

Φ. Πολατσίδης

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!