Ηθική ονομάζεται η κρίση των πράξεων ή των λόγων κάποιου, η οποία βασίζεται σε τρεις άξονες: το κίνητρο, το μέσο και το αποτέλεσμα. Κάθε άξονας εξετάζεται με βάση το αν ωφελεί την ανθρωπότητα περισσότερο από όσο την βλάπτει. Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε η πράξη είναι ηθική. Κάθε άξονας οφείλει να κρίνεται μετά το πέρας της επίδρασής του· το κίνητρο οφείλει να κρίνεται μετά την αποσαφήνιση των σκέψεων και των συναισθημάτων του ανθρώπου, το μέσο μετά την τέλεση της πράξης και το αποτέλεσμα μετά την εμφάνιση όλων των επιπτώσεων που παρουσιάζει η πράξη.

Η ηθική αδιαφορεί για την κρίση των θυτών, ενδιαφέρεται για την κρίση των θυμάτων. Αν αυτός που δρα κρίνει την πράξη ως ηθική και αυτός που την δέχεται ως ανήθικη, σε περίπτωση που δεν υπάρχει οποιοσδήποτε άλλος κριτής, η πράξη είναι ανήθικη. Πάντοτε όμως υπάρχει ένας άλλος κριτής· η κοινωνία. Το διαρκώς επανεξεταζόμενο σύστημα αξιών, ο κώδικας ηθικής της κάθε κοινωνίας, ο οποίος διαμορφώνεται σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, σε κάθε συγκεκριμένο τόπο, από κάθε συγκεκριμένο σύνολο ατόμων και έπειτα αναδιαμορφώνεται. Συνοψίζοντας, η πράξη είναι ηθική αν το κίνητρο, το μέσο και η πράξη της κρίνονται ως ηθικά από την κοινωνία ή, έστω, τον αποδέκτη της πράξης.

Αυτονόητο είναι πως εφόσον η πράξη κρίνεται (και) από τα αποτελέσματά της, δε μπορεί να θεωρηθεί ηθική πριν την τέλεσή της. Δε μπορεί επίσης να κριθεί πριν να αποκαλυφθούν όλα τα αποτελέσματά της, κατά συνέπεια, αν η τέλεση της πράξης περιλαμβάνει ψεύδος, η ηθικότητα της πράξης μπορεί να κριθεί μόνο μετά την αποκάλυψη αυτού.

Ο τελεστής μίας ανήθικης πράξης χαρακτηρίζεται ως ανήθικος άνθρωπος, όπως ο δημιουργός ενός ξύλινου επίπλου χαρακτηρίζεται ξυλουργός. Η ιδιότητα αυτή μονιμοποιείται με την επαναληπτική τέλεση όμοιων πράξεων. Ωστόσο, το αποτέλεσμα της ανήθικης πράξης ίσως να έχει προβλεφθεί, ίσως να έχει προκληθεί από το δράστη, σίγουρα όμως δεν αποτελεί το κύριο επιχείρημα υπέρ της καταδίκης του· συχνότατα εξωτερικοί παράγοντες που παρεισφρέουν μεταξύ της δράσης του θύτη και το αποτέλεσμα αποδυναμώνουν τη σχέση αιτίου και αιτιατού μεταξύ τους. Το ίδιο ισχύει και για το μέσο· μολονότι συνήθως επιλέγεται από το θύτη, η ανεξάρτητη δράση του (αν πρόκειται για έμβιο ον) ή η απόκλισή του από την ιδεατή του χρήση χαλαρώνει την σύνδεση μεταξύ του θύτη και της ανηθικότητας. Μολονότι η πράξη κρίνεται με βάση τρεις άξονες, η ανηθικότητα του θύτη κρίνεται με βάση έναν θεμελιώδη άξονα (το κίνητρο) και δύο συμπληρωματικούς (το μέσο και το αποτέλεσμα).

Μπορεί λοιπόν ένας ηθικός άνθρωπος να διαπράξει μία ανήθικη πράξη, χωρίς να στερηθεί την ιδιότητά του; Ναι, αν έχει ηθικό κίνητρο, αλλά ανήθικο μέσο και αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, κάποιος που ανησυχεί για την υγεία των γειτόνων του (κίνητρο), ανοίγει τρύπα μέσα από τον τοίχο για να μάθει τι συμβαίνει (μέσο), ώσπου οι στην πραγματικότητα ερωτοτροπούντες γείτονές του αντιλαμβάνονται τη δράση του (αποτέλεσμα). Ο κωμικοτραγικός ήρωας αυτού του παραδείγματος δεν είναι ανήθικος άνθρωπος.

