Περισσότερο οργανωτικού χαρακτήρα, η συνεδρίαση θα καταλήξει στην εκλογή Εκτελεστικής Γραμματείας

Το επόμενο βήμα στην πορεία του μετά την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη και ενόψει του Συνεδρίου της άνοιξης, κάνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, του οποίου η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή (ΚΠΕ) θα συνεδριάζει από τις 10.30 το πρωί στο cine Κεραμεικός.
Σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση η ΚΠΕ, αποτελούμενη από 316 μέλη (στα αρχικά 301 προστέθηκαν άλλα 15 μέλη ώστε να καλυφθούν οι απαιτούμενες ποσοστώσεις ανά περιφέρεια της χώρας), θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα εκλέξει την Εκτελεστική Γραμματεία του σχήματος. Η Εκτελεστική Γραμματεία θα αριθμεί 35 μέλη και αντικείμενό της θα αποτελεί η χάραξη της πορείας, του σχεδιασμού και των πολιτικών σχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ σε μια περισσότερο τακτική βάση, καθώς το όργανο αυτό θα είναι πιο μικρό από την ΚΠΕ, άρα πιο ευέλικτο και λειτουργικό. Κάτι που αποτελεί ζητούμενο, αφού επιδιώκεται να βρεθεί ένας τρόπος καθολικής και «στρωτής» λειτουργίας του σχήματος, απρόσκοπτης επικοινωνίας μεταξύ των μερών του, και ευέλικτης παρέμβασης.
Στην ψηφοφορία για την Εκτελεστική Γραμματεία θα πρέπει να θεωρείται αναμενόμενη η εμφάνιση δύο ξεχωριστών ψηφοδελτίων (ως συνέχεια ανάλογης πρακτικής με αυτήν που ακολουθήθηκε στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη), καθώς φαίνεται ότι η ομαδοποίηση γύρω από το «Αριστερό Ρεύμα» του Συνασπισμού προσανατολίζεται να κατεβάσει δική της λίστα. Έτσι, τα μέλη της ΚΠΕ θα πρέπει να επιλέξουν μία από τις δύο λίστες που φαίνεται ότι θα υπάρχουν. Στο πλαίσιο της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής αναμένεται να λειτουργήσουν τέσσερις θεματικές υποεπιτροπές. η Επιτροπή Προγράμματος, η Επιτροπή Θέσεων για το Ιδρυτικό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη, η Επιτροπή Καταστατικού και τέλος η Οργανωτική Επιτροπή. Σύμφωνα επίσης με τις πληροφορίες, η νέα Εκτελεστική Γραμματεία αναμένεται να εκλέξει κάποιο πιο ολιγομελές όργανο που θα έχει την ευθύνη του συντονισμού σε πιο καθημερινή βάση. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι ήδη σε μια σειρά τοπικές και κλαδικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ πραγματοποιούνται συνελεύσεις απολογισμού της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης και προγραμματισμού των επόμενων βημάτων της κάθε τοπικής ή κλαδικής οργάνωσης.

Ηλ.Στ.

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!