Αρχική πολιτική Τι αλλαγές φέρνει ο νέος νόμος

Τι αλλαγές φέρνει ο νέος νόμος

Οι αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με το νέο νόμο.

1. Διοίκηση των ιδρυμάτων
Με τον νέο νόμο αφαιρείται το δικαίωμα να εκλέγονται οι διοικήσεις των ιδρυμάτων από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Θεσμοθετείται ένα 15μελές όργανο, το συμβούλιο του ιδρύματος που θα ασκεί διοίκηση, δεν θα λογοδοτεί και δεν θα ελέγχεται από κανέναν πέρα από την εκάστοτε κυβέρνηση.
2. Πανεπιστημιακό άσυλο
Καταργείται η έννοια του και παραμένει ως έθιμο ενώ η διασφάλιση της λειτουργίας του ιδρύματος αναφέρεται πως είναι αρμοδιότητα του συμβουλίου. Οποιαδήποτε παρακώλυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. κινητοποιήσεις φοιτητών και καθηγητών) θα τιμωρούνται με αυστηρές ποινές.
3. Δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας
Η χρηματοδότηση των ιδρυμάτων δεν θα είναι, πλέον, ευθύνη του κράτους, αφού μεταβιβάζεται σε ανεξάρτητη αρχή, η οποία φροντίζει για τη χρηματοδότηση των αυστηρά λειτουργικών εξόδων των τμημάτων σε συνάρτηση πάντα με το μέγεθος και τον βαθμό ανταγωνιστικότητάς τους.
Έτσι, κάθε ίδρυμα θα είναι υποχρεωμένο να βρίσκει πόρους από τον ιδιωτικό τομέα, αφού θα υπεχρηματοδοτείται και θα παίρνει μπόνους 15-25% ανάλογα με το βαθμό αξιολόγησής του (με ποια κριτήρια, όμως, θα αξιολογείται;). Κάθε ίδρυμα υποχρεούται να προχωρήσει σε σύσταση Α.Ε. που θα είναι αρμόδια για τη διαχείριση των πόρων και της περιουσίας του ιδρύματος (εκτός του κρατικού βοηθήματος) καθώς και για όλη την «επιχειρηματική» δραστηριότητα του πανεπιστήμιου, όπως θα θεωρείται η σίτιση και η στέγαση των φοιτητών άλλα και η εύρεση χορηγιών. Εισάγονται δίδακτρα σχεδόν σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα, ενώ καταργείται και η δωρεάν διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές.
4. Έρευνα
Δεν προβλέπεται η χρηματοδότηση της έρευνας των ιδρυμάτων κι αυτό θα είναι στην ευχέρεια της Α.Ε. του ιδρύματος που θα κρίνει το αν η έρευνα είναι κερδοφόρα οπότε και θα πραγματοποιείται ή όχι.
5. Σπουδές
Υποβαθμίζεται η ποιότητα σπουδών και διαλύεται η (όποια) έννοια των ενιαίων πτυχίων. Καταργούνται τα 4ετή προγράμματα σπουδών και αντικαθιστώνται από 3έτη με κάθε ίδρυμα να έχει, ανάλογα με την κρίση του, τη δυνατότητα θέσπισης προπαρασκευαστικού έτους ενώ θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης «ευέλικτων» προγραμμάτων ενός ή δύο ετών. Το αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία πτυχίων και ιδρυμάτων πολλών ταχυτήτων.

 

Σχόλια

Exit mobile version