Ερωτηματικά από τις μεθοδεύσεις για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στις Σέρρες. Του Παναγιώτη Κοτρώνη

Στις 27 Δεκεμβρίου, κυριολεκτικά δηλαδή μέσα στην κορύφωση των γιορτών, το Δ.Σ. του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων νομού Σερρών (ΕΣΑΝΣ Α.Ε.) δείχνοντας μία ανεξήγητη βιασύνη ανέδειξε την Κοινοπραξία ARCHIRODON GROUP-INTRAKAT-ΕNVITEC ως προσωρινό ανάδοχο της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στο Παλαιόκαστρο Σερρών.
Απέναντι στη σπουδή αυτή, η δημοτική κίνηση Δήμου Σερρών Διάβαση Πεζών, αλλά και η Πρωτοβουλία Πολιτών για την Εναλλακτική Διαχείριση των Απορριμμάτων ζήτησαν σύγκληση όλων των Δημοτικών Συμβουλίων για να αποφασίσουν, αφού όμως τεθούν υπόψη τους οι δεσμευτικές προσφορές αλλά και το σχέδιο της σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον ανάδοχο.
Η πίεση απέδωσε και ήδη ο δήμαρχος Εμμ. Παππά και διευθύνων σύμβουλος της ΕΣΑΝΣ, Β. Καλαθάς, δεσμεύτηκε να φέρει το θέμα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν δε η απόφαση είναι απορριπτική θα παραιτηθεί από το Δ.Σ. της ΕΣΑΝΣ.
Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Σερρών (στις 8/1/2014) σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου, προέκυψαν πολλά ερωτήματα από τις απαντήσεις τόσο του δημάρχου Σερρών και προέδρου της ΕΣΑΝΣ Π. Αγγελίδη, όσο και του τεχνικού συμβούλου Γ. Ηλιόπουλου. Μεταξύ άλλων παραθέτουμε:
1. Είναι μονόδρομος η επιλογή της ΕΣΑΝΣ να επιβαρύνει τους Δήμους με επιπλέον 70,81 ευρώ/τόνο, από τα 20 ευρώ (15 ευρώ/τόνο συν 5 για την κατασκευή του νέου χώρου απόθεσης απορριμμάτων) που πληρώνουν σήμερα, μετακυλίοντας το κόστος στους πολίτες με αύξηση των δημοτικών τελών;
2. Γιατί αποκλείουμε τη συμμετοχή του πολίτη από τη διαδικασία της ανακύκλωσης, δεδομένου ότι ο κάθε πολίτης θα χρεώνεται κατ’ ελάχιστον με 250 κιλά απορριμμάτων ανά έτος και επί 25 χρόνια, ανεξάρτητα από το τι θα παράγει και τι θα ανακυκλώνει, βάζοντας έτσι φραγμό στην προαγωγή της περιβαλλοντικής παιδείας;
3. Γιατί δεν διευρύνεται η εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωσης με αποτέλεσμα την εξασφάλιση εσόδων; Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών και με την υποτυπώδη ανακύκλωση εισέπραξε ποσό 20.522,12 ευρώ για το 2008 και 79.079,44 ευρώ για το 2009. Ας αναρωτηθούμε πόσο αυξημένα θα ήταν τα παραπάνω ποσά με σοβαρή ανακύκλωση και πόσες επιπλέον θέσεις εργασίας θα προέκυπταν.
4. Γιατί πρέπει οι Σερραίοι πολίτες να μην μπορούν να αξιοποιήσουν τα τεχνολογικά δεδομένα που διαρκώς προκύπτουν σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων (αντιρρυπαντική τεχνολογία, νέα υλικά κ.ά.) αλλά για 25 χρόνια να είναι δεσμευμένοι με μια σύμβαση που θα είναι αναχρονιστική;
Κατά τα λοιπά, μέχρι σήμερα έχουν προκύψει τα εξής:
α) Το κόστος επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 25.500.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
β) Το 60% της επένδυσης προέρχεται από δημόσια επένδυση και μόνο το 40% από ίδια και δανειακά κεφάλαια.
γ) Η ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ θα καταβάλει στην Κοινοπραξία για τη διαχείριση της Μονάδας 75.500.000 ευρώ (ανακοίνωσαν το NPV=39.500.000, με προεξοφλητικό επιτόκιο 5,76% για να φαίνεται μικρό το ποσό στα ματιά των δημοτών), ήτοι 3.020.000 ευρώ ετησίως προσαυξημένο κατ’ έτος με το δείκτη τιμών καταναλωτή.
δ) Ενώ η Κοινοπραξία θα καταβάλει για την κατασκευή της Μονάδας μόνο 10.000.000 ευρώ θα εισπράξει μεικτά έσοδα 75.500.000 ευρώ. Απόδοση επένδυσης: 755%…
ε) Η αύξηση των τελών διαχείρισης των απορριμμάτων για κάθε οικογένεια ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 472,1%. (Παράδειγμα: Αν μια οικογένεια καταβάλλει σήμερα 25 ευρώ το δίμηνο, δηλαδή ετησίως 150 ευρώ, με την έναρξη λειτουργία της Μονάδας θα καταβάλλει 118,02 ευρώ το δίμηνο, δηλαδή ετησίως 708,5 ευρώ).
στ) Η συλλογή και η αποκομιδή όλων των σύμμεικτων απορριμμάτων θα συνεχίσει να γίνεται από τους δήμους με δικά τους μέσα, δηλαδή με δικό τους κόστος. Ενώ δεν θα γίνεται καμία προεπιλογή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στην πηγή, διότι η Μονάδα της Κοινοπραξίας για να λειτουργεί κερδοφόρα απαιτεί τουλάχιστον 45.000 τόνους ετησίως σύμμεικτα απορρίμματα.
ζ) Μετά τη μηχανική επεξεργασία στη Μονάδα, ως «Υπόλειμμα», δηλαδή το 39%, μεταφέρεται στον ΧΥΤΥ προς ταφή.
η) Μετά από πιεστικές ερωτήσεις ο τεχνικός σύμβουλος της ΕΣΑΝΣ παραδέχθηκε ότι θα υπάρχει Ετήσια Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή στο 70% των 71 ευρώ και μόνο στο 30% θα είναι σταθερό, καταρρίπτοντας τα μέχρι τότε ψεύδη των 6 δημάρχων.
Συμπερασματικά, έχουμε πεισθεί ότι η ΕΣΑΝΣ αντί να φροντίσει να εξασφαλίσει κέρδη από τη διαχείριση των σκουπιδιών, προτίμησε να απαλλαγεί από το πρόβλημα της διαχείρισης, μεταφέροντας την κερδοφορία της διαχείρισης των σκουπιδιών στον ιδιώτη, επιβαρύνοντας οικονομικά τους Σερραίους πολίτες.

* Ο Παναγιώτης Κοτρώνης είναι επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης Διάβαση Πεζών και μέλος της Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Εναλλακτική Διαχείριση των Απορριμμάτων

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!