Μέρος β΄

Γράφει η Πλευράκη Μαρία

Επισκέπτρια Υγείας, ΠΓΝ Αττικόν

 

Στο προηγούμενο σημείωμα της στήλης έγινε μια προσπάθεια προσέγγισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και του πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε όλο της το φάσμα, μέσα σε ένα μη ιατροκεντρικό σύστημα Υγείας.

Ακολουθούν, στη συνέχεια, προτάσεις, παρεμβάσεις και προγράμματα που αν εφαρμοστούν, σε βάθος χρόνου, τα οφέλη θα είναι πολλαπλά καθώς ενισχύουν την υιοθέτηση ενός υγιούς τρόπου ζωής, βελτιώνοντας τα επίπεδα νοσηρότητας του πληθυσμού. Ταυτόχρονα, μειώνονται σημαντικά οι δαπάνες, απαλλάσσοντας το σύστημα Υγείας από αρκετά σοβαρά κόστη.

 

Ακολουθούν προγράμματα παρέμβασης-προαγωγής της Υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Συγκεκριμένα:

  • Προγράμματα αγωγής Υγείας για την πρόληψη κινδύνων που πηγάζουν από τον καθημερινό τρόπο ζωής (διατροφή, καρδιαγγειακά νοσήματα, νεοπλασίες, διαβήτης, εξαρτήσεις) αναδεικνύοντας αφενός τη σημασία υιοθέτησης ενός υγιούς τρόπου ζωής και αφετέρου τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.
  • Προγράμματα αγωγής υγείας-πρόληψης των κινδύνων που πηγάζουν από το εργασιακό περιβάλλον και απορρέουν από τη φύση της εργασίας.
  • Ο θεσμός της Εργατικής Νομοθεσίας, όσον αφορά την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων θα πρέπει να τηρείται σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Η ουσιαστική παροχή υπηρεσιών από Ιατρό Εργασίας (Ι.Ε.) και Τεχνικό Ασφαλείας (Τ.Α.) είναι καθοριστικής σημασίας. Σήμερα, παρόλο που αποτελεί θεσμική υποχρέωση της εργοδοσίας, ελάχιστα τηρείται. Ειδικά στα νοσοκομεία τα οποία θεωρούνται υψηλού κινδύνου, το ποσοστό εκείνων που καλύπτονται από Ι.Ε. και Τ.Α. είναι πολύ μικρό. Σε πολλά νοσοκομεία, δε, δεν υπάρχει καν οργανική θέση ή κι αν υπάρχει, παρακάμπτεται και προσλαμβάνονται με ελαστική μορφή απασχόλησης, κάτι που αποδεδειγμένα δεν μπορεί να λειτουργήσει, αφού τόσο ο Ιατρός Εργασίας όσο και ο Τεχνικός Ασφαλείας μετατρέπονται σε υποχείρια των Διοικήσεων.
  • Συστηματική καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών και νομοθετική ρύθμιση-επικαιροποίηση, όσον αφορά τα κριτήρια χαρακτηρισμού μιας ασθένειας ως επαγγελματική και τη μετέπειτα αντιμετώπιση-φροντίδα του εργαζόμενου.
  • Συστηματική καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων, μελέτη και αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου στους εργασιακούς χώρους και λήψη μέτρων πρόληψης. Να αναφέρουμε, δε, ότι εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων θα πρέπει να γίνεται σε κάθε εργασιακό χώρο, πριν την έναρξη λειτουργίας του.

Κατ’ οίκον νοσηλεία

Παρακολούθηση και νοσηλευτική φροντίδα κατ’ οίκον, ασθενών των οποίων η πορεία της υγείας ή η χρονιότητα της νόσου, επιτρέπει τη συνέχιση της θεραπείας τους κατ’ οίκον, μειώνοντας έτσι το σύνολο ημερών νοσηλείας ανά ασθενή ενώ παράλληλα προλαμβάνουμε επιπλοκές όπως οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Παράλληλη εκπαίδευση-στήριξη οικογενειακού περιβάλλοντος, ειδικά σε περιπτώσεις χρονίων καταστάσεων.

