Πραγματοποιήθηκε με ικανοποιητική συμμετοχή η συνέλευση των μελών της Τοπικής Επιτροπής Κέντρου Θεσσαλονίκης, στην οποία συζητήθηκαν η πολιτική συγκυρία, τα καθήκοντα για τη νέα περίοδο, η πορεία προς την πανελλαδική συνδιάσκεψη και οργανωτικά ζητήματα.

Η συνέλευση πήρε τις παρακάτω αποφάσεις: Όσα μέλη εγγραφούν μέχρι την τελευταία, πριν από την πανελλαδική συνδιάσκεψη, γενική συνέλευση, στην οποία θα εκλεγούν αντιπρόσωποι, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Η εγγραφή νέων μελών δεν ανακόπτεται.
Η απουσία εισηγήσεων εκ μέρους της γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ δημιουργεί σοβαρά προβλήματα που αφορούν τις δημοκρατικές διαδικασίες και τη συμμετοχή των μελών του κόμματος στη διαμόρφωση των κειμένων και των τελικών αποφάσεων. Πρέπει να υπάρξει, μετά την ανακοίνωσή τους, εύλογο χρονικό διάστημα -τουλάχιστον 40 ημέρες- ώστε οι εισηγήσεις να συζητηθούν και οι αντιπρόσωποι να εκλεγούν με βάση και τις θέσεις τους πάνω στα συγκεκριμένα κείμενα. Επίσης, είναι απαραίτητο να υπάρχει χρόνος για τη διατύπωση τυχόν εναλλακτικών προτάσεων ή προσθηκών ή τροπολογιών.
Μετά τη συγκρότηση του νέου κόμματος δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία διάκριση μεταξύ των μελών, δηλαδή δεν θα πρέπει να υπάρχουν αριστίδην ή ex officio εκπρόσωποι στα διάφορα σώματα. Για τη συγκεκριμένη συνδιάσκεψη, η συνέλευση της Τ.Ε. Κέντρου Θεσσαλονίκης αποδέχεται τη συμμετοχή των μελών της Π.Σ.Ε. και των βουλευτών χωρίς εκλογή, λόγω του μεταβατικού σταδίου στο οποίο βρισκόμαστε.
Η συνέλευση κρίνει απαραίτητη την παρουσίαση στη συνδιάσκεψη οικονομικού απολογισμού για τη διάθεση των υλικών πόρων οι οποίοι παρέχονται από τον ελληνικό λαό μέσω του κράτους στο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη στήριξη του έργου του. Όλη η οικονομική διαχείριση πρέπει να είναι διαφανής και να ανακοινώνεται δημόσια.
Εκφράζει τη θέση της για το μέγεθος του σώματος, το οποίο πρέπει να είναι λειτουργικό ώστε να επιτρέπει τη συμμετοχή στο διάλογο και τη λήψη αποφάσεων. Σώματα χιλιάδων μελών είναι αποτρεπτικά μιας ουσιαστικής διαδικασίας και παραπέμπουν συμβολικά στα συνέδρια των αστικών κομμάτων. Προτείνει να διοργανωθούν ξεχωριστά «τραπέζια» για τη συζήτηση των τριών θεμάτων που θα απασχολήσουν την πανελλαδική συνδιάσκεψη και η σύνθεσή τους και η λήψη των αποφάσεων να γίνει την τελευταία ημέρα.

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!