Ανεργία και φτώχεια διαλύουν την ελληνική κοινωνία. Του Γιώργου Κατερίνη

Την αριθμητική επιβεβαίωση της εξαθλίωσης που βιώνουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι καταγράφει η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Σημαντικότερο στοιχείο η πρόβλεψη για εκτίναξη της ανεργίας το 2013 σε ποσοστά 26-29% (1.400.000 άνεργοι) ή πραγματική ανεργία 34%.
Μεταξύ των στοιχείων που περιλαμβάνει η έκθεση:
• Οι μειώσεις μισθών κατά την περίοδο 2010-2011, ανήλθαν στα 3,5 δισ. ευρώ στο δημόσιο τομέα και στα 3 δισ. ευρώ στον ιδιωτικό τομέα.
• Οι περικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεων από τον Μάιο 2010 μέχρι και τον Ιούνιο 2012 ανήλθαν συνολικά στο επίπεδο των 4,2 δισ. ευρώ.
• Η αγοραστική δύναμη από τα εισοδήματα εργασίας μειώθηκε (στη διετία 2010-2011) κατά 22,8%.
• Σε τρέχουσες τιμές, οι αποδοχές μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων μειώθηκαν κατά 19 δισ. ευρώ. Εάν συνεχιστεί η ίδια πολιτική κατά το 2012, η αντίστοιχη μείωση θα ανέλθει σε 33 δισ. ευρώ.
• Η πτώση της εγχώριας ζήτησης την τριετία 2010-2012 εκτιμάται σε περίπου 25%, δηλαδή επανήλθε στο επίπεδο της ζήτησης του 2000, με προοπτική υποχώρησης στα επίπεδα του 1990.
• Η μείωση του ΑΕΠ ανέρχεται σωρευτικά για την τριετία 2009-2011 σε 16,7% έναντι του 2007 και θα προσεγγίσει τον Δεκέμβριο του 2012 περίπου το 22%,
Με βάση αυτά τα στοιχεία η πραγματική απόκλιση της ελληνικής οικονομίας από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως αποτέλεσμα να ακυρώνεται η πρόοδος που είχε πραγματοποιηθεί κατά τα έτη 1995-2007. Όλοι οι δείκτες που απεικονίζουν την πραγματική οικονομική θέση της χώρας μας, όπως η παραγωγικότητα της εργασίας, το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, η σχέση παραγωγικότητας της εργασίας και αμοιβών χειροτερεύουν και η θέση της Ελλάδας συνεχώς «πέφτει», γεγονός που αποδεικνύει την πλήρη αποτυχία της εσωτερικής υποτίμησης. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου παρατηρείται ονομαστική μείωση του κατώτατου μισθού, με αποτέλεσμα μετά τη μείωση κατά 22%, τον Φεβρουάριο του 2012, να ανέρχεται στο 49% (από 60% πριν από το Μνημόνιο 2) του αντίστοιχου κατώτατου μισθού των ανεπτυγμένων χωρών-μελών.
Με το πρόγραμμα περικοπών και λιτότητας των 11,6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2013- 2014 οι περικοπές που σχεδιάζονται στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, στο εφάπαξ και στα κοινωνικά επιδόματα αντιστοιχούν στο 43% του συνολικού ποσού, δηλ. 5,5 δισ. ευρώ.
Οι συνταξιούχοι θα κληθούν να καταβάλουν 4 δισ. ευρώ μέχρι το 2015, ενώ ήδη έχουν καταβάλει 2 δισ. ευρώ. Το εισόδημα των μισθωτών μειώνεται κατά τουλάχιστον τρεις μισθούς τον χρόνο και των ανέργων κατά 3½ επιδόματα ανεργίας τον χρόνο.

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!