Νικητές διπλών προσκλήσεων για θεατρικές παραστάσεις στην Αθήνα

(ταξινόμηση ανά αριθμό λαχνού)    

                                               

Λαχνός            Έργο  

17        Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

26        Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος  

42        Κιβώτιο         

50        Κιβώτιο         

51        Ο Φιλάργυρος          

56        Ο Φιλάργυρος          

62        Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος  

69        Ο Φιλάργυρος          

71        Όλη η βίβλος, λέμε τώρα     

76        Ο Φιλάργυρος          

85        Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

88        Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

119      Σκύλος με Σπίτι       

121      ΜπΑΤσος     

131      Ο Φιλάργυρος          

151      Ο Φιλάργυρος          

157      Ο Φιλάργυρος          

366      Όλη η βίβλος, λέμε τώρα     

373      Ο Φιλάργυρος          

378      ΜπΑΤσος     

384      Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

389      Ο Φιλάργυρος          

392      Ο Φιλάργυρος          

405      ΕΜΕΙΣ          

604      Κλάξον, Γιούχα & Παλιάτσοι         

608      Ο Φιλάργυρος          

611      Ο Φιλάργυρος          

626      Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

629      Ο Φιλάργυρος          

639      Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

644      Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος  

650      ΜπΑΤσος     

656      Ο Φιλάργυρος          

686      Ο Φιλάργυρος          

1001    Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

1009    Ο Φιλάργυρος          

1144    Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

1145    Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

1153    Ανύπαρκτοι Φίλοι    

1162    Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

1166    Ζεϊμπέκικο    

1171    Κλάξον, Γιούχα & Παλιάτσοι         

1177    Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

1191    Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος  

1232    Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

1233    Ο Φιλάργυρος          

1242    Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

1300    Όλη η βίβλος, λέμε τώρα     

1322    Παράσιτα      

1356    Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος  

1358    Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

1366    Σκύλος με Σπίτι       

1431    Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος  

1439    Κλάξον, Γιούχα & Παλιάτσοι         

1522    Ο Φιλάργυρος          

1525    Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος  

1532    Ο Ουρανός πάνω από την πόλη      

1544    Ανύπαρκτοι Φίλοι    

1563    Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

1586    Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

1589    Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

1595    Κλάξον, Γιούχα & Παλιάτσοι         

1644    Ο Φιλάργυρος          

1680    Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

2032    Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

2040    Σκύλος με Σπίτι       

2044    Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

2053    Ο Φιλάργυρος          

2068    Παράσιτα      

2073    Κλάξον, Γιούχα & Παλιάτσοι         

2084    Ο Φιλάργυρος          

2088    ΜπΑΤσος     

2111    ΜπΑΤσος     

2112    Ο Ουρανός πάνω από την πόλη      

2128    Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος  

2181    Ο Ουρανός πάνω από την πόλη      

2197    Ο Φιλάργυρος          

2200    Κλάξον, Γιούχα & Παλιάτσοι         

2201    Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος  

2207    Ο Φιλάργυρος          

2237    Ο Ουρανός πάνω από την πόλη      

2243    Ο Ουρανός πάνω από την πόλη      

2256    Ανύπαρκτοι Φίλοι    

2283    Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

2290    Σκύλος με Σπίτι       

2429    Ο Φιλάργυρος          

2631    Ο Φιλάργυρος          

2703    Κλάξον, Γιούχα & Παλιάτσοι         

2919    ΕΜΕΙΣ          

2928    ΕΜΕΙΣ          

2939    Εμιγκρέδες   

2942    Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος  

2948    Ανύπαρκτοι Φίλοι    

2984    Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

3031    Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

3041    Σκύλος με Σπίτι       

3053    Ζεϊμπέκικο    

3061    Κλάξον, Γιούχα & Παλιάτσοι         

3065    Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

3079    12 ενορκοι     

3081    Ο Φιλάργυρος          

3122    Ανύπαρκτοι Φίλοι    

3151    Κλάξον, Γιούχα & Παλιάτσοι         

3167    Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

3170    12 ενορκοι     

3171    Ο Φιλάργυρος          

3181    Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

3190    Ο Φιλάργυρος          

3200    Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

3215    Ο Φιλάργυρος          

3223    Εμιγκρέδες   

3255    Κλάξον, Γιούχα & Παλιάτσοι         

3271    Ο Φιλάργυρος          

3282    Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

3301    Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

3355    Ο Παπουτσωμένος Γάτος    

 

Οι νικητές θα βρουν πληροφορίες για το δώρο τους στα τηλέφωνα: 210-3468282 ή 210-6441745  (ζητάτε τη Ζωή). Μπορείτε επίσης να περάσετε από τα γραφεία της εφημερίδας (Ησαΐα Σαλώνων 4-6, δίπλα στην Πλατεία Γκύζη) από τις 9:00 έως τις 16:00.
 
Οι νικητές θα πρέπει να κάνουν τηλεφωνική κράτηση των θέσεών τους στο θέατρο, το οποίο θα είναι ενημερωμένο με το ονοματεπώνυμό τους.
Μην το καθυστερήσετε! Κάποιες παραστάσεις τελειώνουν στις αρχές Απριλίου!

 

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!