Αρχική κοινωνία η άλλη Θεσσαλονίκη Απορρίπτουν τις απολύσεις οι εργαζόμενοι στο Μετρό

Απορρίπτουν τις απολύσεις οι εργαζόμενοι στο Μετρό

Απαιτούν την άμεση επανέναρξη των εργασιών σε πλήρη ένταση

Του Σταύρου Στέτσικα*

 

Το Δεκέμβριο του 2014 ανακοινώθηκε στους εργαζόμενους -τόσο στον κατασκευαστικό όσο και στον αρχαιολογικό τομέα του έργου- ότι αποτελεί απόφαση των κατασκευαστριών εταιριών να απολυθεί το σύνολο του προσωπικού που εργάζεται για το έργο, ανερχόμενο σε 349 άτομα στο σκληρό πυρήνα του (κατασκευαστικός τομέας και αρχαιολογικές εργασίες) χωρίς να συνυπολογίζεται ο κίνδυνος για άλλους 600 περίπου εργαζόμενους σε διοικητικά καθήκοντα ή και σε υπεργολάβους της Κοινοπραξίας.

Ως δικαιολογία για τις αποφασισθείσες απολύσεις, η Κοινοπραξία και οι κατασκευάστριες εταιρίες επικαλούνται αφενός την απόφαση της Διαιτησίας (28/2014) για την ακύρωση του χρονοδιαγράμματος που είχε αποφασίσει η Αττικό Μετρό για την εκτέλεση του έργου, ως προς τις προθεσμίες που τίθενται μετά την ημερομηνία της οριακής προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου (01/12/2014) και αφετέρου το αίτημα για διάλυσης της Εργολαβίας που υπέβαλε η Κοινοπραξία στην Αττικό Μετρό, επικαλούμενη την αποκλειστική υπαιτιότητα της τελευταίας για την παρέλευση της οριακής προθεσμίας.

 

Το βλέμμα των εταιριών στο όφελος

Η προφανής πραγματικότητα είναι ότι αμφότερα τα μέρη (Κοινοπραξία AIASA και Αττικό Μετρό) επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη τους από την εξέλιξη του έργου. Αυτό θα ήταν εύλογο, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειές του αυτές δεν θα οδηγούσαν στην τελμάτωση του έργου, την επιβάρυνση των πολιτών και των επαγγελματιών της Θεσσαλονίκης καθώς και την διακινδύνευση των θέσεων εργασίας όλων όσοι εργάζονται ευθέως ή κι εμμέσως για το Μετρό της Θεσσαλονίκης, τη διακινδύνευση δηλαδή του μόνου εισοδήματος για 1.000 οικογένειες στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα.

Η απόλυση του προσωπικού εντάσσεται στην προφανή προσπάθεια για ξεκαθάρισμα των σχέσεων μεταξύ των κατασκευαστικών εταιριών που εμπλέκονται στο έργο. Το έργο, άλλωστε, δεν περιορίζεται στην κύρια γραμμή: Ήδη έχει ξεκινήσει η κατασκευή και της επέκτασης προς την Καλαμαριά και μάλιστα από άλλον ανάδοχο. Κανένας από τους εργαζόμενους δεν έχει κατανοήσει ποιος είναι ο αντικειμενικά δικαιολογημένος κι εύλογος λόγος που καθιστά δήθεν επιβεβλημένες τις απολύσεις του προσωπικού και την αποψίλωση του έργου από όλο το έμπειρο και ικανό έμψυχο δυναμικό του. Γι’ αυτό και κανένας δεν είναι διατεθειμένος να δεχθεί την απόλυσή του. Ήδη, μάλιστα, οι Γενικές Συνελεύσεις των Σωματείων των εργαζομένων σε όλους τους τομείς του Μετρό Θεσσαλονίκης έχουν απορρίψει τις απολύσεις και απαιτούν την άμεση επανέναρξη των εργασιών σε πλήρη ένταση. Αυτές, άλλωστε, έχουν περιορισθεί μόνον προσωρινά και μόνον τεχνητά, ώστε να δικαιολογούνται αφενός η διελκυστίνδα μεταξύ της Κοινοπραξίας και της Αττικό Μετρό και αφετέρου οι αποφασισθείσες απολύσεις.

Την υλοποίηση των απολύσεων διακόπτει η καίρια παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας, που αποφάσισε την 20ήμερη παράταση των διαβουλεύσεων για τις ομαδικές απολύσεις που έχουν ήδη ανακοινώσει τόσο η Κοινοπραξία του Έργου όσο και οι Εργοληπτικές Εταιρίες. Η παράταση της διαβούλευσης θα δώσει τον απαιτούμενο χρόνο για τη διευκρίνιση όλων των κρίσιμων ζητημάτων σε όλα τα επίπεδα στα οποία απαιτείται να αναληφθούν ουσιαστικές πολιτικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για την οριστική επανέναρξη των εργασιών.

 

Παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας

Δυστυχώς οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης βρισκόμαστε μία ανάσα από την απώλεια των θέσεων εργασίας μας. Ήδη μετράμε 50 απολυμένους συναδέλφους από τον Κατασκευαστικό Τομέα, για τους οποίους περιμένουμε ότι οι απολύσεις τους θα ανακληθούν για όσο τουλάχιστον χρονικό διάστημα εξακολουθούν οι διαβουλεύσεις.

Είναι αυτονόητη η απαίτηση του συνόλου των εργαζομένων στο Μετρό Θεσσαλονίκης αλλά και του συνόλου των πολιτών για τη λήψη και υλοποίηση εκείνων των αποφάσεων που θα εγγυηθούν την άμεση επανέναρξη σε πλήρη ένταση των εργασιών υπό τους όρους που θα διασφαλίζουν την σε εύλογο χρόνο ολοκλήρωση του έργου, την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης της Πόλης καθώς και τη συνέχιση της εργασίας του προσωπικού χωρίς αδικαιολόγητες απώλειες θέσεων εργασίας και χωρίς χειροτέρευση των όρων εργασίας.

Η ειλικρινής ικανοποίηση των εργαζομένων στο Μετρό Θεσσαλονίκης για την άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας είναι αυτονόητη, καθώς η τελευταία σηματοδοτεί την ευπρόσδεκτη και, επιτέλους, υπαρκτή πολιτική βούληση για ολοκλήρωση του έργου υπό όρους διαφάνειας, ως προς την οικονομική και διοικητική διαχείριση του έργου, ταχύτητας ως προς την ολοκλήρωση των εργασιών και διασφάλισης των θέσεων και των όρων εργασίας.

 

* Ο Σταύρος Στέτσικας είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στον Κατασκευαστικό Τομέα Μετρό Θεσσαλονίκης

Σχόλια

Exit mobile version