Η Μεγάλη Προλεταριακή Πολιτιστική Επανάσταση που εκτυλίσσεται τώρα είναι μια μεγάλη επανάσταση που αγγίζει βαθιά τις ψυχές των ανθρώπων και αποτελεί ένα νέο στάδιο στην ανάπτυξη της σοσιαλιστικής επανάστασης στη χώρα μας, ένα στάδιο το οποίο είναι και ευρύτερο και βαθύτερο.

Στη 10η Ολομέλεια της 8ης Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, ο σ. Μάο Τσε Τούνγκ είπε: για να ανατρέψεις μια πολιτική εξουσία, είναι πάντα απαραίτητο, πρώτα απ’ όλα, να δημιουργήσεις κοινή γνώμη, να κάνεις δουλειά στην ιδεολογική σφαίρα. Αυτό ισχύει και για την επαναστατική τάξη καθώς και για την αντεπαναστατική τάξη. Αυτή η άποψη του σ. Μάο Τσε Τούνγκ έχει αποδειχθεί εντελώς σωστή στην πράξη.

Παρ’ όλο που η αστική τάξη έχει ανατραπεί, ακόμη προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τις παλιές ιδέες, τον πολιτισμό, τα έθιμα και τις συνήθειες των εκμεταλλευτριών τάξεων για να διαφθείρει τις μάζες, να κατακτήσει το μυαλό τους και πασχίζει να οργανώσει την επιστροφή της. Το προλεταριάτο πρέπει να κάνει ακριβώς το αντίθετο: πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα και αποφασιστικά κάθε πρόκληση της αστικής τάξης στο ιδεολογικό πεδίο και να χρησιμοποιεί τις νέες ιδέες, τον πολιτισμό, τα έθιμα και τις συνήθειες του προλεταριάτου για να αλλάξει την ψυχοσύνθεση του συνόλου της κοινωνίας. Επί του παρόντος, ο στόχος μας είναι να αγωνιστούμε ενάντια και να ανατρέψουμε εκείνα τα άτομα στην εξουσία που έχουν πάρει τον καπιταλιστικό δρόμο, να επικρίνουμε και να αποκηρύξουμε τις αντιδραστικές αστικές ακαδημαϊκές «αυθεντίες» και την ιδεολογία της αστικής τάξης και όλων των άλλων εκμεταλλευτριών τάξεων και να αναμορφώσουμε την εκπαίδευση, τη λογοτεχνία και την τέχνη και όλα τα άλλα μέρη του εποικοδομήματος που δεν είναι σε αντιστοιχία με τη σοσιαλιστική οικονομική βάση, έτσι ώστε να διευκολύνουμε την εδραίωση και την ανάπτυξη του σοσιαλιστικού συστήματος.

(Το πρώτο από τα «16 Σημεία» που δημοσιεύτηκαν στις 8 Αυγούστου 1966 στο πλαίσιο των αποφάσεων της 11ης Ολομέλειας της 8ης ΚΕ του ΚΚ Κίνας)

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!