Οι Περ’βολάρηδες αυτοπαρουσιάζονται στην 1η Συνάντηση Τροφής

Οι Περ’βολάρηδες Θεσσαλονίκης είμαστε ένα συλλογικό-αλληλέγγυο εγχείρημα το οποίο αποτελείται από 6 άτομα, στο κομμάτι της παραγωγής, της μεταποίησης και της διάθεσης αγροτικών προϊόντων. Όλοι μαζί αναλαμβάνουμε την ευθύνη της προώθησης της συνεταιριστικής ιδέας. Για την πραγματοποίηση του εγχειρήματος απευθυνθήκαμε σε συμπολίτες μας και προέκυψε η πρώτη παραχώρηση γης 1,5 στρεμμ., στη Ν. Ραιδεστό Θεσσαλονίκης.
Το εγχείρημα προέκυψε μέσα από την κινηματική ενασχόληση ορισμένων από εμάς στις Aγορές Xωρίς Mεσάζοντες σαν διοργανωτές, αλλά και σαν συνδιαμορφωτές κοινωνικών δομών, επίσης στη διάθεση αγροτικών προϊόντων από αλληλέγγυους παραγωγούς.
Οι σκοποί μας πολλοί:
1. Να παράξουμε αγροτικά προϊόντα για ιδιοκατανάλωση, σύμφωνα με τις αρχές της οικολογικής καλλιέργειας, απαλλαγμένα από φυτοφάρμακα και βαρέα μέταλλα, με το μικρότερο κατά το δυνατόν ενεργειακό αποτύπωμα. Με ντόπιες ποικιλίες και με σπόρους που ήδη μας παραχώρησαν συλλογικότητες και αλληλέγγυοι αγρότες. Αντίστοιχα υποχρεωνόμαστε να κρατήσουμε και να παρέχουμε σπόρους σε άλλα αλληλέγγυα εγχειρήματα για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Επιθυμούμε να είμαστε αυτάρκεις, σε μία αστική κοινωνία που έχει απομακρυνθεί τεχνηέντως από την ύπαιθρο και την αυτάρκεια, με συνέπεια την εξάρτηση από τους εμπόρους και τους μεσάζοντες.
2. Ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής μας θα καλύψει δωρεάν ανάγκες συμπολιτών μας (μετέχοντες) και δομών αλληλεγγύης σε αγροτικά προϊόντα, για τη στήριξή τους.
3. Το περίσσευμα της παραγωγής θα μεταποιηθεί (σάλτσες ντομάτας, τουρσιά κ.λπ.) με σκοπό να αξιοποιηθεί όλη η παραγωγή και να μην πεταχτεί τίποτα.
4. Ένα μέρος της παραγωγής θα πωληθεί χέρι-χέρι με τη διαδικασία του «καλαθιού του αγρότη», μέσα από ένα δίκτυο συμπολιτών έξω από τη λογική των μεσαζόντων, με σκοπό την κάλυψη των εξόδων που έχουν προκύψει και θα προκύψουν στο μέλλον (αγορά γεωργικών μηχανημάτων, όργωμα, σπορά, υλικοτεχνική υποδομή, κόστη μετακίνησης κ.λπ.).
5. Να αξιοποιήσουμε σχολάζουσα γη με τη βοήθεια και τις γνώσεις αλληλέγγυων αγροτών. Ταυτόχρονα, μαθαίνουμε την «τέχνη» της καλλιέργειας της γης και της παραγωγής αγροτικών προϊόντων, τέχνη άγνωστη στους κατοίκους των μεγάλων πόλεων όπως είμαστε εμείς.
6. Η επαφή και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών με άλλα αλληλέγγυα εγχειρήματα είναι στους σκοπούς του εγχειρήματος, με σκοπό το άπλωμα και τη διάδοση τέτοιων εγχειρημάτων.
7. Να συμβάλουμε με τις μικρές μας δυνάμεις και γνώσεις στην προσπάθεια για παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, για αξιοποίηση του παραγωγικού και επιστημονικού της προσωπικού και δυνατοτήτων. Έμπρακτα ν’ απαλλαχτούμε από τη λογική της ανάθεσης και να ασχοληθούμε με μία πολύ δημιουργική και παραγωγική δραστηριότητα. 
8. Όντας άνεργοι (άλλοι για μεγαλύτερο κι άλλοι για μικρότερο διάστημα), έχουμε απορρίψει την εμπλοκή μας στην αέναη αναζήτηση μισθωτής δουλείας, όπως αυτή ορίζεται με τις αποφάσεις των κυβερνήσεων κατά τις υποδείξεις της τρόικας και του Μνημονίου και επιχειρούμε να ορίσουμε διαμορφώνοντας εμείς τις συνεργατικές μας σχέσεις, μέσα από οριζόντιες διαδικασίες με αμεσοδημοκρατικές αποφάσεις για το είδος των προϊόντων που θα παραχθούν, τους τρόπους παραγωγής όπως και διάθεσής τους.
9. Από τα λάθη και τις επιτυχίες αυτού του εγχειρήματος προσδοκούμε να μάθουμε και εμείς, οι άμεσα εμπλεκόμενοι. Προσδοκούμε να αποκομίσουμε 2 κοινωνικά οφέλη από το εγχείρημα: Να δοκιμαστούν οι διαπροσωπικές και συντροφικές μας σχέσεις, καθώς πρώτη φορά εμπλεκόμαστε σε ένα τέτοιο εγχείρημα και να αποτελέσει το όλο εγχείρημα αφορμή για μίμηση και βελτίωση και από άλλους συμπολίτες μας. Σε αυτό το σημείο ζητούμε τη στήριξή σας (οικονομική, υλικοτεχνική) για τη στήριξη, προβολή και διάδοση του εγχειρήματος.
Να πάρουμε τη γη, τη διαδικασία παραγωγής, τις εργασιακές σχέσεις και το μέλλον μας στα χέρια μας!

Περ’βολάρηδες Θεσσαλονίκης

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!