Προτάσεις που συμβάλλουν στη λειτουργία ενός κόμματος που αυτοαξιολογείται με αντικειμενικούς όρους και συγχρόνως δημοσιοποιεί κρίσιμο μέρος των εσωτερικών του δεδομένων. Του Τάσου Αναστόπουλου*

1. Εσωκομματική λογοδοσία και αξιολόγηση των βουλευτών και των δημάρχων και περιφερειαρχών που έχουν εκλεγεί με την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ.  Καθιέρωση συστηματικής εσωτερικής λογοδοσίας και αξιολόγησης, σε ετήσια βάση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των αιρετών επικεφαλής περιφερειών και δήμων, ανεξαρτήτως του αν ανήκουν ή όχι στον ΣΥΡΙΖΑ, από επιτροπή της Κ.Ε. και με συμμετοχή εκπροσώπου της Ν.Ε. στην οποία ανήκουν.
2. Εσωκομματική λογοδοσία και αξιολόγηση όλων των προσώπων που μισθοδοτούνται από το κόμμα.
Καθιέρωση συστηματικής εσωτερικής λογοδοσίας και αξιολόγησης, σε ετήσια βάση όλων των προσώπων που μισθοδοτούνται από το κόμμα (επαγγελματικά στελέχη, αποσπασμένοι κ.λπ.) και έλεγχος της αντικειμενικότητας των διαδικασιών επιλογής τους από επιτροπές που συγκροτούνται στη νομαρχιακή οργάνωση όπου ανήκουν. Οι εκθέσεις αξιολόγησης έχουν βαρύνοντα εισηγητικό χαρακτήρα προς την Κ.Ε.
3. Δημόσιος οικονομικός απολογισμός του κόμματος.
Το κόμμα σε ετήσια βάση προβαίνει σε δημόσιο οικονομικό απολογισμό βάσει έκθεσης επιτροπής οικονομικού ελέγχου ανεξάρτητης από το κόμμα.
4. Διαδικασία απολογισμού πεπραγμένων όλων των τάσεων του κόμματος.
Σε κάθε συνέδριο του κόμματος όλες οι επίσημες τάσεις υποχρεούνται να καταθέτουν απολογισμό πεπραγμένων και να υπόκεινται σε έλεγχο από το αντίστοιχο σώμα.

* Ο Τάσος Αναστόπουλος είναι μέλος
της Τ.Ο. Μίκρας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!