«Βέλτιστες πρακτικές» και «Πλαίσιο Ποιότητας» καθιερώνουν οι Βρυξέλλες

Τα τραγικά ποσοστά ανεργίας στις χώρες της Ε.Ε., που βαίνουν συνεχώς αυξανόμενα, λόγω και των ευρωπαϊκά προωθούμενων «διαρθρωτικών αλλαγών» στις επιχειρήσεις, προβληματίζουν την Κομισιόν, που σπεύδει να λάβει νέα μέτρα… Ούτε λόγος βέβαια για παύση των αντεργατικών μέτρων και έλεγχο της ασυδοσίας των μεγάλων εργοδοτών. Οι αλλαγές που προωθεί η Κομισιόν (με έγγραφό της στις 13/12) κινούνται στο πλαίσιο της ίδιας αβανταδόρικης προς το μεγάλο κεφάλαιο πολιτικής και βεβαίως της εργασιακής κινητικότητας. Όλα αυτά βαφτίζονται «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για την Ελαχιστοποίηση των Επιπτώσεων των Εταιρικών Αναδιαρθρώσεων στους Εργαζόμενους»(!).
Παρατηρούν λοιπόν οι Βρυξέλλες ότι τα συνεχή προγράμματα αναδιαρθρώσεων στις εταιρίες (που οδηγούν μαζικά στην ανεργία) «έχουν αρνητικές επιπτώσεις τόσο στους εργαζόμενους όσο και στις διαμορφούμενες κοινωνικές συνθήκες», και για το λόγο αυτό εισηγούνται μια σειρά «βέλτιστων πρακτικών».
Οι κατευθυντήριες γραμμές προκύπτουν –σύμφωνα με τους εισηγητές- από πραγματικές εμπειρίες των επιχειρήσεων πανευρωπαϊκά και το πώς βίωσαν την αναδιάρθρωση οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι, οι συνδικαλιστικές ενώσεις, οι κοινωνικοί εταίροι, αλλά και οι εθνικές και περιφερειακές Αρχές.
Τα μέτρα περιλαμβάνουν :
• Μακροπρόθεσμη στρατηγική παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς
• Συνεχή χαρτογράφηση των θέσεων εργασίας και των αναγκών σε δεξιότητες
• Μέτρα για μεμονωμένους εργαζόμενους, όπως η κατάρτιση, συμβουλευτική σταδιοδρομίας και βοήθεια για τη διευκόλυνση της επαγγελματικής “μετάβασης”
• Συμμετοχή των εξωτερικών παραγόντων σε πρώιμο στάδιο, όπως οι δημόσιες αρχές, τα πανεπιστήμια, τα κέντρα κατάρτισης
• Χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε., όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.
Με άλλα λόγια, προωθείται η ακόμη μεγαλύτερη εμπλοκή συμφερόντων στην αγορά εργασίας: εταιρίες συμβούλων που θα δίνουν συμβουλές καριέρας, εταιρίες που θα καταρτίσουν τους άνεργους τσεπώνοντας ευρωπαϊκό χρήμα και χωρίς να διασφαλίζουν την εξεύρεση νέας θέσης εργασίας, και βέβαια σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά… Και μια παρατήρηση: Η Επιτροπή καλεί τις χώρες της Ε.Ε. να εξετάσουν την εφαρμογή του Πλαισίου στους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα έως το 2016. Μήπως αυτό αποτελεί μήνυμα για νέο ξήλωμα του δημόσιου τομέα με ορίζοντα 2ετίας;              

Μ.Ε.

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!