Οι κάτωθι συμβαλλόμενοι Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Γερμανοί (πρωτίστως) και λοιποί ευρωεταίροι, από κοινού μετά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των Σάιλοκ της υφηλίου που κατέχουν ελληνικά ομόλογα, εφεξής αναφερόμενοι ως «δανειστές» ή «πιστωτές», και η Ελληνική Δημοκρατία, εφεξής αναφερόμενη ως «δανειολήπτρια» ή «ο μαλάκας», συνομολογούν τα εξής:

Οι δανειστές αναλαμβάνουν τη χορήγηση δανειακής διευκόλυνσης ύψους 130 δισ. ευρώ προς τη δανειολήπτρια (ή μαλάκα) βάσει της μεταξύ τους συναφθείσας συμφωνίας των πιστωτών (βλέπε παράρτημα 2 της παρούσας σύμβασης).

Αναλήψεις, εκταμιεύσεις, όροι:
Οι δανειστές καταβάλλουν σε ισόποσες δόσεις ανά τρίμηνο το αναλογούν ποσόν άμα τη αιτήσει της δανειολήπτριας, υπό τον όρο ότι η τελευταία έχει υποστεί την αναλογούσα τιμωρία της, έχει μάθει φαρσί το μάθημά της κι έχει υλοποιήσει στο ακέραιο όσα της έχουν υποδείξει οι δανειστές βάσει του Μνημονίου Παρανόησης (ΜΟΜ: Memorandum of Misunderstanding, βλέπε παράρτημα 3 της παρούσας σύμβασης).

Δικαιώματα και υποχρεώσεις δανειστών:
Οι δανειστές δικαιούνται να αναβά λουν, να επισπεύδουν ή να διακόπτουν εντελώς τη χορήγηση των πιστώσεων αναλόγως της μεταρρυθμιστικής δεκτικότητας της δανειολήπτριας, ιδιαιτέρως στο πεδίο της μείωσης του εξωφρενικού μισθολογικού της κόστους. Δικαιούνται επίσης να εγκαθιστούν δικούς τους υπουργούς σε όσα υπουργεία χειρίζονται πόρους που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση δυστροπίας των ιθαγενών, οι δανειστές δικαιούνται να αναστέλλουν όλα τα άρθρα του εγχωρίου Συντάγματος τα οποία δημιουργούν προσκόμματα στην ομαλή εκτέλεση της σύμβασης, επιφυλάσσονται δε του δικαιώματός τους να επιβάλουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στρατιωτικό νόμο ή να διενεργούν επέμβαση για τη διατήρηση της συνοχής της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης. Υποχρέωση των δανειστών είναι να δικαιολογούν επαρκώς προς τους φορολογουμένους των χωρών τους την αποδοτικότητα της επένδυσής τους στη δανειολήπτρια.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις δανειολήπτριας (ήτοι, του μαλάκα):
Η δανειολήπτρια υποχρεούται να υποβάλει προς τους δανειστές τριμηνιαία έκθεση πεπραγμένων επί των όρων που αναφέρονται στο ΜΟΜ (Μνημόνιο Παρανόησης) και δη επί της προϊούσας μείωσης των μισθών μέχρι του επιπέδου της Ζιμπάμπουε (ετήσιο κατά κεφαλήν ΑΕΠ 303$), του ρυθμού επέκτασης των ατομικών συμβολαίων δουλοκτησίας των μισθωτών, του ρυθμού απολύσεων των δημοσίων υπαλλήλων, του βαθμού κατάργησης αντιπαραγωγικών φορέων του κράτους (σχολεία, νοσοκομεία, προνοιακές δομές, αυτοδιοίκηση κ.ο.κ.) Η δανειολήπτρια διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί ελεύθερες εκλογές, υπό τον όρο ότι θα προηγείται συμφωνία των περισσοτέρων κομμάτων για σχηματισμό κυβέρνησης και ότι τα προγράμματα των κομμάτων δεν θα ασχολούνται με θέματα που άπτονται της παρούσας σύμβασης και του ΜΟΜ, αλλά θα εστιάζουν στα λοιπά θέματα (πρόγνωση καιρού, τι δένδρα θα φυτευτούν στο Σύνταγμα, τι χρώμα θα έχουν οι κεραμοσκεπές κ.λπ.).
Εγγυήσεις: Η δανειολήπτρια αναλαμβάνει ως υποχρέωση την εξόφληση του δανείου με τον προβλεπόμενο τόκο, παρέχοντας ως εξασφάλιση σε περίπτωση αθέτησης και υπερημερίας παν κινητό και ακίνητο εντός της επικράτειάς της. Οι δανειστές, σε περίπτωση αδυναμίας της δανειολήπτριας δύνανται να ικανοποιηθούν μέσω των εγγυήσεων που αυτή παρέχει κατά την ακόλουθη σειρά: κινητή περιουσία του κράτους (μετοχές και λοιπές άυλες αξίες), ακίνητη περιουσία του κράτους, πάγιες εγκαταστάσεις ΔΕΚΟ και δημοσίων υπηρεσιών, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά μνημεία, ακτές, δάση, νήσοι, νησίδες και βραχονησίδες κ.ο.κ. Σε περίπτωση που η αξία των προαναφερθέντων δεν επαρκεί για να καλύψει το ύψος του δανείου μετά των τόκων, οι δανειστές μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους με την αξιοποίηση του ιθαγενούς πληθυσμού, αρχής γενομένης από τους νεότερους και υγιέστερους.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία:
Με την παρούσα σύμβαση η δανειολήπτρια (ή μαλάκας) παραιτείται από κάθε ασυλία (επί των περιουσιακών της στοιχείων) έχει ή πρόκειται να αποκτήσει από νομικές διαδικασίες. Ως εφαρμοστέο δίκαιο της παρούσας σύμβασης και κάθε εξωσυμβατικής υποχρέωσης απορρέει από αυτήν ορίζεται το δίκαιο των νήσων Κέιμαν. Οι δανειστές δικαιούνται επίσης να προσφύγουν κατά της δανειολήπτριας σε δικαστήριο μιας εκ των 35 πολιτειών των ΗΠΑ όπου ισχύει η θανατική ποινή ή και σε κινεζικό δικαστήριο, βάσει της άγραφου πλην διαρκούς αρχαίου κανόνα της Πίστης: «Τη λίβρα κρέατος που ζητάω την έχω ακριβοαγορασμένη. Είναι δική μου και τη θέλω*».

*Σαίξπηρ, Ο  Έμπορος της Βενετιάς

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!