1. Σήμερα 23 Φλεβάρη 1943 συνήλθε στην Αθήνα Πανελλαδική σύσκεψη στην οποία πήραν μέρος: α) Οι αντιπροσωπείες εθνικών οργανώσεων Νέων: Αγροτική Νεολαία Νέων, Ενιαία Εθνικοαπελευθερωτική Εργατοϋπαλληλική Νεολαία, Ενιαία Μαθητική Νεολαία, Ένωση Νέων Αγωνιστών Ρούμελης, Θεσσαλικός Ιερός Λόχος, Λαϊκή Επαναστατική Νεολαία, Λεύτερη Νέα, Ομοσπονδία Κομμουνιστών Νεολαίων Ελλάδας, Σοσιαλιστική Επαναστατική Πρωτοπορία Ελλάδας, Φιλική Εταιρεία Νέων. β) Αντιπροσωπεία του ΕΑΜΝ Μακεδονίας, Πελοποννήσου και τα μέλη της Κ.Ε. του ΕΑΜΝ, καθώς επίσης αντιπροσωπεία του Εθνικού Συμβουλίου των φίλων της Νέας Γενιάς.

2. Η σύσκεψη συνήλθε με την πρωτοβουλία της Κ.Ε. του ΕΑΜΝ και με σκοπό ίδρυσης της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης της νέας γενιάς. Η σύσκεψη ομόφωνα αποφάσισε την ίδρυση της ενιαίας, με τον τίτλο Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ) και με έδρα την Αθήνα.

3. Η ίδρυση της ΕΠΟΝ πραγματοποιείται με την διάλυση και συγχώνευση όλων των οργανώσεων που υπογράφουν αυτό το ιδρυτικό. Με την υπογραφή αυτού του ιδρυτικού, όλες οι παραπάνω οργανώσεις παύουν να υφίστανται και αυτόματα οι δυνάμεις, τα τεχνικά, οικονομικά κ.λπ. μέσα περνούν στην ΕΠΟΝ. Αυτός ο όρος αφορά και την Κ.Ε. του ΕΑΜΝ και τις ιδιαίτερες που είναι συγκροτημένες σε ομάδες του.

4. Η Πανελλαδική Σύσκεψη αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή προσωρινού Κεντρικού Συμβουλίου και του έδωσε την εντολή να διευθύνει την ΕΠΟΝ ώσπου να συνέλθει η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη ή Συνέδριο της ΕΠΟΝ πού θα εκλέξει το μόνιμο συμβούλιο. Ως τη σύγκληση συνδιάσκεψης ή συνεδρίου θα διευθύνει την ΕΠΟΝ το προσωρινό Κεντρικό Συμβούλιο.

5. Η Πανελλαδική Σύσκεψη εκλέγει τριμελή επιτροπή επεξεργασίας καταστατικού της ΕΠΟΝ. Το καταστατικό μπαίνει σε εφαρμογή αμέσως μετά την έγκριση του από το προεδρείο του προσωρινού Κεντρικού Συμβουλίου. Η τελική έγκριση του καταστατικού θα γίνει από την πρώτη Πανελλαδική Συνδιάσκεψη η Συνέδριο της ΕΠΟΝ.

6. Οι βασικοί σκοποί πού πρέπει να περιέχονται στο καταστατικό της ΕΠΟΝ είναι: α) Η εθνική απελευθέρωση, με βάση την ακεραιότητα της Ελλάδας. β) Η εξόντωση του φασισμού τώρα και στο μέλλον και με οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιαστεί. Αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας, έτσι πού όλες οι εξουσίες ν’ απορρέουν από την κυρίαρχη θέληση του λαού και της νέας γενιάς. γ) Η καταπολέμηση των ιμπεριαλιστικών πολέμων και η υπεράσπιση της ειρήνης, με βάση την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών και νεολαιών και ειδικά της Βαλκανικής. δ) Γενικά πρέπει να καθορίζεται στο καταστατικό ότι η ΕΠΟΝ είναι οργάνωση εθνικοαπελευθερωτική, αντιφασιστική- προοδευτική, αντιπολεμική-φιλειρηνική. ε) Αποφασίζεται η έκδοση δημοσιογραφικού κεντρικού οργάνου με τίτλο «Νέα Γενιά». στ) Η Πανελλαδική Σύσκεψη αποφασίζει και αναθέτει στο προσωρινό Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΠΟΝ να κάνει διαπραγματεύσεις με κάθε εθνική οργάνωση νέων που δεν έχει προσχωρήσει στην ΕΠΟΝ με σκοπό να προσχωρήσει. Η Πανελλαδική Σύσκεψη αποφασίζει την προσχώρηση της ΕΠΟΝ στο ΕΑΜ σαν εκπροσώπου της νέας γενιάς, με συμμετοχή αντιπροσώπου της στην Κ.Ε. του ΕΑΜ.

Αθήνα, 23 Φλεβάρη 1943.

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!