Αρχική κοινωνία εργασία Να σε κάψω Γιάνη μου, να σ’ αλείψω (δημοσιονομικά ουδέτερο) λάδι

Να σε κάψω Γιάνη μου, να σ’ αλείψω (δημοσιονομικά ουδέτερο) λάδι

ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε πρόσφατα δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας, την οποία αναγνωρίζει ως μία «από τις πιο επείγουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα».

Στόχος της είναι να παράξει υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στη σύνθεση πρότασης από την Επιτροπή και θα αφορά την επανένταξη στην αγορά εργασίας των μακροχρόνια ανέργων. Η Επιτροπή ζητά να διατυπωθούν απόψεις και ιδέες από τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το πώς είναι δυνατόν να βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών προς τους μακροχρόνια ανέργους, προκειμένου να συντομευτεί το χρονικό διάστημα στο οποίο είναι άνεργοι.

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες καλούνται να συμβάλουν με ιδέες που θα αφορούν την ενοποίηση των υπηρεσιών, εξατομικευμένα μέτρα υποστήριξης, αμοιβαίες υποχρεώσεις και κίνητρα για τους εργοδότες να προσλάβουν μακροχρόνια ανέργους.

Οι δημόσιες Αρχές, πολίτες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ομάδες προβληματισμού και οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να συμμετέχουν. Όπως αναφέρεται, «παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη, με αργούς ρυθμούς, ανακάμπτει από την κρίση, η μακροχρόνια ανεργία συνεχίζει να αυξάνεται. Η μακροχρόνια ανεργία φέρει τεράστιο κόστος, σε ατομικό επίπεδο, μακρο-οικονομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο».

Η δομικά ολιγαρχικά κατασκευασμένη και προσηλωμένη στις πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού, Ευρωπαϊκή Ένωση, αναρωτιέται τι μπορεί να κάνει για τους μακροχρόνια άνεργους. Άνεργους που η ίδια η πολιτική της, όχι μόνο δημιουργεί ολοένα και περισσότερο, αλλά δημιουργεί και τις συνθήκες που κάνουν την επιστροφή στην δουλειά, ολοένα δυσκολότερη και όλα αυτά σε συνθήκες συνεχώς μεγαλύτερης φτωχοποίησης.

Επόμενο ανακοινωθέν: «Πυρομανής προκηρύσσει δημόσια διαβούλευση για την εφαρμογή αποτελεσματικότερων μεθόδων πυρόσβεσης».

Και όλα αυτά εννοείται, αρκεί να μην έχουν «αντίκτυπο» στη δημοσιονομική «ισορροπία».

Ο κόσμος θα γέλαγε, αν τα πράγματα δεν ήταν τόσο τραγικά.

 

Ηλ.Στ.

Σχόλια

Exit mobile version