Η ουσία δεν αλλάζει από την επιχείρηση επιλεκτικών διαρροών και αποπροσανατολισμού

Του Γιώργου Κατερίνη*

 

Εδώ και λίγους μήνες το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) έχει παρέμβει σε δυο πολύ σοβαρά σκάνδαλα που αφορούν το Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας και συγκεκριμένα το νεκροταφείο του Κόκκινου Μύλου. Αυτές τις ημέρες που ο έλεγχος ολοκληρώνεται και γίνεται η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών κάποιοι στην πόλη μας αποφάσισαν να παίξουν μικροπολιτικά παιχνίδια δημοσιοποιώντας, εντελώς ανεύθυνα, σχέδια εμπιστευτικών εγγράφων και σπιλώνοντας αδιακρίτως υπαλλήλους και αιρετούς.

Η εμπλοκή του ΣΕΕΔΔ, φυσικά, δεν έγινε αυτεπάγγελτα. Έγινε μετά από αίτημα της νυν δημοτικής αρχής και συγκεκριμένα μετά από έγγραφο που έστειλε τον Φεβρουάριο του 2016 ο δήμαρχος Άρης Βασιλόπουλος και ζητούσε την διερεύνηση δυο πολύ σοβαρών υποθέσεων:

Η μια υπόθεση αφορά στην απώλεια εσόδων από το δήμο ύψους 1.163.528,53 53€, χωρίς τις αναλογούσες προσαυξήσεις, που θα εισπράττονταν από δύο συμβάσεις μίσθωσης δημοτικών ακινήτων και συγκεκριμένα του κυλικείου και του ανθοπωλείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου και τα οποία δεν εισπράχθηκαν ποτέ λόγω των διοικητικών αδρανειών και των παραλείψεων της προηγούμενης δημοτικής Αρχής.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω συμβάσεων μίσθωσης είχαν χορηγηθεί μάλιστα εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου, οι οποίες όμως εξαφανίσθηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και στη θέση τους βρέθηκαν εγγυητικές επιστολές ασφαλιστικής εταιρείας και οι οποίες τη χρονική στιγμή που αναζητήθηκαν είχαν ήδη λήξει.

Έτσι, ο δήμος απώλεσε και τη δυνατότητα αποζημίωσης του με το ποσό των περίπου 280.000€ στο οποίο αντιστοιχούσαν οι εν λόγω εγγυητικές επιστολές, μέσα από την κατάπτωση τους λόγω της μη τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων του μισθωτή.

 

Αποκάλυψη σωρείας παραβάσεων

Η δεύτερη υπόθεση την οποία διερεύνησε το ΣΕΕΔΔ αφορά την αποκάλυψη σωρείας παραβάσεων του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου καθώς και άλλων διοικητικών παραλείψεων με αποκορύφωμα την ανακάλυψη κρυφής αποθήκης στις εγκαταστάσεις του κοιμητηρίου όπου φυλάσσονταν λείψανα, ενδεχομένως παράνομων ή παράτυπων εκταφών. Για την υπόθεση αυτή η δημοτική Αρχή έχει αποταθεί ήδη και στη Δικαιοσύνη υποβάλλοντας μήνυση στο πλαίσιο διασφάλισης παντός νομίμου δικαιώματος του δήμου.

Ενώ, λοιπόν, ο έλεγχος για αυτά τα δυο πολύ σοβαρά σκάνδαλα τα οποία συνέβησαν στον δήμο μας ολοκληρώνεται και το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης ενημερώνει τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν, κάποιοι τοπικοί παράγοντες επιλέγουν την αναπαραγωγή μέσα από ιστοσελίδες και έντυπα σχεδίων της έκθεσης των ελεγκτών, τα οποία κατέχουν προφανώς παράνομα, χωρίς να τηρούν κανένα κανόνα προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεοντολογίας, εγκαλώντας μάλιστα τη σημερινή δημοτική Αρχή.

Επειδή αυτή η πόλη είναι μικρή και όλοι γνωριζόμαστε, οι εμπνευστές αυτής της πρωτοφανούς αποπροσανατολιστικής τακτικής οφείλουν να απαντήσουν σε ορισμένα καίρια ερωτήματα:

 

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Πώς έφτασε στα χέρια τους το εμπιστευτικό σχέδιο ελέγχου; Γιατί το αναπαράγουν παραβιάζοντας τη ρητή υποχρέωση τήρησης του κανόνα προστασίας προσωπικών δεδομένων, δημοσιοποιώντας αδιακρίτως τα ονόματα υπαλλήλων και αιρετών; Ενώ, μάλιστα, παράλληλα φροντίζουν να αποκρύπτουν το όνομα του εμπλεκόμενου επιχειρηματία;

Γιατί εγκαλούν τη δημοτική Αρχή για τη μη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης από κάποιον διευθυντή του δήμου, ενώ τον σχετικό έλεγχο έχει ασκήσει το ανώτερο ελεγκτικό όργανο της Δημόσιας Διοίκησης που λέγεται ΣΕΕΔΔ μετά από αίτημα του νυν δημάρχου; Δεν γνωρίζουν οι δήθεν τιμητές της νομιμότητας ότι το κύρος του εκάστοτε ελέγχου του ΣΕΕΔΔ είναι σαφώς ανώτερο από οποιαδήποτε ΕΔΕ μπορεί να ενεργήσει ένας διοικητικός προϊστάμενος;

Έχει γίνει πολλές φορές σαφές με τον πιο δημόσιο τρόπο ότι η σημερινή δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να ανεχθεί κανένα σκοτεινό σημείο στη διαχείριση της πόλης. Και ο πιο κακοπροαίρετος δημότης οφείλει να αναγνωρίσει ότι για πρώτη φορά στον Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας γίνεται μια σοβαρή και συγκροτημένη προσπάθεια διαλεύκανσης σκανδάλων. Παρ’ όλα αυτά κάποιοι, για προφανείς μικροπολιτικούς λόγους, προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις αποπροσανατολίζοντας τους δημότες από την ουσία της υπόθεσης.

Ας αφήσουν τις δημόσιες Αρχές να επιληφθούν και σύντομα οι όψιμα «ανησυχούντες» θα έχουν την ευκαιρία να δουν και ποινικές διώξεις να ασκούνται και πειθαρχικές ευθύνες να αναζητούνται σε όλους όσοι εμπλέκονται.

 

* Ο Γιώργος Κατερίνης είναι δημοσιογράφος, πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!