Τρεις μήνες βρίσκονται εκτός της ΕΡΤ οι 61 δημοσιογράφοι που απασχολούνταν ως εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου και έληξε η σύμβασή τους.

Κι ενώ η προοπτική επαναπρόσληψης εξατμίζεται, οι απολυμένοι δημοσιογράφοι μένουν χωρίς αποζημίωση και χωρίς επίδομα ανεργίας. Σύμφωνα με τη γραφειοκρατία, οι 61 δημοσιογράφοι δεν καταγράφονται πουθενά ως άνεργοι και ούτε μπορούν να καταγραφούν. Κι ας μην έχουν άλλη εργασία, αφού προϋπόθεση για την πρόσληψή τους στην ΕΡΤ ήταν η μονοθεσία.
Όπως εξηγούν οι ίδιοι, «η μεν ΕΡΤ ισχυρίζεται ότι -χωρίς δική της υπαιτιότητα- δεν κάνει κρατήσεις για επίδομα ανεργίας, το δε ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ισχυρίζεται ότι χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή του σχετικού επιδόματος (σ.σ. οι άνεργοι δημοσιογράφοι δικαιούνται επίδομα ανεργίας από τον ασφαλιστικό τους φορέα, το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ). Αν ρίξει κάποιος μια ματιά στα χαρτιά μισθοδοσίας της ΕΡΤ, υπάρχουν κρατήσεις για όλα τα επιδόματα αλληλεγγύης, αλλά και κρατήσεις υπέρ ανεργίας».
Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο οι απολυμένοι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ ζητούν να αντιμετωπισθεί η περίπτωσή τους ως μαζική απόλυση και να ενταχθούν στο καθεστώς επιδότησης ανεργίας ή σε διαφορετική περίπτωση να τους καταβληθεί, έστω, επίδομα αλληλεγγύης.

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!