του Χρήστου Πιλάλη

 

Το 6ο Συνέδριο του ΣΥΝ θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Η Επιτροπή Θέσεων του συνεδρίου ήδη επεξεργάζεται το κείμενο που θα παρουσιαστεί στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή για έγκριση.

Στο κείμενο υπάρχουν κεφάλαια για την οικονομική κρίση, την πορεία του ΣΥΝ από το 5ο Συνέδριο του 2007 μέχρι σήμερα και τις σημερινές επιλογές του, το ΣΥ‘ΡΙΖΑ, τις προγραμματικές επεξεργασίες των ΣΥΝ και ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης υπάρχουν κεφάλαια για το είδος της αντιπολιτευτικής δύναμης που επιδιώκει να είναι ο ΣΥΝ και το συνολικό εναλλακτικό του σχέδιο, την κρίση της  Ε.Ε. Με βάση τις απόψεις που έχουν καταγραφεί, θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρξουν κείμενα προβληματισμού που αν στοιχεία τους δεν ενσωματωθούν στο κυρίως κείμενο θέσεων, θα πάρουν τη μορφή τροπολογιών ή και αντι-εισηγήσεων που ενδεχομένως θα αντιπαρατεθούν στο Συνέδριο.

Κείμενο θα καταθέσει η Ανανεωτική Πτέρυγα με βασικό στοιχείο την απεμπλοκή του ΣΥΝ από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα εξετάζει επίσης το Σύμφωνο Σταθερότητας απορρίπτοντας τη συνολική άρνησή του και θα σκιαγραφεί την αναγκαία πολιτική ενοποίηση της Ε.Ε.

Το Κοκκινοπράσινο Δίκτυο επικεντρώνει στο μετασχηματισμό του ΣΥ‘ΡΙΖΑ σε ενιαίο-πολυτασικό πολιτικό οργανισμό της Αριστεράς.    Αναγνωρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βιώνει ήδη μια παρατεταμένη κρίση εξαιτίας της κωλυσιεργίας του ΣΥΝ στην εξέλιξή του σε πολιτικό οργανισμό των συνιστωσών και των μελών, ενταγμένων και ανένταχτων. Επιζητεί αλλαγές στη διεύθυνση του κόμματος, με γενναία μετατόπιση του βάρους των κομματικών προτεραιοτήτων από το κέντρο στην περιφέρεια (τουλάχιστον ένα μέλος στην ΚΠΕ  από κάθε νομό).

Η Αριστερή Ανασύνθεση υποστηρίζει ότι ο αντιπολιτευτικός λόγος του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αμφισβητεί τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και να προσδιορίζει με σαφήνεια τις κοινωνικές/ταξικές τους αναφορές. Εκτιμά ότι οι προγραμματικές  προτάσεις τους πρέπει να μην εξαντλούνται σε αιτήματα  αναδιανομής του πλούτου, αλλά να αμφισβητούν τον πυρήνα και την ουσία των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Τέλος, ζητάει τη μη συμμετοχή των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ στα προεδρεία δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων οργανώσεων σε συνεργασία με τις δυνάμεις του συμβιβασμού.

Σχόλια

Σου άρεσε αυτό το άρθρο; Ενίσχυσε οικονομικά την προσπάθειά μας!