Μνημόνιο και ευρωπαϊκές οδηγίες αναθεωρούν το θεσμικό πλαίσιο. Του Βασίλη Τσάκου.

Σαρωτικές αλλαγές στη διαδικασία αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων της χώρας μας, αλλά και στο χάρτη των επαγγελματικών δικαιωμάτων φέρνει το Μνημόνιο με την τρόικα και οι δύο κοινοτικές οδηγίες, 36/2005 και 123/2006, για την «αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» και τις «υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά».

Ζητήματα τα οποία άπτονται με την εξάλειψη των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των υπηρεσιών μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και προσόντων, καθώς και τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας (προσωρινής ή μόνιμης) για την άσκηση του κάθε επαγγέλματος.
Οι δύο κοινοτικές οδηγίας ενσωματώθηκαν στο Ελληνικό Δίκαιο με το ΠΔ 38 (ΦΕΚ 78/25/5/2010) και το νόμο 3844 (ΦΕΚ 63/3/3/2010), αντίστοιχα.

Έπιασαν δουλειά…
Ήδη, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας, με συντονιστή τον γενικό γραμματέα κ. Αλέξανδρο Φούρλα, για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα κατοχυρωμένα τεχνικά επαγγέλματα και την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησής τους. Έργο που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, με ασφυκτικά ενδιάμεσα χρονοδιαγράμματα.
Στο πλαίσιο των επικείμενων αλλαγών έχει αποφασιστεί η τροποποίηση του, «αναχρονιστικού», όπως δηλώνουν στελέχη του υπουργείου, νόμου 6422/34, ο οποίος αποτελεί τη βάση για την έκδοση των επαγγελματικών αδειών των κατοχυρωμένων επαγγελμάτων.
Με γνώμονα την ευρωπαϊκή εμπειρία και πρακτική, θα εξεταστούν οι υφιστάμενες υποδομές εκπαίδευσης, οι προϋποθέσεις απόδοσης των σχετικών επαγγελματικών δικαιωμάτων, καθώς και οι σχετικοί μηχανισμοί αδειοδότησης των επαγγελματιών.
Επισήμως, το υπουργείο δηλώνει ότι είναι πρώιμη η όποια συζήτηση για τις αλλαγές που θα επέλθουν στα επαγγέλματα, καθώς περιμένει (μέχρι τις 20 Ιουλίου) τις έγγραφες προτάσεις 29 φορέων και ομοσπονδιών (ΤΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΕ κ.λπ.), γύρω από αυτά τα ζητήματα.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, είναι σίγουρο ότι θα προωθηθεί ο περιορισμός του μεγάλου αριθμού των αδειών των τεχνικών επαγγελμάτων. Όπως κατά καιρούς έχει λεχθεί, στην Ελλάδα υπάρχει πολυδιάσπαση του αντικειμένου του κάθε επαγγέλματος σε ειδικότητες και κατηγορίες, εν αντιθέσει με τα όσα ισχύουν στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το καθεστώς, όπως λένε, είναι πιο απλό.
Και μπορεί τα στελέχη του υπουργείου να θεωρούν πρώιμη την όποια συζήτηση για τις αλλαγές που θα επέλθουν, στην ουσία όμως, πολλά δείχνουν να είναι δρομολογημένα. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι πέρυσι, λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές, η τότε ηγεσία του υπουργείου έδωσε στη δημοσιότητα σχέδιο νόμου για το θέμα της πιστοποίησης των προσόντων των επαγγελματιών και τη δυνατότητα να αντικαθιστούν το σύστημα εξετάσεων από τις νομαρχίες, με κατάρτιση και πιστοποίηση σε διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ φορείς. Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με το υπό κατάθεση στη Βουλή νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τη «Διά Βίου Μάθηση» και τη δημιουργία του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, κατ’ αντιστοιχία με το ευρωπαϊκό, αναμένεται ν’ αλλάξουν τον επαγγελματικό και εκπαιδευτικό χάρτη της Ελλάδας και, ουσιαστικά, να «καθαρίσουν» όλους τους περιορισμούς για την απρόσκοπτη είσοδο ξένων εταιριών και εργαζομένων στη χώρα μας.

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!