ΦΥΣΑΕΙ ΒΟΡΙΑΣ

 

Μπορεί να μπήκε η άνοιξη αλλά οι διαδικασίες ανάθεσης των έργων και η πρόσληψη προσωπικού για τις εποχικές ανάγκες του αποχιονισμού δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί!

Χαρακτηριστική περίπτωση η Π.Ε. Σερρών που ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις 26/02/2015 την έγκριση για την πρόσληψη 12 εργαζομένων ΙΔΟΧ (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου) με σύμβαση εργασίας 2 μηνών για την κάλυψη αναγκών αποχιονισμού. Οι 8 από τους εργαζόμενους είναι χειριστές μηχανημάτων (grader, μπουλντόζα κ.λπ.).

Από τη συζήτηση προέκυψε ότι στην Π.Ε. Σερρών υπάρχουν 17 μηχανήματα έργων που ανήκουν στην περιφέρεια και «μισός» χειριστής.

Οι εν λόγω «διμηνίτες» θα προσληφθούν με βάση το άρθρο 6 του Ν.3146/2003 που αφορά πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Από το εισηγητικό κείμενο προκύπτει ότι «η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου η Διεύθυνση να αντεπεξέλθει στις ανάγκες ανά το νομό κατά τη χειμερινή περίοδο αποχιονισμού και εν όψει της εαρινής και καλοκαιρινής περιόδου καθώς το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί».

Επομένως, δεν πρόκειται για εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες αλλά για πάγιες ανάγκες. Επίσης, δεν μπορεί να θεωρείται πρόσκαιρη ή εποχική ανάγκη η πρόσληψη χειριστών για τα 17 μηχανήματα που παραμένουν ασυντήρητα και απαξιώνονται τον υπόλοιπο χρόνο.

Να σημειώσουμε ότι το αίτημα για την πρόσληψη των 12 ΙΔΟΧ διαβιβάστηκε στις 21/11/2014 από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών και στις 17/02/2015 υπήρξε βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης! Η πρόσληψη ελπίζουμε να ολοκληρωθεί πριν από το Πάσχα.

Κάποια συμπεράσματα από όσα αναφέρθηκαν, θα μπορούσαν να είναι:

–       Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι αποδεκατισμένες

–       Μηχανήματα και εξοπλισμός απαξιώνονται

–       Δεν υπάρχει πρόληψη με αποτέλεσμα μέτριας έντασης καιρικά φαινόμενα να δημιουργούν δυσανάλογα προβλήματα με το ανάλογο κόστος

–       Βασικές υπηρεσίες εκχωρούνται σε ιδιώτες με αμφίβολο πρακτικό αποτέλεσμα και επιβάρυνση του προϋπολογισμού

–       Πάγιες και διαρκείς ανάγκες βαπτίζονται εποχικές και πρόσκαιρες.

Η κατάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι τραγική, όχι μόνο λόγω έλλειψης χρηματοδότησης αλλά και της ύπαρξης ενός θεσμικού πλαισίου που δημιουργεί τετελεσμένα και αδιέξοδα προς όφελος μικρών και μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των αναγκών των πολιτών. Δεν αρκεί η κατάργηση του «Καλλικράτη». Απαιτούνται παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο εκτέλεσης έργων, στο σύστημα προμηθειών, τον κοινωνικό έλεγχο, στη λογοδοσία κ.λπ. Απαιτείται μια διαφορετική δομή και λειτουργία του κράτους.

 

Γ.Θ.

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!