 

Προγράμματα στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ΠΦΥ αποτελεί αδιαπραγμάτευτη ανάγκη η στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων: ΑΜΕΑ, Κακοποιημένες γυναίκες, Μονογονεϊκές οικογένειες, Κακοποιημένα-εγκαταλειμμένα παιδιά, Παιδική φτώχεια, Χρόνιοι πάσχοντες, Καρκινοπαθείς, Ψυχικά ασθενείς-παιδιά-έφηβοι, Εξαρτημένα άτομα, Τρίτη ηλικία, Ρομά / Μειονότητες, Άστεγοι, Μακροχρόνια άνεργοι κ.λπ.

  • Κρίνεται απαραίτητη η επαφή με φορείς και συλλόγους, η καταγραφή αναγκών και ο σχεδιασμός προγραμμάτων στήριξης των ατόμων και των οικογενειών.
  • Αξιοποιούμε και αναπτύσσουμε όλες τις υπάρχουσες δομές και δημιουργούμε νέες όπου χρειάζεται, με ανοικτή γραμμή στήριξης σε κάποιες περιπτώσεις, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών.
  • Βασικός στόχος μας πρέπει να είναι η ανάπτυξη δυνατοτήτων διείσδυσης στην κοινωνία, η καταγραφή των αναγκών της, η διαφώτιση του πληθυσμού, η ενημέρωσή του για τις ήδη υπάρχουσες δομές και η διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες. Απαραίτητη η συνεχής και ουσιαστική σύνδεση και συνεργασία με τα νοσοκομεία αναφοράς και τις περιφέρειες.

Και, βέβαια, όλα αυτά προϋποθέτουν ότι θα έχουμε ένα σύστημα Υγείας, στελεχωμένο με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, με ένα ΕΚΑΒ στελεχωμένο επαρκώς που οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε συνθήκες ανθρώπινες κι όχι σε συνθήκες πολέμου.

Αυτή είναι, αγαπητές συντρόφισσες/σύντροφοι, η δική μου οπτική για το πώς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσει να σηκώσει την Υγεία από τα ερείπια και να χτίσει από την αρχή ένα νέο δημόσιο σύστημα υγείας, στο οποίο η ΠΦΥ θα έχει πρωταρχικό ρόλο. Ο λαός μάς έδωσε εντολή και στήριξη να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Όχι όμως και λευκή επιταγή. Η «δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλους» υπήρξε ένας από τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος της Θεσσαλονίκης και πρέπει να είναι άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησής μας.

Ο σύντροφος υπουργός και οι συνεργάτες του, που είναι υπεύθυνοι για την Υγεία, έχουν αναλάβει φορτίο βαρύ, θα έχουν όμως την αμέριστη στήριξη και τη βοήθεια όλων μας σε κάθε ειλικρινή προσπάθεια, μέχρις ότου καταφέρουμε να μετατρέψουμε τη «δημόσια και δωρεάν Υγεία» από εμπόρευμα σε κοινωνικό αγαθό. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν θα ανεχτούμε η δική μας κυβέρνηση της Αριστεράς να αποτελέσει τη συνέχεια των μέχρι σήμερα καταστροφικών πολιτικών που έφτασαν τη χώρα μας στη δεινή θέση της φτώχειας, της εξαθλίωσης και της ταπείνωσης.

Αρωγός σ’ αυτή την προσπάθεια υποστήριξης του κυβερνητικού έργου θα είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση νέων συντρόφων, οι οποίοι έχουν γνώση της κατάστασης εκ των έσω και μπορούν να δώσουν προτάσεις και λύσεις στα ουσιαστικά προβλήματα της Υγείας.

 

 

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!