Δεν αναγνωρίζεται προϋπηρεσία εργαζομένων στις δημοτικές επιχειρήσεις.

Με δούρειο ίππο τον «Καλλικράτη» και υιοθετώντας γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, το υπουργείο Εσωτερικών αρνείται να αναγνωρίσει την προϋπηρεσία των εργαζομένων με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, που μεταφέρονται από δημοτικές επιχειρήσεις στους «καλλικρατικούς» δήμους. Συγκεκριμένα, με εγκύκλιό του στις 11/2 ο υφυπουργός Εσωτερικών Γ. Ντόλιος υιοθέτησε τη γνωμοδότηση 432/2010 του ΣΤ΄ Τμήματος του ΝΣΚ, με την οποία έκρινε ότι δεν αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική εξέλιξη και την προαγωγή τους, η προϋπηρεσία των εργαζομένων στις δημοτικές επιχειρήσεις, που μεταφέρθηκαν στους δήμους και τα ΝΠΔΔ.
Έτσι, περίπου 9.000 υπάλληλοι που εργάζονται σε πολλές περιπτώσεις μέχρι και πάνω από 20 χρόνια σε δημοτικές επιχειρήσεις και μεταφέρονται στους δήμους και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ασκώντας καθήκοντα παρόμοια με αυτά που ασκούσαν πριν, αντιμετωπίζονται ανισότιμα σε σχέση με άλλους συναδέλφους τους που έχουν την ίδια εργασιακή σχέση και τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Μάλιστα, αυτό γίνεται σε μια περίοδο που αναμένεται η έκδοση του Π.Δ., με το οποίο θα δίνεται η δυνατότητα κρίσης για την κατάληψη θέσεων ευθύνης στις υπηρεσίες των ΟΤΑ.
Το θέμα έφερε στη Βουλή με επίκαιρη ερώτησή του ο βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Μουλόπουλος, ο οποίος ζητά από τον αρμόδιο υπουργό να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση του θέματος της αναγνώρισης προϋπηρεσίας.
Την ερώτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει σε δυο πολύ σοβαρές επισημάνσεις:
• Η όλη μεθόδευση επιβεβαιώνει την πρόθεση της κυβέρνησης να πλήξει εργασιακά δικαιώματα και κατακτήσεις εργαζομένων, με δούρειο ίππο την εφαρμογή του «Καλλικράτη», ερμηνεύοντας κατά περίπτωση και κατά το δοκούν τους νόμους και το ίδιο το Ελληνικό Σύνταγμα.
• Η άρνηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας των εργαζομένων αορίστου χρόνου που μεταφέρονται, λόγω των συγχωνεύσεων που επέβαλε ο «Καλλικράτης», παραβιάζει τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και κάθε έννοια χρηστής διοίκησης.

Γιώργος Κατερίνης

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!