Προκλητικά αυταρχικό το πλαίσιο άσκησης κυβερνητικής πολιτικής

Του Γιάννη Θεωνά

Με το νόμο για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης Ε.Ε.-ΕΚΤ-ΔΝΤ, ο οποίος ψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία, τους βουλευτές του ΛΑΟΣ και τη Ντόρα Μπακογιάννη, στις 6/5/2010 στη Βουλή, πάρθηκαν μια σειρά μέτρα των οποίων ο αντισυνταγματικός χαρακτήρας είναι πρόδηλος ή οριακός.

Με απλές υπουργικές αποφάσεις ή με προεδρικά διατάγματα ανατρέπονται γενικές ή ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, όροι συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων, καταργείται η ίδια η συλλογική διαπραγμάτευση ή και ο ίδιος ο θεσμός της Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) και στο όνομα του προγράμματος της τρόικας Ε.Ε.-ΕΚΤ-ΔΝΤ διαμορφώνεται ένα προκλητικά αυταρχικό και αντιδημοκρατικό πλαίσιο άσκησης κυβερνητικής πολιτικής που αγγίζει τα όρια της εκτροπής.

Έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε ορισμένες ρυθμίσεις του συγκεκριμένου νόμου:

• Άρθρο πρώτο, παρ. 4: Παρέχεται στον υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο και να υπογράφει κάθε μνημόνιο συνεργασίας, συμφωνία ή σύμβαση δανεισμού, διμερή ή πολυμερή, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ, που εισάγονται εκ των υστέρων στη Βουλή για κύρωση.

• Άρθρο δεύτερο, παρ. 1: Παρέχεται γενική εξουσιοδότηση στον υπουργό Οικονομικών και τον κατά περίπτωση αρμόδιο υπουργό, με προεδρικά διατάγματα να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος στήριξης της τρόικας, με τη συμπλήρωση, την κατάργηση ή την τροποποίηση των κειμένων διατάξεων.

• Άρθρο δεύτερο, παρ. 4: Με πρόσχημα την αντιμετώπιση της ανεργίας παρέχεται εξουσιοδότηση στον υπουργό Εργασίας να μετατρέπει τα επιδόματα ανεργίας αλλά και τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων σε επιχορηγήσεις των εργοδοτών.

• Άρθρο δεύτερο, παρ. 5: Με πρόσχημα την καταπολέμηση της ανεργίας ατόμων που βρίσκονται κοντά στο όριο συνταξιοδότησης παρέχεται η δυνατότητα στον ΟΑΕΔ να επιχορηγεί Εταιρίες Προσωρινής Απασχόλησης οι οποίες θα προσλαμβάνουν άνεργους 55 έως 64 ετών τους οποίους θα νοικιάζουν για εργασία στο Δημόσιο, με βάση προγράμματα εργασίας που θα καταρτίζονται με απόφαση των υπουργών Εργασίας και Εσωτερικών.

• Άρθρο δεύτερο, παρ. 6: Με πρόσχημα την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ηλικίας μέχρι 24 ετών επιτρέπεται να απασχολούνται μέχρι 12 μήνες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και να αμείβονται με το 80% του κατώτερου μισθού ή μεροκάματου της ΕΓΣΣΕ ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές θα αποδίδονται στο ΙΚΑ από τον ΟΑΕΔ.

• Άρθρο δεύτερο, παρ. 7: Επέμβαση στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και το κύρος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας επιτρέπεται οι όροι Ομοιοεπαγγελματικών και Επιχειρησιακών Συμβάσεων Εργασίας να αποκλίνουν έναντι των αντίστοιχων όρων Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας καθώς και των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Επίσης οι όροι των Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας μπορούν να αποκλίνουν έναντι αντίστοιχων όρων των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

• Άρθρο δεύτερο, παρ. 9: Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας ρυθμίζονται, για τις ανάγκες του προγράμματος της τρόικας, θέματα που αφορούν: α)Τη διαδικασία προσφυγής στον ΟΜΕΔ, την αύξηση του ορίου ομαδικών απολύσεων, τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου καταβολής της αποζημίωσης των απολυμένων, τον καθορισμό των όρων απασχόλησης και το κατώτατο ημερομίσθιο των νέων κάτω των 25 ετών. β) Συνδικάτα και κοινωνικές οργανώσεις καταργούνται με μια μονοκοντυλιά. Ο αυταρχισμός και η βαρβαρότητα σ’ όλο τους το μεγαλείο!

• Άρθρο τρίτο, παρ. 1: Τα πάσης φύσεως επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη προβλεπόμενα, των λειτουργών και υπαλλήλων των φορέων της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 3833/2010, μειώνονται κατά ποσοστό 8%.

• Άρθρο τρίτο, παρ. 4: Οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας ή διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία προβλεπόμενα, των εργαζομένων χωρίς εξαίρεση στους φορείς του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010, μειώνονται κατά ποσοστό 3%.

• Άρθρο τρίτο, παρ. 6: Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, καθορίζονται σε 500 ευρώ το Δώρο Χριστουγέννων, 250 ευρώ το Δώρο Πάσχα και σε 250 ευρώ το Επίδομα Αδείας και εφόσον οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές δεν υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ το μήνα.

• Άρθρο τρίτο, παρ. 10: Τα αντίστοιχα επιδόματα για τους συνταξιούχους που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη και για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς, με εξαίρεση τον ΟΓΑ, καθορίζονται σε 400 ευρώ το Δώρο Χριστουγέννων, σε 200 ευρώ το Δώρο Πάσχα και σε 200 ευρώ το Eπίδομα Aδείας και εφόσον ο συνταξιούχος έχει υπερβεί το 60ό έτος ή η καταβαλλόμενη σύνταξη δεν υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ.

Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες κι ενώ έχουν περάσει τόσες μέρες από την ψήφιση του νόμου, παράλληλα με τους αγώνες που πρέπει να αναπτυχθούν, το ερώτημα που τίθεται άμεσα είναι τούτο:

Τι περιμένουν τα συνδικάτα αλλά και επιστημονικοί και άλλοι κοινωνικοί φορείς για να καταγγείλουν τις ρυθμίσεις αυτές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας;

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!