Ερανιστής: Γιώργος Τοζίδης

(www.gtozidis.wordpress.com)

 

Η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες τις πρώτες εκτιμήσεις της για την εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το 2014, όπως αυτό εκφράζεται σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ)*.

Με το μέσο όρο της Ε.Ε. να ορίζεται στο 100% και της Ευρωζώνης στο 107% το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών. Οι ακραίες τιμές καταγράφονται μεταξύ 45% (Βουλγαρία) και 263% (Λουξεμβούργο).  Έντεκα κράτη-μέλη κατέγραψαν ποσοστά μεγαλύτερα του μέσου όρου της Ε.Ε. με τη Γερμανία και την Αυστρία να καταγράφουν ποσοστά 123% και 121% αντίστοιχα και να βρίσκονται στη δεύτερη και τρίτη θέση ακολουθούμενες από τη Δανία και το Βέλγιο. Εκτός από τη Βουλγαρία, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Ρουμανία (54%), την Κροατία (59%), τη Λετονία (64%) και την Ουγγαρία (68%). Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα βρίσκεται στο 72%.

Ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν εάν οι παραπάνω δείκτες συγκριθούν με τους αντίστοιχους πριν από το ξέσπασμα της κρίσης (2007):

1. Σε εννέα κράτη-μέλη καταγράφηκε μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑΔ Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην Ελλάδα όπου ο σχετικός δείκτης μειώθηκε από το 95% του μέσου όρου της Ε.Ε. (2007) στο 72% το 2014. Ακολουθούν η Ιρλανδία (2007: 150% – 2014: 132%)και η Ισπανία (2007: 106% – 2014: 93%) ενώ αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής κατέγραψαν και η Κύπρος, η Σλοβενία, η Φινλανδία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Ολλανδία.

2. Οι υψηλότεροι θετικοί ρυθμοί μεταβολής καταγράφηκαν στην Πολωνία (2007: 53%-2014: 68%), στη Λιθουανία (2007: 60%-2014: 74%) και στη Ρουμανία (2007: 41%-2014: 54%). Εάν, όμως, οι υψηλοί θετικοί ρυθμοί μεταβολής στα νέα κράτη-μέλη τη Ε.Ε. δικαιολογούνται με βάση τα αρχικά χαμηλά ποσοστά με τα οποία συγκρίνονται, ο θετικός ρυθμός μεταβολής της Γερμανίας (2007: 115%-2014: 124%) είναι εντυπωσιακός, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπ’ όψιν ότι την 3ετία 2005- 2007 ο αντίστοιχος δείκτης κατέγραψε αρνητική μεταβολή (το 2005 ήταν 117%).

3. Η σοβαρή επιδείνωση της θέσης της χώρας μας στην Ε.Ε. προκύπτει και από τα ακόλουθα στοιχεία: α. το 2007 βρισκόταν στην 14η θέση για να «πέσει» στην 21η το 2014 μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. και β. καταγράφηκε σύγκλιση μεταξύ της Ελλάδας και των βαλκανικών χωρών αφού μειώθηκε η απόσταση από τη Βουλγαρία (τη χώρα με τον χαμηλότερο δείκτη) από τις 55 (2007) στις 27 εκατοστιαίες μονάδες (2014). Φαίνεται ότι επιτυγχάνεται ο διακηρυγμένος στόχος των μνημονιακών πολιτικών…

Η διαπίστωση και με στοιχεία της Eurostat, της υποβάθμισης της θέσης της χώρας μας εντός της Ε.Ε., συμπίπτει με την πιο κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων (Πέμπτη βράδυ που γράφεται το παρόν εράνισμα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά). Όμως, είναι βέβαιο ότι ελάχιστα θα απασχολήσουν τους εκπροσώπους των «θεσμών» τα παραπάνω στοιχεία. Η επιδίωξή τους είναι η ανατροπή της εκλεγμένης ελληνικής κυβέρνησης, ώστε να σταλεί το μήνυμα ότι στην Ε.Ε. δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις από το κυρίαρχο δόγμα του νεοφιλελευθερισμού. Βρισκόμαστε σε πόλεμο και ως γνωστόν αυτοί δεν κρίνονται από την έκβαση της πρώτης μάχης…

 

* Η ΜΑΔ είναι μία αξιόπιστη τεχνητή νομισματική μονάδα, καθώς ελαχιστοποιεί τις διαφορές στις τιμές των καταναλωτικών προϊόντων μεταξύ των κρατών. Δηλαδή, μία ΜΑΔ «αγοράζει» τον ίδιο όγκο αγαθών και υπηρεσιών σε όλες τις χώρες.

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!