Του Γιώργου Τοζίδη

Η κρίση και η επίθεση της κυβέρνησης του κεφαλαίου, της ΕΕ και του ΔΝΤ έχουν συνέπειες και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο «Καλλικράτης» εντάσσεται στο νεοφιλελεύθερο σχέδιο για την περιστολή των δημοσίων δαπανών μέσω των απολύσεων και της υποβάθμισης της υγείας, της παιδείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Παράλληλα, οι συνενώσεις δημιουργούν ευνοϊκότερες συνθήκες για την είσοδο του κεφαλαίου, μέσω των ΣΔΙΤ ή των ιδιωτικοποιήσεων, σε τομείς όπως είναι η ύδρευση και αποχέτευση, η αποκομιδή των απορριμμάτων και η δημιουργία υποδομών.

Στο δήμο Θεσσαλονίκης, η δεξιά διοίκηση ευθύνεται για τη συνολική υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, για τα έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα, για την ανυπαρξία δομών αλληλεγγύης και για τη σκανδαλώδη διαχείριση των δημόσιων πόρων. Με πρόσχημα την ανάγκη ανατροπής αυτής της διοίκησης, συγκροτούνται, τους τελευταίους μήνες, ομαδοποιήσεις, χωρίς αρχές και πρόγραμμα, στις οποίες διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο επιχειρηματίες της πόλης (στην πρωτεύουσα της ανεργίας…). Η εμπλοκή τους είναι ευεξήγητη με βάση τις επιχειρηματικές προοπτικές που ανοίγει ο «Καλλικράτης» και την εξελισσόμενη προσπάθεια συνολικής απαξίωσης του πολιτικού προσωπικού.

Για την ανατροπή της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων στο δήμο Θεσσαλονίκης υπέρ των δημοτών, πρέπει άμεσα να παρθεί η πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση ενός αριστερού, ριζοσπαστικού προγράμματος με κύρια χαρακτηριστικά:

α. την απόρριψη της ένταξης στο μηχανισμό κυβέρνησης, ΕΕ και ΔΝΤ,

β. την εναντίωση στον «Καλλικράτη» και ειδικότερα στις απολύσεις και την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών,

γ. την πάλη ενάντια στις επερχόμενες ιδιωτικοποιήσεις και στις ΣΔΙΤ,

δ. την εξασφάλιση σταθερής απασχόλησης για όσους/ες εργάζονται στο δήμο,

ε. τη δημιουργία δομών αλληλεγγύης για τα θύματα της κρίσης,

στ. τη βελτίωση της ποιότητας ζωής με την ανάδειξη και διεκδίκηση των ελεύθερων χώρων, τη λήψη μέτρων βελτίωσης του κυκλοφοριακού κ.ά.,

ζ. την καθιέρωση αμεσοδημοκρατικών θεσμών σχεδιασμού και ελέγχου με ουσιαστικές αρμοδιότητες.

Στη διαμόρφωση, προβολή και υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος μπορούν να συναντηθούν δημοτικές κινήσεις και συλλογικότητες που ήδη κινητοποιούνται ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης, της ΕΕ και του ΔΝΤ αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. Ακόμη, στη βάση αυτού του προγράμματος θα πρέπει να γίνει η επιλογή του/της υποψήφιου/ας δημάρχου.

Επειδή ο αγώνας ενάντια στο νεοφιλελευθερισμό μπορεί και πρέπει να εκφραστεί και στις δημοτικές εκλογές, είναι η ώρα μας…

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!