Τι προωθεί και ποιους υπηρετεί το Μητρώο Αγροτών

Η συστηματική μείωση των κονδυλίων της ΚΑΠ, η ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος με βάση την ιδιόκτητη γη και όχι την παραγωγή, η κατάργηση των εγγυημένων τιμών παραγωγού, αποτέλεσαν τα κύρια οικονομικά μέσα για την επιβολή μιας σημαντικής αναδιάρθρωσης της ευρωπαϊκής γεωργικής παραγωγής με κύρια θύματα τη γεωργία των μεσογειακών χωρών και ιδιαίτερα τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς.

Αυτά τα οικονομικά μέτρα συνοδεύτηκαν με την υιοθέτηση και θεσμικών μέτρων για την επιτάχυνση των εξελίξεων.Το πιο γνωστό απ’ αυτά είναι το λεγόμενο Μητρώο Αγροτών που θεσπίζει την έννοια του «κατά κύριο επάγγελμα αγρότη».Το Μητρώο Αγροτών που επικυρώθηκε από τη Βουλή με το νόμο 2332/95 προβλέπει ότι «…αγρότες θεωρούνται μόνο όσοι πληρούν επιπλέον και τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) έχουν τη μόνιμη κατοικία ή έδρα τους στην περιφέρεια όπου τηρείται το Μητρώο και β) ασχολούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο επάγγελμα με την εκμετάλλευση ή απασχολούνται αυτοπροσώπως και επαγγελματικά σε αυτήν τουλάχιστον κατά το 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησής τους και λαμβάνουν από την απασχόλησή τους αυτή το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους εισοδήματος…».

Με τη διάταξη αυτή παύουν να θεωρούνται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες οι μικροί και μεσαίοι παραγωγοί που αναγκάζονται να κάνουν συμπληρωματικά μεροκάματα σε άλλες δραστηριότητες (οικοδομή, βιοτεχνίες, υπηρεσίες) γιατί το εισόδημά τους από το γεωργικό επάγγελμα δεν είναι αρκετό να εξασφαλίσει ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης.

Αυτή η κατηγορία αγροτών θα στερηθεί όλων των αγροτικών ενισχύσεων αλλά και την επιστροφή •ΦΠΑ, τη ρύθμιση των χρεών τους προς τις τράπεζες, το φθηνότερο πετρέλαιο για τα γεωργικά μηχανήματα, ακόμα και τη δυνατότητα εγγραφής σε αγροτικούς συλλόγους.

Αν υπολογιστεί ότι με τα σημερινά δεδομένα πάνω από το 70% των ιδιοκτητών γης καλλιεργούν εκτάσεις μικρότερες από 50 στρέμματα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι με την εφαρμογή του μέτρου δεκάδες χιλιάδες μικροί και μεσαίοι παραγωγοί θα οδηγηθούν στην ανεργία.

Την ίδια στιγμή το Μητρώο Αγροτών προβλέπει θετικές ρυθμίσεις για μεγάλους ιδιοκτήτες γης και γεωργικές επιχειρήσεις. Οι διατάξεις του νόμου προβλέπουν ότι στο Μητρώο «…εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν στην περιφέρεια του νομού πρωτογενή αγροτική δραστηριότητα…».

Έτσι όχι μόνο μεγαλοαγρότες αλλά και γιατροί, δικηγόροι και κάθε λογής μεγάλοι ιδιοκτήτες θα μπορούν να ιδρύουν μια γεωργική εταιρεία η οποία θα εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και θα απολαμβάνει όλα τα σχετικά προνόμια.

Στην πραγματικότητα το Μητρώο Αγροτών υπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων ιδιοκτητών γης και επιχειρεί να επιταχύνει το ξεκλήρισμα των μικρών και μεσαίων παραγωγών.

Σ.Π.

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!