Ανήθικος είναι ο άνθρωπος που τα κίνητρά του είναι ανήθικα. Το δίκαιο, η φιλοσοφία και ο ανθρώπινος πολιτισμός θεωρούν τον άνθρωπο υπεύθυνο για τα κίνητρά του. Πράγματι, αν κάποιος ερωτηθεί γιατί έκανε μία πράξη, θεωρεί πως ο λόγος που επέλεξε να την κάνει γεννήθηκε στο μυαλό του, αποτελεί συνειδητή επιλογή του. Ο καθένας μας θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο για τις πράξεις του, επειδή το σώμα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα που ο ίδιος αναγνωρίζει ως δικά του τον ώθησαν να πράξει κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Κάποιες φορές, ωστόσο, ο άνθρωπος προτιμά να μην έχει περιθώριο ελεύθερης επιλογής. Όπως αναπτύσσεται εκτενώς στο βίντεο [1], συχνά, ο άνθρωπος αισθάνεται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για την επιρροή των δεδομένων που έλαβε δίχως να επιλέξει. Αυτό ερμηνεύεται από εμένα ως εξής: όταν δέχεται κάποιος κάτι ως δεδομένο το θεωρεί επιλογή άλλου, ο οποίος για να είναι σε θέση να το επιλέξει, χρήζει μεγαλύτερης εμπιστοσύνης από ότι εκείνος έχει στον εαυτό του. Εμπιστευόμαστε κάποιον αόρατο που επέλεξε κάτι περισσότερο από ό,τι εμπιστευόμαστε εμάς να επιλέξουμε κάτι. Σα να είμαστε προγραμματισμένοι να δεχόμαστε παθητικά εντολές τρίτων και όχι να επιλέγουμε μόνοι μας.

Προφανώς υπάρχουν κοινωνικοί παράγοντες (αυταρχικά πολιτεύματα, θεοκρατικές κοινωνίες) που έχουν οδηγήσει σε αυτήν την τάση προς στέρηση της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου, υπάρχουν όμως και βιολογικοί παράγοντες που ερμηνεύουν το ίδιο φαινόμενο. Όπως αποδεικνύεται στο ίδιο βίντεο, οι υποσυνείδητες λειτουργίες του εγκεφάλου δίνουν κατευθυντήριες γραμμές για δράσεις, τις οποίες ακολουθεί η συνειδητή λειτουργία του εγκεφάλου. Με άλλα λόγια, κάθε ιδέα ή πρόθεση κάποιου διαμορφώθηκε πριν εκείνος συνειδητοποιήσει τη διαμόρφωσή της.

Επιρροές της κοινωνίας, γενετικές προδιαθέσεις και εγκεφαλική λειτουργία μη ελεγχόμενη από τον ίδιο τον άνθρωπο αποτελούν παράγοντες που διαμορφώνουν τα κίνητρα των πράξεών του. Ο άνθρωπος, όμως, δεν έχει συνείδηση όλων αυτών, δε θεωρεί κανείς πως αυτοί οι τρεις παράγοντες είναι κομμάτι του χαρακτήρα του, δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τις αποφάσεις τους, θα αντιδράσει αν καταδικαστεί για δικές του πράξεις. Το ποιοι είμαστε καθορίζεται από το τι θεωρούμε ως εμάς, το τι μπορούμε να αισθανθούμε ως εμάς, το τι ελέγχουμε. Δεν ελέγχουμε την κοινωνία, το γενετικό μας κώδικα, τις υποσυνείδητες εντολές μας. Αν δεχθούμε πως ό,τι αποκαλούμε ελεύθερη βούληση πρόκειται για το κράμα των επιδράσεων των τριών αυτών παραγόντων, τότε η ελεύθερη βούλησή μας δεν προέρχεται από εμάς και άρα δεν έχουμε ελεύθερη βούληση.

Κατ’ επέκταση, αν κάποιος δεν επέλεξε τους στόχους του, δεν επέλεξε τα κίνητρά του, τότε ακόμα και αν αυτά είναι ανήθικα, ο ίδιος δεν είναι ανήθικος, διότι δεν ευθύνεται για αυτά. Δεν είναι δηλαδή συνετό να τιμωρηθεί για αυτά. Πρέπει όμως να πάψει να έχει αυτά τα ανήθικα κίνητρα. Στόχος λοιπόν του σωφρονιστικού συστήματος είναι να επηρεάζει τους κοινωνικούς παράγοντες και να ρυθμίζει τον τρόπο ανάμιξης των ερεθισμάτων εντός του μυαλού του θύτη, αντί να τιμωρεί τον ίδιο. Το μόνο που είμαστε οι άνθρωποι είναι δοχεία, φίλτρα ερεθισμάτων. Συναρτήσεις· δεν είμαστε ούτε η ανεξάρτητη μεταβλητή, ούτε η ανεξάρτητη για αυτό δε μπορούμε να κατηγορούμαστε για κανένα από τα δύο. Και για αυτό η διαφορά του ανθρώπου με τις ηθικότερες πράξεις από εκείνον με τις ανηθικότερες πράξεις είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές που δέχθηκαν. Τίποτα άλλο.

 

ἄκων 08.02.2017

 

[1] ‘Freedom of Choice – Mind Field (Ep 5)’, όπως διατίθεται (επί πληρωμή) εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=lmI7NnMqwLQ&t=0s

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!