Όπως έχει γίνει γνωστό (βλέπε και προηγούμενο φύλλο του Δρόμου, φ. 620) η ΚΟΕ έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για την σύγκλιση του 4ου συνεδρίου της.

Ο Δρόμος στο φύλλο του Σαββάτου 28/1 θα δημοσιεύσει σε ειδικό ένθετο ολόκληρο το κείμενο των θέσεων για το 4ο συνέδριο της ΚΟΕ γιατί θεωρεί πως αξίζουν πολιτικής προσοχής και σηματοδοτούν μια προσπάθεια ειλικρινή και ουσιαστική. Κυρίως δε γιατί θεωρούμε πώς το περιεχόμενο των «θέσεων» θα ενδιαφέρει τους αναγνώστες και φίλους του Δρόμου. Επειδή θα ξεπεραστεί ο αριθμός σελίδων του Δρόμου με το ένθετο, Θα υπάρξει μια μικρή αύξηση στην τιμή του επόμενου φύλλου, στα 3 ευρώ.

Τα περιεχόμενα των «θέσεων» είναι τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο χαρακτήρας του 4ου συνεδρίου

Το περιεχόμενο του 4ου συνεδρίου και των θέσεων

 ΜΕΡΟΣ Α΄

Ο απολογισμός της 20ετίας της ΚΟΕ

Κεντρικές ιδέες

Βασικά στοιχεία απολογισμού (σημεία 1-16)

Η μετάβαση της ΚΟΕ

Η μετάβαση της ΚΟΕ ως κεντρικό απολογιστικό ζήτημα (σημεία 17-22)

Αξιολόγηση των βηματισμών και των κατακτήσεων μέσα στη μετάβαση (σημεία 23-30)

Η περίοδος 2021-2023 (σημείο 31)

Επίλογος απολογισμού (σημεία 32-34)

 ΜΕΡΟΣ Β΄

Η νέα ιστορική φάση

Η μετάβαση του κεφαλαίου, το διπλό καθήκον «αντίσταση και νέα συνείδηση», η θέση της ΚΟΕ μέσα σε αυτά. Τούτων δοθέντων, τι και πώς;

Κεντρικές ιδέες

Η είσοδος σε μια νέα ιστορική φάση και ποια τα βασικά της χαρακτηριστικά (σημεία 1-9)

Η Ελλάδα μέσα στη νέα ιστορική φάση (σημεία 10-21)

Τα καθήκοντα που απορρέουν από αυτό το διάβασμα

Αντιμέτωποι με τη μετάβαση του κεφαλαίου, τον μεγάλο γεωπολιτικό αναδασμό, το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας, και τον ιδιαίτερα αρνητικό συσχετισμό για τους λαούς (σημεία 22-32)

Εμείς και η νέα ιστορική φάση (εμείς ως ιδιαίτερη υποκειμενοποιητική διαδικασία και μορφή οργάνωσης) (σημεία 33-40)

Οι δύο αναγκαίες υπερβάσεις: πολιτική και οργάνωση

α) Πολιτική (σημεία 41-58)

β) Οργάνωση (σημεία 59-75)

 ΜΕΡΟΣ Γ΄

2023, χρονιά «τα πάντα όλα»

Βάθεμα της οικονομικής κρίσης, αντιθέσεις, ανταγωνισμοί, συγκρούσεις, εξελίξεις, αλλαγών στο πολιτικό τοπίο της χώρας, το μεγάλο μπλοκάρισμα

Εκτιμήσεις – Κατευθύνσεις (σημεία 1-21)

Πιο ειδικά για την ΚΟΕ (σημεία 22-24)

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!