Απλός παρατηρητής το υπουργείο Εργασίας. Του Γιώργου Κατερίνη

Υποαπασχολούμενοι, χαμηλά αμειβόμενοι και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις καταγράφονται οι εργαζόμενοι της χώρας μας. Τα στοιχεία που παρουσίασε το υπουργείο Εργασίας προέρχονται από τις συγκεντρωτικές ετήσιες καταστάσεις που υποβάλλουν όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας και καταγράφουν γλαφυρά τη συμπίεση των εισοδημάτων, αλλά και της ίδιας της εργασίας. Φέτος, για πρώτη φορά, οι επιχειρήσεις υπέβαλαν ηλεκτρονικά αυτές τις καταστάσεις μέσω του πολυδιαφημισμένου συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
Με βάση αυτά τα στοιχεία το σύνολο των εργαζομένων με σχέση ιδιωτικού δικαίου είναι 1.371.450, αριθμός ίσος με τους ανέργους (τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν τον Αύγουστο υπολογίζουν 1.365.406 ανέργους).
Από αυτούς τους εργαζόμενους οι περισσότεροι αμείβονται με λιγότερα από 1.000 ευρώ μεικτά (57% του συνόλου), ενώ 277.532 εργαζόμενοι (το 20%) λαμβάνει λιγότερα από 500 ευρώ μεικτά.
Το 30% των εργαζομένων υποαπασχολείται, όπως προκύπτει από την καταγραφή των ωρών εργασίας. 172.816 εργαζόμενοι, μάλιστα, εργάζονται λιγότερες από 20 ώρες την εβδομάδα.
Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους είναι 196.695 και σε αυτές συμπεριλαμβάνονται όσες ανήκουν στον δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και τους ΟΤΑ. Το αξιοσημείωτο είναι ότι το 90% αυτών των επιχειρήσεων απασχολεί από ένα μέχρι 10 εργαζόμενους. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζόμενους, που είναι το όριο κάτω από το οποίο μια επιχείρηση χαρακτηρίζεται μικρομεσαία στην Ε.Ε., είναι μόνο 2.919.
Όσο αφορά την κατανομή των θέσεων εργασίας, το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων συγκεντρώνεται στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο και στην εστίαση, που απασχολούν συνολικά το 42% των εργαζομένων.
Η ανάγνωση και μόνο των παραπάνω στοιχείων δείχνει ότι η εργασία στη χώρα μας παρουσιάζει σοβαρά δομικά προβλήματα, ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, της βίαιης κατάργησης κάθε προστατευτικού πλαισίου και της νομοθετικής επιβολής δραματικών περικοπών στις αμοιβές. Αντιμέτωπο με αυτά τα προβλήματα το υπουργείο Εργασίας εμφανίζεται σήμερα ως απλός παρατηρητής, καταγράφοντας σε σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα μια πορεία καταστροφής αμοιβών και θέσεων εργασίας.
Ο υπουργός Εργασίας θεωρεί το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ «βασικό εργαλείο του συστήματος διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας», μέσω του οποίου μπορεί να εντοπίσει «με πιστότητα ποιες είναι οι δυναμικές επιχειρήσεις και οι κλάδοι που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, διασυνδέοντας έτσι το σχεδιασμό των πολιτικών απασχόλησης με το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της οικονομίας», αλλά και ποιες είναι «οι προβληματικές περιοχές ή οι κλάδοι με συμπτώματα διαρθρωτικής οπισθοδρόμησης, ώστε να έχουμε ορθότερο σχεδιασμό των πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στήριξης των εισοδημάτων».
Με τέτοια εργαλεία, προφανώς, ο κ. Βρούτσης εντόπισε το κέντρο έρευνας της Nokia κι έσπευσε να το «εγκαινιάσει», αγνοώντας ότι οι όποιες θέσεις εργασίας αναπτύχθηκαν εκεί (πολλές από αυτές μέσω προγραμμάτων επιδότησης του υπουργείου του) πάτησαν σε μαζικές απολύσεις το προηγούμενο διάστημα και σε περικοπές μισθών, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι (βλ. ρεπορτάζ παρακάτω).

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!