Η δημοσίευση από το ΔΝΤ των οικονομικών προβλέψεων του Απριλίου 2014 (World Εconomic Outlook) επιβεβαίωσε ότι η ενδυνάμωση του παγκόσμιου ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ (3,6% το 2014 και 3,9% το 2015) παραμένει εύθραυστη και άνιση.

Ο κίνδυνος του αποπληθωρισμού στις χώρες της Ευρωζώνης, η μεταφορά των κερδοσκοπικών κεφαλαίων από τις αναδυόμενες οικονομίες στις αναπτυγμένες και η επανεμφάνιση του πολιτικού κινδύνου θέτουν σε αμφισβήτηση την παγκόσμια ανάκαμψη και διαψεύδουν τους οπαδούς του μονόδρομου της παγκοσμιοποίησης.

2012          2013       2014        2015
ΗΠΑ                   2,8%        1,9%        2,8%        3,0%
Ευρωζώνη          -0,7%        -0,5%       1,2%        1,5%
Γερμανία            0,9%        0,5%         1,7%        1,6%
Γαλλία               0,0%        0,3%         1,0%        1,5%
Ιταλία              -2,4%        -1,9%         0,6%        1,1%
Ισπανία            -1,6%        -1,2%         0,9%        1,0%
Ην. Βασίλειο       0,3%        1,8%         2,9%        2,5%
Ιαπωνία             1,4%        1,5%         1,4%        1,0%

1. Η προβλεπόμενη αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης στις ΗΠΑ θα συμβάλλει σημαντικά στην παγκόσμια ανάπτυξη. Η ανάκαμψη στην αγορά ακινήτων και η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών θα είναι οι βασικοί τροφοδότες της αύξησης του ΑΕΠ στις ΗΠΑ
2. Στην Ευρωζώνη ο ρυθμός ανάπτυξης ξαναγίνεται θετικός μετά από δύο χρόνια ύφεσης. Σε αυτήν την εξέλιξη αναμένεται να συμβάλλει η χαλάρωση της σφικτής δημοσιονομικής πολιτικής (λόγω των Ευρωεκλογών) αλλά και η αναμενόμενη πιστωτική χαλάρωση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος του αποπληθωρισμού. Η ανάκαμψη στην Ευρωζώνη θα εξακολουθήσει να είναι άνιση και να επηρεάζεται από την ισοτιμία του ευρώ, τα υψηλά ποσοστά δημόσιου και ιδιωτικού χρέους και την υψηλή ανεργία ιδιαίτερα των νέων.
3. Η ενίσχυση των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης στην Ιαπωνία εκτιμάται ότι θα προέλθει από την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων και των εξαγωγών. Η αύξηση του φόρου κατανάλωσης θα περιορίσει σημαντικά τα τελικά ποσοστά αύξησης του ΑΕΠ.

2012    2013    2014    2015
Κίνα        7,7%    7,7%    7,5%    7,3%
Ινδία        4,7%    4,4%    5,4%    6,4%
Ρωσία       3,4%    1,3%    1,3%    2,3%
Βραζιλία    1,0%    2,3%    1,8%    2,7%

4. Οι αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες εξακολουθούν να συνεισφέρουν περισσότερο από τα 2/3 της παγκόσμιας ανάπτυξης. Για το 2014 προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 4,9% και για το 2015 5,3% (έναντι 4,7% το 2013).
5. Οι ρυθμοί ανάπτυξης της Κίνας προβλέπεται να μην μεταβληθούν ουσιαστικά τη διετία 2014-2015. Οι κινεζικές Αρχές αναζητούν ένα περισσότερο ισορροπημένο και διατηρήσιμο οικονομικό υπόδειγμα για τη χώρα τους που αναμένεται να επηρεάσει τους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ.
6. Οι υψηλοί ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ στην Ινδία προβλέπεται να προέλθουν από την αύξηση των επενδύσεων με δημόσια παρότρυνση και στήριξη. Ερωτηματικό για την εξέλιξη της οικονομίας της Ινδίας αποτελεί το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.
7. Η Ρωσία και οι οικονομίες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ) υποβαθμίστηκαν λόγω των επιπτώσεων της ουκρανικής κρίσης.
8. Οι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ της Βραζιλίας επηρεάζονται από τις πιέσεις που ασκούνται από τις αγορές στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και από την όξυνση των εσωτερικών ανισοτήτων.
Οι προβλέψεις για την αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ μπορούν να ανατραπούν, λόγω κινδύνων που μπορούν να προκύψουν από:
(Α) Τον χαμηλό πληθωρισμό στις αναπτυγμένες οικονομίες, ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη. Εάν συνεχισθούν οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και δεν ληφθούν μέτρα πιστωτικής χαλάρωσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν αποκλείεται η εμφάνι ση αποπληθωρισμού που θα επηρεάσει αρνητικά τόσο το κόστος δανεισμού όσο και το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος.
(Β) Τη μεταφορά κερδοσκοπικών κεφαλαίων από τις αναδυόμενες στις αναπτυγμένες οικονομίες και ιδιαίτερα στις οικονομίες του ευρωπαϊκού νότου όπου οι αποδόσεις είναι πλέον ελκυστικές και έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος πτώχευσης.
(Γ) Την κρίση τόσο στην Ουκρανία όσο και στις θάλασσες της νοτιοανατολικής Ασίας που μπορεί να οδηγήσουν σε επιδείνωση των οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, λόγω της αμφίπλευρης επιβολής κυρώσεων.

Ερανιστής: Γιώργος Τοζίδης
(gtozidis.wordpress.com)

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!