Μεγάλη συμμετοχή στην Παναττική συνάντηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στο ΕΜΠ

Υπερχείλισε… η αίθουσα Γκίνη του ΕΜΠολυτεχνείου στην Παναττική συνάντηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για την κοινωνική αλληλεγγύη την περασμένη Πέμπτη. Μέλη πάρα πολλών υπαρχουσών δομών ή νέων πρωτοβουλιών, αλλά και δημοτικών κινήσεων, συνέβαλαν σε μία τρίωρη ζωντανή συζήτηση. Σε αυτήν υπογραμμίστηκε η σημασία της ανάπτυξης δομών αλληλεγγύης ως κομμάτι της αυτο-οργάνωσης του λαού ενάντια στην κρίση και την άνοδο φασιστικών τάσεων από τη μία, αλλά και ως μέσο-κριτήριο για το κοινωνικό ρίζωμα και για έναν βαθύ κοινωνικό μετασχηματισμό, από την άλλη.  
Συχνά υπογραμμιζόταν από συμμετέχοντες σε ομάδες αλληλεγγύης, πως παρά τις δηλωμένες διαθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ (μεταξύ των οποίων και η προσφορά του 20% της βουλευτικής αποζημίωσης) για ενίσχυση δομών αλληλεγγύης, αυτό που κύρια επιθυμούν από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ είναι η ενεργή δραστηριοποίηση και αποφασιστική συμμετοχή των μελών του στο πεδίο της αλληλεγγύης, και όχι μόνο μία οικονομική ενίσχυση. Διαπιστώθηκε ακόμη η καθυστέρηση στη λήψη, πολυαναμενόμενων κατά τα άλλα, πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης και η αδράνεια ή αποχή μεγάλου μέρους ΣΥΡΙΖΑίων από υπάρχουσες τοπικές πρωτοβουλίες. Επίσης επισημάνθηκε η έλλειψη ενός δικτύου επικοινωνίας και συντονισμού των υπαρχουσών δομών και δράσεων και η έλλειψη καναλιών πληροφόρησης προς την ευρύτερη κοινωνία.

Πρώτο βήμα
Η συνάντηση της Πέμπτης λειτούργησε σαν ένα πρώτο βήμα συνεύρεσης των πολυάριθμων και ποικιλόμορφων υφιστάμενων πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων. Ανέδειξε τον πλούτο και το μέγεθος της εμπειρίας που έχει ήδη συσσωρευτεί και που μπορεί να αξιοποιηθεί, κοινωνικοποιηθεί και δοκιμαστεί σε ευρύτερες κλίμακες. Ο σημαντικός αριθμός των παριστάμενων, των ομιλητών, των ιδεών και των πεδίων δράσης, όπως και η βροχή ανακοινώσεων για δράσεις ή συναντήσεις για ανάπτυξη πρωτοβουλιών αλληλεγγύης τις επόμενες ημέρες, έδειξε πως υπάρχει η όρεξη αλλά και οι προϋποθέσεις για να επιταχυνθούν τα βήματα προς την καλύτερη δικτύωση, συντονισμό και αποφασιστική ανάπτυξη δομών αλληλεγγύης.
Ανάμεσα στα πιο ενδιαφέροντα σημεία που επισημάνθηκαν ήταν η ανάγκη αυτοτέλειας των όποιων πρωτοβουλιών, όπως και της ευελιξίας τους, προσαρμοζόμενες στις τοπικές ανάγκες και συνθήκες. Επίσης η ανάγκη ενός ανοιχτού και μαζικού πνεύματος δράσης των δομών αλληλεγγύης με άξονα και στόχο τη συνεισφορά στις ραγδαία αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες. Χαρακτηριστικά, πέρα από τις πολιτικές συμμαχίες που ίσως χρειαστούν κατά περίσταση, μερικοί ομιλητές ανέφεραν πως ίσως να χρειαστεί να «συμμαχήσουμε και με τον διάβολο», αναφερόμενοι στην εκκλησία ή τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. στην υγεία). Τέλος επισημάνθηκε η ανάγκη επέκτασης των δράσεων αλλά και της αντίληψης περί κοινωνικής αλληλεγγύης προς τον τομέα της παραγωγής, της αλληλέγγυας και συνεταιριστικής οικονομίας.  
Η εκδήλωση έκλεισε με προτάσεις για το επόμενο διάστημα, με πιο βασικές την επιτάχυνση της δημιουργίας ενός κοινού ιστότοπου των δομών αλληλεγγύης και μίας τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας, αλλά και τη διοργάνωση της επόμενης (πανελλαδικής αυτή τη φορά) συνάντησης σε έναν περίπου μήνα.

Χρήστος Γιοβανόπουλος

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!